• 0850 888 59 67
 • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI
16UY0244-4 GÜZELLİK UZMANI

Bu yeterlilik Güzellik Uzmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 · Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

· Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

 · Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

   

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

-----

   

Zorunlu Birimler

 

16UY0244-4/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Organizasyon ve Mesleki Gelişim

16UY0244-4/A2 Cilt ve Vücut Bakımı

16UY0244-4/A3 Epilasyon ve Depilasyon Uygulamaları

16UY0244-4/A4 Makyaj Uygulamaları

Seçmeli Birimler

 

-----

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Güzellik Uzmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansadayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16UY0244-4/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Organizasyon ve Mesleki Gelişim

BG.1 Tehlike ve risk terimlerinin anlamsal olarak farkını ayırt eder.

BG.2 Çalışma süreçlerinde ve alanlarında iş ekipmanlarından ve malzemelerden (kesici ve delici iş aletleri, elektrikli cihazlar, aydınlatma donanımları, yanıcı, oksitleyici, patlayıcı kozmetik ve diğer malzemeler vb.) kaynaklanabilecek tehlike ve riskler ile uygun önlemleri ayırt eder.

BG.3 Çalışma alanlarında çevre açısından riskli durum, malzeme ve materyalleri ayırt eder.

BG.4 Çalışma alanlarında, oluşan atıkların (kimyasal atıklar, diğer dönüşümlü-dönüşümsüz atıklar vb.) kontrolü, tasnifi ve bertarafına ilişkin kuralları açıklar.

BG.5 Çevre koruma açısından verimli kullanılması gereken doğal kaynakları ve kullanım kurallarını belirler.

BG.6 Hijyen, dezenfeksiyon, sterilizasyon, sanitasyon terimlerinin anlamsal olarak farklarını ayırt eder

BG.7 İş ekipmanlarının temizlik ve dezenfeksiyonuna dair işlemleri ve yöntemleri açıklar

BG.8 Çalışma süreçlerinde kişisel bakım uygulamaları ile kullanılması gereken KKD’leri ve kullanım gerekçelerini açıklar.

BG.9 Beden ve yüz bölgelerinde, bakım ve makyaj için sakınca doğurabilecek oluşumları (açık yara, sivilce, et beni vb. çeşitli cilt sorunları) ayırt eder.

BG.10 Cilt sağlığı ve bakımı için uygulanması gereken önlemleri açıklar.

BG.11 Beden bakım bölgelerine göre kılın anatomik ve fizyolojik özelliklerini ayırt eder.

BG.12 Allerjik cilt hastalıklarının belirtilerini ayırt eder.

BG.13 Bulaşıcı deri hastalıklarından korunma yollarını belirler.

BG.14 İlkyardımın temel ilke ve kurallarını açıklar

BG.15 Periyodik sağlık muayenelerinin gerekçesini ve yasal kurallarını açıklar

BG.16 Bir iş yerinin acil durum planlamasında yer alması gereken temel önlemleri açıklar.

BG.17 Yangın tüplerinin dolum ve kullanım özelliklerini açıklar.

BG.18 Güzellik ve bakım uygulamalarında kullanılan iş ekipmanlarının (cilt bakım cihazı; vapozon, lup, frimatör, yüksek frekans üniteleri, ağda ısıtıcıları, vücut bakım cihazları; elektro-terapi, lenf drenaj, vakum cihazı, radyo-frekans, ultrasonik cihazlar, solaryum-yatay, dikey, dekolte-, tıraş makinesi vb.) teknik özelliklerini ve işlevlerini ayırt eder

BG.19 Güzellik ve bakım uygulamalarında kullanılan iş ekipmanlarının (fırçalar, epilasyon iğneleri, komedon aleti/pres, kaplar, cımbızlar, uygun nanometrede (nm) koruyucu gözlükler vb) teknik özelliklerini ve işlevlerini ayır eder.

BG.20 İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanlarının günlük ve genel bakım uygulamalarını, hata ve arıza tespiti ile önlemlerini teknik talimatlarına göre belirler.

BG.21 Güzellik ve bakım uygulamalarında kullanılan malzemelerin (kozmetikler; kremler, maskeler, serumlar, masaj krem ve yağları, süt ve tonikler, peeling ürünleri, temizleyiciler, makyaj –renklikozmetikleri, ağda ürünleri, ağda sonrası cilt temizleyicileri, dezenfektanlar, iletken jeller, jiletler, beyaz kalem, tek kullanımlık malzemeler; eldiven, galoş, sedye örtüsü, spatulalar, bone vb.) niteliksel ve niceliksel olarak kullanıma uygunluk özelliklerini, bozulma belirtilerini (renk, koku, doku değişimleri) muhafaza koşullarını açıklar

BG.22 İş süreçleri ve yapılacak işlemlerle ilgili kritik müşteri bilgilerini (kimlik, iletişim, zaman-randevu, sağlık, kullanılan ürünler, yapılan uygulamalar, sonuçları, önlemler vb.) ayırt eder

BG.23 Mesleki uygulamalarda, müşteri ilişkilerinin temel ilkelerini ve müşteri psikolojisine uygun davranma, zor müşteri ile baş etme yöntemlerini açıklar.

BG.24 Müşteriye satılacak ürünler için; tanıtım ve satış uygulamalarının temel ilke ve tekniklerini açıklar.

BG.25 Güzellik ve bakım uygulamalarında kaliteyi belirleyen temel unsurları (sağlık ve hijyen, müşteri memnuniyeti, tekniklerde ustalık ve hata giderme vb.) ve önemini açıklar.

BG.26 Güzellik ve bakım uygulamaları ile ilgili olası müşteri şikâyetlerinin nedenlerini ve önlemlerini belirler.

BG.27 Ekip çalışmasının önemine, faydalarına, başarılı ekip özelliklerine ve ekip sorunlarının çözümüne dair temel bilgileri açıklar.

BG.28 Güzellik ve bakım uygulamaları süreçlerinin aşamalarını ve eşgüdümlü gerçekleşmesi gereken işlemleri açıklar

BG.29 Güzellik ve bakım uygulamaları, araç-gereçler, yöntemler ve malzemelerin güncel ve tarihsel gelişimini açıklar.

BG.30 Mesleğin iş başında yetişme aşamalarını (yeni başlayanlar için hazırlık ve başlangıç mahiyetindeki uygulamalar, işlemlerin zorluk derecesi ve teknik özelliklerine uygun basitten karmaşığa doğru iş verme ve yetiştirme süreci vb.) açıklar

 

16UY0244-4/A2 Cilt ve Vücut Bakımı

BG.1 Cildin yapısı, cilt tipleri olarak temel anatomik ve fizyolojik özelliklerini açıklar.

