• 0850 888 59 67
 • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN BELGELENDİRİLMESİ

Ülkemizde, çelik malzemelerde kaynak bağlantılarını yapacak kaynakçıların işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

   

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

TS EN ISO 9606-1 kaynak bağlantılarını yapacak kaynakçıları  standardına göre sertifikalandırılması boruların ve levhaların kaynaklarını yapacak kaynakçılara uygulanır.

   

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Kimlik fotokopisi
 • Belgelendirme ücreti makbuzu
 • Aday başvuru formu
 • Aday okur-yazar olmalı
 •  

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Kaynakçının verilen yeterlilik sınavı belgesi (sertifikası) üç yıllık periyot süresi için geçerlidir. Ancak çalıştığı iş yerindeki kaynak yetkili sorumlusu tarafından her altı ayda bir sınav kapsamında çalıştığı tasdik edilmelidir. Elektronik imza ile tasdik merkezimize bildirilmelidir.

YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

Sertifika geçerliliğinin uzatılması bir muayene personeli/kuruluşu tarafından yapılmalıdır. Bunun için 3 yöntem tanımlanmıştır:

1. Kaynakçı her 3 yılda bir yeniden test edilmelidir.

2. Her 2 yılda bir, kaynakçının son 6 ay içerisinde kaynak ettiği 2 kaynak dikişi RT, UT veya tahribatlı teste tabi tutulur ve sonuçlar dokümante edilir, sonuç başarılıysa sertifika 2 yıl daha uzatılır.

3. 6 aylık aralıklarla sertifikanın imzalanması ile birlikte, kaynakçı aynı imalatçı için çalışıyorsa, imalatçı ISO 3834-2 veya ISO 3834-3 sertifikasına sahipse, imalatçı kaynakçının uygulama standartlarına göre uygun kalitede kaynak yaptığını düzenli olarak dokümante ediyorsa (kaynak pozisyonu, dikiş türü, mb/nb) sertifika süresiz olarak geçerlidir.

 SINAV TALİMATI

 • Kaynakçı hazırlanmış bir pWPS’e  (Taslak kaynak prosedür şartnamesi) veya WPS’e (Kaynak prosedür şartnamesi) göre pratik sınava tabi tutulur. Sınav parçası için kaynak süresi imalat şartlarındaki çalışma süresine uymalıdır. Sınav parçasının kök pasosunda ve kapak pasosunda en az bir durma ve bir tekrar başlama olmalı ve sınav parçasının muayene edilecek uzunluğu içerisine işaretlenmelidir, pWPS veya WPS’nin gerektirdiği herhangi bir kaynak sonrası bir ısıl işlem, eğme veya çekme deneyi gerekmedikçe atlanabilir. Kaynakçının kaynaktan sonra, muayene personeli veya muayene kuruluşunun müsaadesi ile, yüzeydeki kusurlar hariç, önemsiz kusurları taşlama ile gidermesine izin verilebilir.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ

 • Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.
 • TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN BELGELENDİRİLMESİ ŞARTNAMESİ
 • GÖRÜNTÜLE
 • TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN BELGELENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ
 • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.