HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

MYK KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 BELGESİ %100 DEVLET TEŞVİKİ KAPSAMINA ALINDI. (11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan dördüncü Tebliğ ile)

Bireysel başvuru yapan adaylar ve 10 kişiden az aday için başvuru yapan şirketlerin çalışanları bireysel olarak teşvikten yararlanmaktadır.

10 kişi ve üstü çalışanı için başvuru yapan şirketler Tek Nokta Teşvik yöntemi ile kurumsal olarak teşvikten yararlanmaktadır.

Adaylar ve işverenler mesleki yeterlilik sınav ve belge masrafları için 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanabilirler. Teşvikten yararlanarak köprülü vinç operatörü belgesi sınavına girecek adaylara ek bir ücret ödemeden 3 sınav hakkı tanınmaktadır.  

MYK Köprülü Vinç Operatörü Belgesi Kapsamı 

Köprülü Vinç Operatörünün kapsamına giren vinç türleri;

 • Çift kirişli köprülü vinçler
 • Tek kirişli köprülü vinçler
 • Monoray vinçler
 • Portal vinçler
 • Pergel vinçler vb şeklindedir.

Kumanda tipleri ise;

 • Kablolu kumandalı,
 • Kablosuz uzaktan kumandalı,
 • Kabinden kumandalı şeklindedir.

Kumanda aracı ise; butonlu, joy-stick, levyeli vb. şekilde olabilirler.

Hareket eksen ve yönleri açısından ise 3 eksen 6 altı yönde olabileceği gibi tek eksende sınırlar ve kısıtlar çerçevesinde 2 eksende 4 yönde hareket ederler.

Bu kapsamda:

a) Köprülü Vinç türünden olan sınırlandırılmış ve kısıtlanmış tip tek kiriş köprülü vinçlerde 6 yönlü hareket bulunmaması belgelendirme açısında sorun teşkil etmemektedir.

b) Sınırlandırılmış ve kısıtlanmış tip tek kiriş köprülü vinçlerde olduğu gibi monoray vinçlerde hareket kısıtlılığı doğaldır. İki eksende ve yönlerinde hareket edecektir. Köprüde hareket olmayacaktır.

c) Sınırlandırılmış ve kısıtlanmış tek kiriş veya çift kiriş köprülü vinçlerde kısıt tipine göre Köprü veya vinç arabasının hareketinden birinde kısıtlamalar olabilir.

Tüm bu çeşitli kısıtları olan vinçler köprülü vinç çeşitleri arasındadır.

Bu vinçlerde iki eksende 4 yönlü hareket söz konusudur. İlgili yeterlilikte beceri ve yetkinlik ifadesi aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Bu ifade 6 yönde hareket ettirileceği anlamında değil vincin yapabileceği her eksende ve yönde hareketin kontrolünün test edilmesidir.

Sanayide Köprülü Vinçler, tavan vinci, gezer vinç ve benzeri isimlerle de anılmaktadır. Vinç türleriyle ilgili olarak tereddüt edilmesi veya özel vinç türlerinin kapsama girip girmedeği hususunda detaylı bilgi için Makina Mühendislerimizle görüşme sağlayabilir, keşif isteyebilirsiniz.

İşletmenizde vinç kullanan personellerin MYK belge zorunluluğu kapsamına girip girmediğinden emin değilseniz, belgelendirme danışmanlarımızın yerinizde keşif yapması için Kaynes'le iletişime geçiniz. İletişim bilgilerimiz: 0850 888 59 67 ve info@kaynes.com.tr

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu ( doldurulmuş, ıslak imzalı ) 

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Şirketlerin çalışanları için yapacağı kurumsal başvurlar için ek evraklar (Tek Nokta Başvuru Formu, SGK hizmet listesi) istenmektedir. Teşvik birimimiz bu konularda hizmetinizdedir.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-ADI

15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 8343 (Vinç, yük asansörü ve ilgili tesis operatörleri)

AMAÇ

Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•  Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ / REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

04.03.2015 /00/-

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

14UMS0417-3 Köprülü Vinç Operatörü

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

-

EĞİTİM SÜRESİ

-

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Kimlik fotokopisi
 • Belgelendirme ücreti makbuzu
 • Aday başvuru formu

ZORUNLU BİRİMLER

A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

SEÇMELİ BİRİMLER

-

SINAV ŞARTLARI

SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

BİRİM BAŞLIKLARI

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI    (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

20

% 70

40 dk.

-

-

-

-

-

-

A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

25

% 70

50 dk.

-

-

-

-

% 80

45 dk.

GRUPLANDIRMA

 Yeterliliğin elde edilebilmesi için adayın birimlerin tümünden başarılı olması gerekir.

NOT:

- Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.

- Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

- Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 SINAV ÜCRETİ

myk.gov.tr deki güncel fiyat uygulanır

Not: Belge ücreti aşağıdaki IBAN’a  HAVALE ve/veya EFT ile yapılabilir.

IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

Ödenen belge ücreti ile; Teşvik kapsamındaki adaylara bir yıl içerisinde 3 kez sınav hakkı, teşvik kapsamında olmayan adaylara ise bir yıl içinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.

GÖZETİM KRİTERLERİ

GÖZETİM YÖNTEMİ

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge alınma tarihinden itibaren en az bir yıl sonra bir (1) kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI

Belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında

YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

TALİMATLAR

 SINAV TALİMATI

 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır.
 • Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözlem Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir.
 • Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 •  Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
 • Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ

 • Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.

MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME YOLLARI

- İlave bilgi, beceri ve yetkinlikler edinerek çeşitli türdeki vinçlerin (Mobil Vinç Operatörü, Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG), Mobil Vinç Operatörü (MHC Sahil ve Gemi Vinci) vs.) mesleki yeterlilik belgesi alma imkânı bulunmaktadır.

 

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR

DOKÜMAN KODU

DOKÜMAN ADI

DOKÜMAN TÜRÜ

15UY0205-3

Köprülü Vinç Operatörü

Ulusal Yeterlilik

14UMS0417-3

Köprülü Vinç Operatörü

Ulusal Meslek Standardı

 

 

REVİZYON GEÇMİŞİ

REVİZYON NO

REVİZYONTARİHİ

SAYFA NO

REVİZYON NEDENİ

AÇIKLAMALAR

1

07.09.2017

Tüm Sayfalar

Düzeltme

DÖF:17/15’e göre

2

04.12.2017

Sayfa 1

Düzeltme

Sınav süreleri eklendi

3

23.07.2018

Sayfa 2

Düzeltme

Yeterlilik ücreti eklendi.

4

20.01.2018

Sayfa 2

Düzeltme

Yeterlilik ücreti eklendi.

 

 • 15UY0205-3 ULUSAL YETERLİLİK KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ
 • GÖRÜNTÜLE
 • KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ
 • GÖRÜNTÜLE
 • 15UY0205-3 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ
 • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.