BG.2 Ciltte iz, akne, leke, sivilce, kırışıklık, elastikiyet kaybı sorunlarının oluşumunu ve nedenlerini açıklar

BG.3 Bakım yapılan vücut bölgelerinin temel anatomik ve fizyolojik özelliklerini açıklar.

BG.4 Vücut bakımına yönelik olumlu ve olumsuz uygulamaların, vücuttaki uygulama bölgelerine ve deriye etkisini belirler.

BG.5 Besin ögeleri, besin grupları ve dengeli beslenme prensipleri ile önlemlerini açıklar

BG. 6 Beden bölgelerine göre yağlanma türlerini ve özelliklerini ayırt eder.

BG.7 Selülit oluşumunu ve nedenlerini açıklar

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Çalışma ortamını ve iş ekipmanını (uygulama koltuğu/yatağı, uzman taburesi, aydınlatmalar vb.) güvenliğe, işe uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir.

BY.2 Uygulama öncesi iş ekipmanlarının temizlik/hijyen ve çalışırlık durumunu kontrol ederek, uygunsuzlukları giderir.

BY.3 Uygulama öncesi çalışma alanının temizlik/hijyen durumunu kontrol ederek, uygunsuzlukları giderir

BY.4 İş ekipmanlarını ve malzemeleri yapılacak işlemlere uygun konumda, miktarda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler.

*BY.5 İş sürecinde uygun KKD (maske ve eldiven vb.) kullanır.

*BY.6 Temiz iş elbisesi (forma/önlük) giyer

BY.7 Elbisesinin, saçlarının (uzunsa), aksesuarlarının (varsa) uygulama bölgesine temas etmeyecek şekilde olmasını sağlar.

*BY.8 Uygulama öncesi ellerinin hijyen ve dezenfeksiyonunu sağlar

BY.9 Çalışma yatağını ve koltuğunu, müşterinin rahat edebileceği ve kendisinin rahat çalışılabileceği seviyeye getirir.

BY.10 İşlemin türüne uygun malzemeleri müşteriyi rahatsız etmeyecek şekilde müşteriye takar veya giydirir.

BY.11 Müşteri ile amaç, cilt özellikleri vb. etmenlere göre talebini değerlendirerek uygulanacak işlemi ve tekniğini belirler.

BY.12 İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye zarar vermeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alır veya çıkarır

BY.13 Jel veya temizleyici ürünü eline alır.

BY.14 Göz haricindeki yüz, boyun ve dekolte bölgesinin tümüne temizleyici kozmetik ürünü; kas yapısına uygun olarak, saç diplerine doğru, hassas bölgelere daha hafif, yağlı ve kalın cilt yapısı olan bölgelere biraz daha fazla bastırarak dairesel hareketlerle eşit şekilde yayar.

BY.15 Müşterinin göz çevresini, müşterinin gözü kapalı iken, hafif hareketlerle ve yukarıdan aşağıya doğru temizler.

*BY.16 Yüz, boyun ve dekolte bölgesinin tümüne peeling ürünlerini; göz bölgesi ve dudak kenarları hariç, kasın yapısına uygun yönde ve dairesel hareketlerle cilt tipine göre yani akneli/sivilceli ciltlerde elle veya normal ciltlerde frimatör ile çalışılır

BY.17 Ilık su ile kişiye özel süngerle yumuşak hareketlerle cildi peeling artıklarından temizler

BY.18 Buhar verilecek bölgedeki kuperozlu bölgeyi, göz ve çevresi gibi hassas yerleri, nemli pamukla kapatır.

*BY.19 Buhar aletinin buhar çıkışını cilde 30-40 cm. mesafede tutarak ve buhar verilecek bölgenin tümüne eşit miktarda buhar verilecek şekilde ayarlar.

*BY.20 Cilt tipine göre 5-20 dakika arasında müşterinin yanından ayrılmaksızın kontrollü olarak cilde buhar uygular.

BY.21 Ciltte buharla oluşan ıslaklığı cildi tahriş etmeden, kompres yaparak alır.

BY.22 Ciltte kalan artıkları cilde zarar vermeden temizler.

BY.23 İhtiyaç duyulması halinde cilt tipine göre cilde 3-5 dakika ozon buharı uygular.

BY.24 İşaret parmaklarına yumuşak kağıt peçete veya pamuk sararak deriyi işaret parmağıyla gerer.

BY.25 Diğer işaret parmağıyla deriyi alttan yumuşak bir şekilde sıkıştırmadan çekerek ya da gerektiğinde komedon pres kullanarak siyah noktayı cilt gözeneğinden dışarıya çıkarır

BY.26 Komedon kapalı ise, kapalı olan gözeneği ince uçlu iğne yardımıyla ya da komedon iğnesiyle dik bir şekilde açarak siyah noktayı yüzeye çıkarır

BY.27 İşlem yapılmış bölgeyi, kişiye özel ya da tek kullanımlık cilt temizleme süngerini veya havluyu ılık suya arada batırarak ve çeneden başlayarak kas yönünde ve saç diplerine doğru kozmetik ürünlerden temizler

BY.28 Cildi dezenfekte etmek için, cilt üzerindeki atıkları alkol içermeyen hassasiyet giderici ürünlerle kas yönüne doğru yumuşak hareketlerle siler

BY.29 Cildin yapısına uygun probu seçer

*BY.30 Kullanma talimatına uygun olarak ve cihazı yüzde yavaş hareketlerle gezdirerek bölgeyi dezenfekte eder.

*BY.31 Cildin nemini, yağ oranını, tipini ve yapısını belirler.

BY.32 Uygun bir cihaz veya elle serum uygular.

BY.33 Serum uygulaması sonunda ve maske uygulama öncesinde, cilt masajı yapar

*BY.34 Cilt tipine uygun maskeyi belirler.

BY.35 Maskeyi, kas yönüne doğru yumuşak hareketlerle cilde zarar vermeden eşit şekilde uygular

BY.36 Maskeyi cildin yapısına ve ürünün kullanma talimatına göre uygun sürede ciltte bekletir.

BY.37 Maskenin türüne göre, kas yönüne doğru, sünger ve ılık su yardımıyla maskeyi ciltten siler/soyar/çıkarır.

BY.38 Maske türüne göre, ciltte kalan atıkları ılık su ve sünger yardımıyla temizler.

BY.39 Su kullanılmayan maskelerde maskeyi uygun tekniği kullanarak çıkarır

BY.40 Cilt tipine uygun nemlendirici ürünü belirler

BY.41 Ürünü uygulama bölgesine eşit miktarda dağıtarak, uygun hareketler ile kas yönüne doğru, 15-20 dakika süre ile cilde yedirir.

BY.42 Akneli, kuperozlu, sivilceli ciltlerde nemlendirici kozmetik ürünü masaj yapmadan cilde sürer

BY.43 İhtiyaç duyulması halinde işlem görmüş cilde güneş ışınlarından koruyucu kozmetik ürün uygular.

BY.44 Kür uygulama programını, programın aksamasına izin vermeyecek şekilde ve evde kullanılacak bakım destek ürünlerini müşterinin kullanmasını sağlayacak şekilde belirler.

BY.45 Bir kür programı dâhilindeki bir seansı müşteriye uygular.

BY.46 İşlem görmüş cildin beklenen reaksiyonu verip vermediğini sürekli kontrol eder.

BY.47 Cildin beklenen etkiyi göstermemesi ya da farklı bir tepki göstermesi halinde ürün/teknik/yöntemi/cihazı değiştirir

BY.48 Alerjik bir reaksiyon olması halinde cildi uygun malzeme ile üründen arındırır

BY.49 Uygun ürün ya da yöntemle/cihazla cilde müdahale eder

BY.50 Müşterinin kilo ve beden ölçüsünü alır.

BY.51 Müşterinin vücudundaki yağın biriktiği bölgeleri ve elastikiyet kaybını tespit eder

BY.52 Selülitli bölgeleri ve selülitin tipini müşteriye belirli hareketler yaptırarak, cildin rengine, ısısına, duruşuna göre tespit eder

BY.53 Elde edilen ölçümleri/sonuçları müşteri bilgi formuna geçirir.

*BY.54 Talebe, yapılan ölçüm ve kontrole göre, müşterinin (modelin) fizyolojik ve anatomik yapısına uygun vücut bakım yöntemini/tekniğini ve cihazı belirler.

BY.55 Müşteriye uygulanacak vücut bakım yöntemine/tekniğine göre, uygun ürün(ler)i belirler.

BY.56 Uygulanacak yönteme göre kullanılacak ürün ve cihazları hazır hale getirir.

BY.57 Belirlenen vücut/el-ayak bakım yöntem ve tekniği ile ve kullanılacak ürünün/cihazın kullanma talimatına uygun olarak vücut bakımını yapar

BY.58 İşlem süresince işlem türüne göre müşteri ile sürekli iletişimde bulunup müşteriyi belirli aralıklarla gözlemleyerek işlemin etkisini kontrol altında tutar.

BY.59 Müşterinin talebi ve müşteri ile yapılan ön görüşme doğrultusunda bakım masajı yapılacak bölgeyi belirler

*BY.60 Bakım yapılacak olan saçlı deri, yüz ve vücut bölgesine uygun masaj türünü (selülit ve/veya relaks), yöntemini ve masaj tekniğini (elle ve/veya cihazla) belirler.

BY.61 Belirlenen bakım masajı çeşidi ve tekniğine uygun ürün/cihazı hazır hale getirir

BY.62 Bakım masajı uygulanacak bölgeyi temizlik, deri hastalıkları ve benzeri açıdan kontrol ederek temiz değil ise bölgenin temizlenmesini sağlar.

BY.63 Belirlenen bakım masajı çeşidine ve tekniğine uygun olarak, müşteriye ve bölgeye göre kontrollü basınç uygulayarak ve rahatsızlık duyulan bölgeye daha fazla yoğunlaşarak bakım masajı yapar.

BY.64 Bakım masajı sonrasında müşterinin uygun sürede dinlenmesini sağlar.

 

16UY0244-4/A3 Epilasyon ve Depilasyon Uygulamaları

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Çalışma ortamını ve iş ekipmanını (uygulama koltuğu/yatağı, uzman taburesi, aydınlatmalar vb.) işe uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir

*BY.2 Uygulama öncesi çalışma alanı ve iş ekipmanlarının temizlik/hijyen ve çalışırlık durumunu kontrol ederek, uygunsuzlukları giderir.

BY.3 İş ekipmanı ve malzemeleri yapılacak işlemlere uygun konumda, miktarda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler.

*BY.4 Temiz iş elbisesi (forma/önlük) giyer

BY.5 Aksesuarlarının (varsa), saçının (uzunsa) ve iş elbisesinin uygulama bölgesine temas etmemesini sağlar.

*BY.6 Uygulama öncesi ellerinin hijyen ve dezenfeksiyonunu sağlar.

BY.7 Çalışma yatağını ve koltuğunu, müşterinin rahat edebileceği ve kendisinin rahat çalışılabileceği seviyeye getirir

BY.8 İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye zarar vermeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alır veya çıkarır

BY.9 Kılı yapısına, kalınlığına, rengine, derinliğine göre analiz ederek epilasyon yöntemini belirler.

*BY.10 Epilasyon işlemi yapılacak bölgeyi, dezenfektan ürünlerle ve steril malzemeler kullanarak siler

*BY.11 Kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göre iğneli ve foto epilasyon cihazının akımını, akımın süresini/enerji seviyesini belirler

*BY.12 İğneli epilasyonda, kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göre iğneyi seçer.

*BY.13 İğneli epilasyon cihazı ile kılın çıkış yönünde kıl folikülüne girer ve ayarlanan süre kadar akım verir.

BY.14 Kıl kökünün yanıp yanmadığını kontrol eder

*BY.15 Yanmayan kıl köküne en fazla 2 kez aynı işlemi uygular.

*BY.16 İşlem yapılan bölgeyi yüksek frekans cihazı kullanarak ve/veya kimyasal dezenfektan ile dezenfekte eder

*BY.17 Kıl yapısına, işlem süresine ve akımına bağlı olarak en az 12-24 saat işlem yapılan bölgeye su değmemesi, tahriş edilmemesi, keselenmemesi, kozmetik ürün kullanılmaması konusunda müşteriyi uyarır

BY.18 Müşteriye işlem yapılan bölgeye uygun kozmetik ürün kullanılmasını önerir.

BY.19 İşlem yapılacak bölgeyi, derinin çizilmemesine dikkat ederek, kılın çıkış yönünde tıraşlar

BY.20 İşlem yapılacak odayı serin, ışığı çekmeyecek şekilde ve beyaz renklerin kullanıldığı ve aynanın bulunmadığı bir ortam yaratarak işleme uygun hale getirir

*BY.21 Göz çevresi, kulak içi ve mukoza bölgesi dışındaki işlem yapılacak bölgeyi beyaz kalem ile çizerek belirler.

*BY.22 Müşterinin gözlerini özel koruyucu gözlükle kapatır.

*BY.23 İşlem görecek bölgedeki yara izi, ben gibi işlem görmemesi gereken yerleri beyaz steril bir malzemeyle kapatır.

BY.24 İhtiyaç duyulan miktarda iletken jeli, beyaz kalemle çizilmiş işlem yapılacak bölgeye spatula kullanarak eşit şekilde yayar.

*BY.25 Uygulama esnasında koruyucu gözlük kullanır.

*BY.26 Müşterinin (modelin) ten rengi (fototip) ve kıl yapısına göre cihazda joul ve hız/atış ayarını (cihaz içeriyorsa) doğru olarak yapar.

*BY.27 Foto epilasyon cihazının kullanma talimatına uygun olarak, hiç boşluk kalmayacak şekilde, aynı bölgeye ikinci kez işlem yapılmamasına dikkat ederek ve probu gezdirerek bölgenin tümüne yoğun ışık verir

BY.28 İşlem yapılan bölgeyi, jel artığı kalmayacak şekilde cildi tahriş etmeden temizler.

BY.29 Hassasiyet giderici kozmetik ürünü işlem yapılan bölgeye eşit oranda yayılacak şekilde sürer.

BY.30 Müşteri ile görüşme yaparak ağda yapılacak bölge, teknik ve malzemeyi belirler

BY.31 Ağda ısıtıcısının ısı ayarını yaparak kullanılacak ağdayı uygun ısı ve kıvama getirir.

BY.32 Kâğıt kullanılarak çekilen sir ağdada, ağdayı kılın çıkış yönüne doğru, ince bir tabaka halinde işlem yapılacak bölgeye eşit yayılacak şekilde sürer.

BY.33 Ağda kâğıdını ağdanın uygulandığı bölgeye yapıştırarak ve sıvazlayarak kâğıdın ağdaya tam olarak yapışmasını sağlar.

BY.34 Ağda kâğıdını kılın çıkış yönünün tersi yönde tek seferde çeker

BY.35 Sürülen ağdayı uygun kıvama gelinceye kadar bekletip, kılın çıkış yönünün tersi yönde yavaşça toparlayarak çeker.

BY.36 Ağda yapılan bölgeyi ağdanın türüne uygun malzeme ile temizler

BY.37 Dezenfektan bir ürün ile ciltte kalan fazla ağda temizleme yağını da temizler

BY.38 Dezenfekte edilen bölgeye hassasiyet giderici kozmetik ürünü eşit yayılacak şekilde ince bir tabaka halinde sürer.

*BY.39 Müşterinin talebine, yüz, göz şekline ve kaş yapısına göre kaşın şeklini tasarlar/belirler.

BY.40 Kılın çıkış yönüne doğru gerektiğinde deriyi gerdirerek, deriyi sıkıştırmadan ve zarar vermeden kılları alır/çeker

BY.41 Tasarıma uygun olarak kaşı depilasyon işlemi uygulayarak şekillendirir.

 

16UY0244-4 Güzellik Uzmanı (Seviye 4)

BG.1 Yüzün kas, kemik, oransal yapısı ve yüz şekilleri olarak temel anatomik ve fizyolojik özelliklerini açıklar

BG.2 Cildin yapısı, cilt tipleri olarak temel anatomik ve fizyolojik özelliklerini açıklar.

BG.3 Makyaj uygulamaları kapsamında renk gruplarını (ana, ara, sıcak, soğuk, tamamlayıcı, zıt renkler) ve uyumlarını açıklar.

BG.4 Işığın renkler üzerinde ve makyajdaki etkisini açıklar

BG.5 Yüzün genel şekli (üçgen, kare, ters üçgen, oval, vb.) ve göz, burun, alın, kaş, çene şekillerine göre yapılabilecek makyaj müdahalelerini belirler.

BG.6 Cilt tiplerine ve özelliklerine göre makyaj uygulamalarında ve malzeme belirlemede dikkat edilmesi gereken konuları belirler

BG.7 Kamuflaj makyajının kullanıldığı durumları belirler.

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Çalışma ortamını ve iş ekipmanını (uygulama koltuğu/yatağı, uzman taburesi, aydınlatmalar vb.) işe uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir.

*BY.2 Uygulama öncesi çalışma alanı ve iş ekipmanlarının temizlik/hijyen ve çalışırlık durumunu kontrol ederek, uygunsuzlukları giderir.

BY.3 İş ekipmanlarını ve malzemeleri yapılacak işlemlere uygun konumda, miktarda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler

*BY.4 Temiz iş elbisesi (forma/önlük) giyer.

BY.5 Aksesuarlarının (varsa), saçının (uzunsa) ve iş elbisesinin uygulama bölgesine temas etmemesini sağlar.

*BY.6 Ellerini dezenfektan madde ile dezenfekte eder.

BY.7 Çalışma yatağını ve koltuğunu, müşterinin rahat edebileceği ve kendisinin rahat çalışılabileceği seviyeye getirir

BY. 8 İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye zarar vermeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alır veya çıkarır

BY.9 Müşterinin (modelin) yüz, göz, dudak, kaş, burun şekli, cilt rengi ve kişisel özelliklerini değerlendirir.

*BY.10 Müşterinin (modelin) yüz, göz, dudak, kaş, burun şekli, cilt rengi ve kişisel özelliklerine göre makyaj türünü ve kullanılacak kozmetik ürünleri belirler.

BY.11 Kapatıcı kozmetik ürünü, yara izi, sivilce, gözaltı morlukları gibi sorunlu bölgelere; cildi tahriş etmeden ince bir tabaka halinde sürer.

BY.12 Cildin doğal rengine uyumlu fondöteni; kas yönüne uygun şekilde, fazla bastırmadan, cildi tahriş etmeden ince bir tabaka halinde tüm bölgeye eşit şekilde sürer

*BY.13 Yüzde ön plana çıkarılmak istenen yerlere 2-3 ton açık renk, geri planda kalması istenen yerlere 2-3 ton koyu renk fondöteni uygular.

BY.14 Transparan toz pudrayı tüm bölgeye, tüyün çıkış yönüne doğru, ince bir tabaka halinde ve eşit yayılacak şekilde uygular

BY.15 Allığı yüzün şekline göre elmacık kemiklerinin hemen altından başlayarak şakaklara/kulaklara doğru fazla bastırmadan ve eşit yayılacak şekilde uygular

BY.16 Sabitleyici sprey ürünü, özelliğine göre, ihtiyaç duyulması halinde baz öncesi ve makyaj sonrası, gözler kapalı durumda iken, yüz, boyun ve dekolteye eşit yayılacak şekilde uygular.

BY.17 Transparan toz pudrayı, kalın bir tabaka halinde gözaltına uygular

BY.18 Beyaz, kemik rengi gibi açık renk farı kaşa kadar göz kapağının tümüne, renk farkı olmayacak ve eşit dağılacak şekilde uygular.

*BY.19 Makyajda kullanılacak ana tonun 1-2 ton açığı ara ton farı göz kapağı çukuruna, renk farkı olmayacak ve eşit dağılacak şekilde uygular

*BY.20 Makyajda kullanılacak ana renk farı, gerektiğinde iki parmak arasında deriyi hafifçe gerdirerek, kirpik dibinden başlayarak ve göz şekline uygun şekilde göz kapağının içine doğru uygular.

*BY.21 Eye liner/göz kalemini, gözün yapısına uygun şekilde, göz ortasından başlayarak önce kirpik dibine daha sonra göz pınarına doğru, gerekirse deriyi gerdirerek ve ince bir hat halinde alt ve üst kirpik diplerine uygular.

BY.22 Müşterinin kirpiğini, deriyi sıkıştırmadan, diplerden başlayarak, kirpik kıvırma makinesini uçlara doğru hafif hareketlerle kaydırarak ve kirpikleri aşırı sıkıştırmadan kıvırır

*BY.23 Rimeli, içten ve dıştan olmak üzere kirpik dibinden yukarıya doğru, kirpikleri belirginleştirecek şekilde ve kirpik dışına taşırmadan eşit miktarda uygular

BY.24 Gözün altına sürülen transparan pudrayı göz makyajını bozmadan temizler.

*BY.25 Dudak kalemini, dudak çizgisinin dışına taşırmadan, dudağı istenilen incelik ve kalınlığa getirecek şekilde uygular.

*BY.26 Rujun kalıcılığını sağlamak için, transparan pudrayı eşit yayılacak şekilde dudağa sürer

*BY.27 Ruju, dudak çizgisini dikkate alarak, taşırmadan, altüst dudağın ortası boşta kalacak şekilde eşit şekilde sürer

BY.28 Alt-üst dudağın ortasına, diğer kısımlara taşırmadan, parlatıcı özelliği olan ruju sürer.

*BY.29 Müşterinin talebi, kirpik rengi ve yapısı doğrultusunda, uygun renk ve uzunlukta protez/ilave kirpiği belirleyerek hazır hale getirir

*BY.30 Müşterinin göz çevresini uygun, yağ içermeyen temizleyici kozmetik ürün kullanarak temizler.

BY.31 Alt göz kapağına, göze girmeyecek ve kirpikler bant altında kalacak şekilde, uygun ölçüde kesilmiş koruma bandını yapıştırır.

BY.32 Üst kirpikleri özel fırça ile tarayarak ayrıştırır.

*BY.33 Göz kapalı durumda iken, protez/ipek kirpikleri cımbızla tek tek alarak uygun yapıştırıcıya bular ve göz kapağını gerdirerek asıl kirpiklerin arasına uygun boşluklara asıl kirpiğin ortasından eklenecek şekilde yapıştırır.

BY.34 İlave kirpik takılması uygulamasında, göz kapalı durumda iken, ilave kirpiği asıl kirpiğe dipten yapıştırır.

 

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

 SINAV TALİMATI

 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır.
 • Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözlem Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir.
 • Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 •  Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
 • Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.

 

16UY0244-4/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Organizasyon ve Mesleki Gelişim

BG.1 Tehlike ve risk terimlerinin anlamsal olarak farkını ayırt eder.

BG.2 Çalışma süreçlerinde ve alanlarında iş ekipmanlarından ve malzemelerden (kesici ve delici iş aletleri, elektrikli cihazlar, aydınlatma donanımları, yanıcı, oksitleyici, patlayıcı kozmetik ve diğer malzemeler vb.) kaynaklanabilecek tehlike ve riskler ile uygun önlemleri ayırt eder.

BG.3 Çalışma alanlarında çevre açısından riskli durum, malzeme ve materyalleri ayırt eder.

BG.4 Çalışma alanlarında, oluşan atıkların (kimyasal atıklar, diğer dönüşümlü-dönüşümsüz atıklar vb.) kontrolü, tasnifi ve bertarafına ilişkin kuralları açıklar.

BG.5 Çevre koruma açısından verimli kullanılması gereken doğal kaynakları ve kullanım kurallarını belirler.

BG.6 Hijyen, dezenfeksiyon, sterilizasyon, sanitasyon terimlerinin anlamsal olarak farklarını ayırt eder

BG.7 İş ekipmanlarının temizlik ve dezenfeksiyonuna dair işlemleri ve yöntemleri açıklar

BG.8 Çalışma süreçlerinde kişisel bakım uygulamaları ile kullanılması gereken KKD’leri ve kullanım gerekçelerini açıklar.

BG.9 Beden ve yüz bölgelerinde, bakım ve makyaj için sakınca doğurabilecek oluşumları (açık yara, sivilce, et beni vb. çeşitli cilt sorunları) ayırt eder.

BG.10 Cilt sağlığı ve bakımı için uygulanması gereken önlemleri açıklar.

BG.11 Beden bakım bölgelerine göre kılın anatomik ve fizyolojik özelliklerini ayırt eder.

BG.12 Allerjik cilt hastalıklarının belirtilerini ayırt eder.

BG.13 Bulaşıcı deri hastalıklarından korunma yollarını belirler.

BG.14 İlkyardımın temel ilke ve kurallarını açıklar

BG.15 Periyodik sağlık muayenelerinin gerekçesini ve yasal kurallarını açıklar

BG.16 Bir iş yerinin acil durum planlamasında yer alması gereken temel önlemleri açıklar.

BG.17 Yangın tüplerinin dolum ve kullanım özelliklerini açıklar.

BG.18 Güzellik ve bakım uygulamalarında kullanılan iş ekipmanlarının (cilt bakım cihazı; vapozon, lup, frimatör, yüksek frekans üniteleri, ağda ısıtıcıları, vücut bakım cihazları; elektro-terapi, lenf drenaj, vakum cihazı, radyo-frekans, ultrasonik cihazlar, solaryum-yatay, dikey, dekolte-, tıraş makinesi vb.) teknik özelliklerini ve işlevlerini ayırt eder

BG.19 Güzellik ve bakım uygulamalarında kullanılan iş ekipmanlarının (fırçalar, epilasyon iğneleri, komedon aleti/pres, kaplar, cımbızlar, uygun nanometrede (nm) koruyucu gözlükler vb) teknik özelliklerini ve işlevlerini ayır eder.

BG.20 İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanlarının günlük ve genel bakım uygulamalarını, hata ve arıza tespiti ile önlemlerini teknik talimatlarına göre belirler.

BG.21 Güzellik ve bakım uygulamalarında kullanılan malzemelerin (kozmetikler; kremler, maskeler, serumlar, masaj krem ve yağları, süt ve tonikler, peeling ürünleri, temizleyiciler, makyaj –renklikozmetikleri, ağda ürünleri, ağda sonrası cilt temizleyicileri, dezenfektanlar, iletken jeller, jiletler, beyaz kalem, tek kullanımlık malzemeler; eldiven, galoş, sedye örtüsü, spatulalar, bone vb.) niteliksel ve niceliksel olarak kullanıma uygunluk özelliklerini, bozulma belirtilerini (renk, koku, doku değişimleri) muhafaza koşullarını açıklar

BG.22 İş süreçleri ve yapılacak işlemlerle ilgili kritik müşteri bilgilerini (kimlik, iletişim, zaman-randevu, sağlık, kullanılan ürünler, yapılan uygulamalar, sonuçları, önlemler vb.) ayırt eder

BG.23 Mesleki uygulamalarda, müşteri ilişkilerinin temel ilkelerini ve müşteri psikolojisine uygun davranma, zor müşteri ile baş etme yöntemlerini açıklar.

BG.24 Müşteriye satılacak ürünler için; tanıtım ve satış uygulamalarının temel ilke ve tekniklerini açıklar.

BG.25 Güzellik ve bakım uygulamalarında kaliteyi belirleyen temel unsurları (sağlık ve hijyen, müşteri memnuniyeti, tekniklerde ustalık ve hata giderme vb.) ve önemini açıklar.

BG.26 Güzellik ve bakım uygulamaları ile ilgili olası müşteri şikâyetlerinin nedenlerini ve önlemlerini belirler.

BG.27 Ekip çalışmasının önemine, faydalarına, başarılı ekip özelliklerine ve ekip sorunlarının çözümüne dair temel bilgileri açıklar.

BG.28 Güzellik ve bakım uygulamaları süreçlerinin aşamalarını ve eşgüdümlü gerçekleşmesi gereken işlemleri açıklar

BG.29 Güzellik ve bakım uygulamaları, araç-gereçler, yöntemler ve malzemelerin güncel ve tarihsel gelişimini açıklar.

BG.30 Mesleğin iş başında yetişme aşamalarını (yeni başlayanlar için hazırlık ve başlangıç mahiyetindeki uygulamalar, işlemlerin zorluk derecesi ve teknik özelliklerine uygun basitten karmaşığa doğru iş verme ve yetiştirme süreci vb.) açıklar

 

16UY0244-4/A2 Cilt ve Vücut Bakımı

BG.1 Cildin yapısı, cilt tipleri olarak temel anatomik ve fizyolojik özelliklerini açıklar.

BG.2 Ciltte iz, akne, leke, sivilce, kırışıklık, elastikiyet kaybı sorunlarının oluşumunu ve nedenlerini açıklar

BG.3 Bakım yapılan vücut bölgelerinin temel anatomik ve fizyolojik özelliklerini açıklar.

BG.4 Vücut bakımına yönelik olumlu ve olumsuz uygulamaların, vücuttaki uygulama bölgelerine ve deriye etkisini belirler.

BG.5 Besin ögeleri, besin grupları ve dengeli beslenme prensipleri ile önlemlerini açıklar

BG. 6 Beden bölgelerine göre yağlanma türlerini ve özelliklerini ayırt eder.

BG.7 Selülit oluşumunu ve nedenlerini açıklar

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Çalışma ortamını ve iş ekipmanını (uygulama koltuğu/yatağı, uzman taburesi, aydınlatmalar vb.) güvenliğe, işe uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir.

BY.2 Uygulama öncesi iş ekipmanlarının temizlik/hijyen ve çalışırlık durumunu kontrol ederek, uygunsuzlukları giderir.

BY.3 Uygulama öncesi çalışma alanının temizlik/hijyen durumunu kontrol ederek, uygunsuzlukları giderir

BY.4 İş ekipmanlarını ve malzemeleri yapılacak işlemlere uygun konumda, miktarda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler.

*BY.5 İş sürecinde uygun KKD (maske ve eldiven vb.) kullanır.

*BY.6 Temiz iş elbisesi (forma/önlük) giyer

BY.7 Elbisesinin, saçlarının (uzunsa), aksesuarlarının (varsa) uygulama bölgesine temas etmeyecek şekilde olmasını sağlar.

*BY.8 Uygulama öncesi ellerinin hijyen ve dezenfeksiyonunu sağlar

BY.9 Çalışma yatağını ve koltuğunu, müşterinin rahat edebileceği ve kendisinin rahat çalışılabileceği seviyeye getirir.

BY.10 İşlemin türüne uygun malzemeleri müşteriyi rahatsız etmeyecek şekilde müşteriye takar veya giydirir.

BY.11 Müşteri ile amaç, cilt özellikleri vb. etmenlere göre talebini değerlendirerek uygulanacak işlemi ve tekniğini belirler.

BY.12 İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye zarar vermeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alır veya çıkarır

BY.13 Jel veya temizleyici ürünü eline alır.

BY.14 Göz haricindeki yüz, boyun ve dekolte bölgesinin tümüne temizleyici kozmetik ürünü; kas yapısına uygun olarak, saç diplerine doğru, hassas bölgelere daha hafif, yağlı ve kalın cilt yapısı olan bölgelere biraz daha fazla bastırarak dairesel hareketlerle eşit şekilde yayar.

BY.15 Müşterinin göz çevresini, müşterinin gözü kapalı iken, hafif hareketlerle ve yukarıdan aşağıya doğru temizler.

*BY.16 Yüz, boyun ve dekolte bölgesinin tümüne peeling ürünlerini; göz bölgesi ve dudak kenarları hariç, kasın yapısına uygun yönde ve dairesel hareketlerle cilt tipine göre yani akneli/sivilceli ciltlerde elle veya normal ciltlerde frimatör ile çalışılır

BY.17 Ilık su ile kişiye özel süngerle yumuşak hareketlerle cildi peeling artıklarından temizler

BY.18 Buhar verilecek bölgedeki kuperozlu bölgeyi, göz ve çevresi gibi hassas yerleri, nemli pamukla kapatır.

*BY.19 Buhar aletinin buhar çıkışını cilde 30-40 cm. mesafede tutarak ve buhar verilecek bölgenin tümüne eşit miktarda buhar verilecek şekilde ayarlar.

*BY.20 Cilt tipine göre 5-20 dakika arasında müşterinin yanından ayrılmaksızın kontrollü olarak cilde buhar uygular.

BY.21 Ciltte buharla oluşan ıslaklığı cildi tahriş etmeden, kompres yaparak alır.

BY.22 Ciltte kalan artıkları cilde zarar vermeden temizler.

BY.23 İhtiyaç duyulması halinde cilt tipine göre cilde 3-5 dakika ozon buharı uygular.

BY.24 İşaret parmaklarına yumuşak kağıt peçete veya pamuk sararak deriyi işaret parmağıyla gerer.

BY.25 Diğer işaret parmağıyla deriyi alttan yumuşak bir şekilde sıkıştırmadan çekerek ya da gerektiğinde komedon pres kullanarak siyah noktayı cilt gözeneğinden dışarıya çıkarır

BY.26 Komedon kapalı ise, kapalı olan gözeneği ince uçlu iğne yardımıyla ya da komedon iğnesiyle dik bir şekilde açarak siyah noktayı yüzeye çıkarır

BY.27 İşlem yapılmış bölgeyi, kişiye özel ya da tek kullanımlık cilt temizleme süngerini veya havluyu ılık suya arada batırarak ve çeneden başlayarak kas yönünde ve saç diplerine doğru kozmetik ürünlerden temizler

BY.28 Cildi dezenfekte etmek için, cilt üzerindeki atıkları alkol içermeyen hassasiyet giderici ürünlerle kas yönüne doğru yumuşak hareketlerle siler

BY.29 Cildin yapısına uygun probu seçer

*BY.30 Kullanma talimatına uygun olarak ve cihazı yüzde yavaş hareketlerle gezdirerek bölgeyi dezenfekte eder.

*BY.31 Cildin nemini, yağ oranını, tipini ve yapısını belirler.

BY.32 Uygun bir cihaz veya elle serum uygular.

BY.33 Serum uygulaması sonunda ve maske uygulama öncesinde, cilt masajı yapar

*BY.34 Cilt tipine uygun maskeyi belirler.

BY.35 Maskeyi, kas yönüne doğru yumuşak hareketlerle cilde zarar vermeden eşit şekilde uygular

BY.36 Maskeyi cildin yapısına ve ürünün kullanma talimatına göre uygun sürede ciltte bekletir.

BY.37 Maskenin türüne göre, kas yönüne doğru, sünger ve ılık su yardımıyla maskeyi ciltten siler/soyar/çıkarır.

BY.38 Maske türüne göre, ciltte kalan atıkları ılık su ve sünger yardımıyla temizler.

BY.39 Su kullanılmayan maskelerde maskeyi uygun tekniği kullanarak çıkarır

BY.40 Cilt tipine uygun nemlendirici ürünü belirler

BY.41 Ürünü uygulama bölgesine eşit miktarda dağıtarak, uygun hareketler ile kas yönüne doğru, 15-20 dakika süre ile cilde yedirir.

BY.42 Akneli, kuperozlu, sivilceli ciltlerde nemlendirici kozmetik ürünü masaj yapmadan cilde sürer

BY.43 İhtiyaç duyulması halinde işlem görmüş cilde güneş ışınlarından koruyucu kozmetik ürün uygular.

BY.44 Kür uygulama programını, programın aksamasına izin vermeyecek şekilde ve evde kullanılacak bakım destek ürünlerini müşterinin kullanmasını sağlayacak şekilde belirler.

BY.45 Bir kür programı dâhilindeki bir seansı müşteriye uygular.

BY.46 İşlem görmüş cildin beklenen reaksiyonu verip vermediğini sürekli kontrol eder.

BY.47 Cildin beklenen etkiyi göstermemesi ya da farklı bir tepki göstermesi halinde ürün/teknik/yöntemi/cihazı değiştirir

BY.48 Alerjik bir reaksiyon olması halinde cildi uygun malzeme ile üründen arındırır

BY.49 Uygun ürün ya da yöntemle/cihazla cilde müdahale eder

BY.50 Müşterinin kilo ve beden ölçüsünü alır.

BY.51 Müşterinin vücudundaki yağın biriktiği bölgeleri ve elastikiyet kaybını tespit eder

BY.52 Selülitli bölgeleri ve selülitin tipini müşteriye belirli hareketler yaptırarak, cildin rengine, ısısına, duruşuna göre tespit eder

BY.53 Elde edilen ölçümleri/sonuçları müşteri bilgi formuna geçirir.

*BY.54 Talebe, yapılan ölçüm ve kontrole göre, müşterinin (modelin) fizyolojik ve anatomik yapısına uygun vücut bakım yöntemini/tekniğini ve cihazı belirler.

BY.55 Müşteriye uygulanacak vücut bakım yöntemine/tekniğine göre, uygun ürün(ler)i belirler.

BY.56 Uygulanacak yönteme göre kullanılacak ürün ve cihazları hazır hale getirir.

BY.57 Belirlenen vücut/el-ayak bakım yöntem ve tekniği ile ve kullanılacak ürünün/cihazın kullanma talimatına uygun olarak vücut bakımını yapar

BY.58 İşlem süresince işlem türüne göre müşteri ile sürekli iletişimde bulunup müşteriyi belirli aralıklarla gözlemleyerek işlemin etkisini kontrol altında tutar.

BY.59 Müşterinin talebi ve müşteri ile yapılan ön görüşme doğrultusunda bakım masajı yapılacak bölgeyi belirler

*BY.60 Bakım yapılacak olan saçlı deri, yüz ve vücut bölgesine uygun masaj türünü (selülit ve/veya relaks), yöntemini ve masaj tekniğini (elle ve/veya cihazla) belirler.

BY.61 Belirlenen bakım masajı çeşidi ve tekniğine uygun ürün/cihazı hazır hale getirir

BY.62 Bakım masajı uygulanacak bölgeyi temizlik, deri hastalıkları ve benzeri açıdan kontrol ederek temiz değil ise bölgenin temizlenmesini sağlar.

BY.63 Belirlenen bakım masajı çeşidine ve tekniğine uygun olarak, müşteriye ve bölgeye göre kontrollü basınç uygulayarak ve rahatsızlık duyulan bölgeye daha fazla yoğunlaşarak bakım masajı yapar.

BY.64 Bakım masajı sonrasında müşterinin uygun sürede dinlenmesini sağlar.

 

16UY0244-4/A3 Epilasyon ve Depilasyon Uygulamaları

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Çalışma ortamını ve iş ekipmanını (uygulama koltuğu/yatağı, uzman taburesi, aydınlatmalar vb.) işe uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir

*BY.2 Uygulama öncesi çalışma alanı ve iş ekipmanlarının temizlik/hijyen ve çalışırlık durumunu kontrol ederek, uygunsuzlukları giderir.

BY.3 İş ekipmanı ve malzemeleri yapılacak işlemlere uygun konumda, miktarda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler.

*BY.4 Temiz iş elbisesi (forma/önlük) giyer

BY.5 Aksesuarlarının (varsa), saçının (uzunsa) ve iş elbisesinin uygulama bölgesine temas etmemesini sağlar.

*BY.6 Uygulama öncesi ellerinin hijyen ve dezenfeksiyonunu sağlar.

BY.7 Çalışma yatağını ve koltuğunu, müşterinin rahat edebileceği ve kendisinin rahat çalışılabileceği seviyeye getirir

BY.8 İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye zarar vermeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alır veya çıkarır

BY.9 Kılı yapısına, kalınlığına, rengine, derinliğine göre analiz ederek epilasyon yöntemini belirler.

*BY.10 Epilasyon işlemi yapılacak bölgeyi, dezenfektan ürünlerle ve steril malzemeler kullanarak siler

*BY.11 Kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göre iğneli ve foto epilasyon cihazının akımını, akımın süresini/enerji seviyesini belirler

*BY.12 İğneli epilasyonda, kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göre iğneyi seçer.

*BY.13 İğneli epilasyon cihazı ile kılın çıkış yönünde kıl folikülüne girer ve ayarlanan süre kadar akım verir.

BY.14 Kıl kökünün yanıp yanmadığını kontrol eder

*BY.15 Yanmayan kıl köküne en fazla 2 kez aynı işlemi uygular.

*BY.16 İşlem yapılan bölgeyi yüksek frekans cihazı kullanarak ve/veya kimyasal dezenfektan ile dezenfekte eder

*BY.17 Kıl yapısına, işlem süresine ve akımına bağlı olarak en az 12-24 saat işlem yapılan bölgeye su değmemesi, tahriş edilmemesi, keselenmemesi, kozmetik ürün kullanılmaması konusunda müşteriyi uyarır

BY.18 Müşteriye işlem yapılan bölgeye uygun kozmetik ürün kullanılmasını önerir.

BY.19 İşlem yapılacak bölgeyi, derinin çizilmemesine dikkat ederek, kılın çıkış yönünde tıraşlar

BY.20 İşlem yapılacak odayı serin, ışığı çekmeyecek şekilde ve beyaz renklerin kullanıldığı ve aynanın bulunmadığı bir ortam yaratarak işleme uygun hale getirir

*BY.21 Göz çevresi, kulak içi ve mukoza bölgesi dışındaki işlem yapılacak bölgeyi beyaz kalem ile çizerek belirler.

*BY.22 Müşterinin gözlerini özel koruyucu gözlükle kapatır.

*BY.23 İşlem görecek bölgedeki yara izi, ben gibi işlem görmemesi gereken yerleri beyaz steril bir malzemeyle kapatır.

BY.24 İhtiyaç duyulan miktarda iletken jeli, beyaz kalemle çizilmiş işlem yapılacak bölgeye spatula kullanarak eşit şekilde yayar.

*BY.25 Uygulama esnasında koruyucu gözlük kullanır.

*BY.26 Müşterinin (modelin) ten rengi (fototip) ve kıl yapısına göre cihazda joul ve hız/atış ayarını (cihaz içeriyorsa) doğru olarak yapar.

*BY.27 Foto epilasyon cihazının kullanma talimatına uygun olarak, hiç boşluk kalmayacak şekilde, aynı bölgeye ikinci kez işlem yapılmamasına dikkat ederek ve probu gezdirerek bölgenin tümüne yoğun ışık verir

BY.28 İşlem yapılan bölgeyi, jel artığı kalmayacak şekilde cildi tahriş etmeden temizler.

BY.29 Hassasiyet giderici kozmetik ürünü işlem yapılan bölgeye eşit oranda yayılacak şekilde sürer.

BY.30 Müşteri ile görüşme yaparak ağda yapılacak bölge, teknik ve malzemeyi belirler

BY.31 Ağda ısıtıcısının ısı ayarını yaparak kullanılacak ağdayı uygun ısı ve kıvama getirir.

BY.32 Kâğıt kullanılarak çekilen sir ağdada, ağdayı kılın çıkış yönüne doğru, ince bir tabaka halinde işlem yapılacak bölgeye eşit yayılacak şekilde sürer.

BY.33 Ağda kâğıdını ağdanın uygulandığı bölgeye yapıştırarak ve sıvazlayarak kâğıdın ağdaya tam olarak yapışmasını sağlar.

BY.34 Ağda kâğıdını kılın çıkış yönünün tersi yönde tek seferde çeker

BY.35 Sürülen ağdayı uygun kıvama gelinceye kadar bekletip, kılın çıkış yönünün tersi yönde yavaşça toparlayarak çeker.

BY.36 Ağda yapılan bölgeyi ağdanın türüne uygun malzeme ile temizler

BY.37 Dezenfektan bir ürün ile ciltte kalan fazla ağda temizleme yağını da temizler

BY.38 Dezenfekte edilen bölgeye hassasiyet giderici kozmetik ürünü eşit yayılacak şekilde ince bir tabaka halinde sürer.

*BY.39 Müşterinin talebine, yüz, göz şekline ve kaş yapısına göre kaşın şeklini tasarlar/belirler.

BY.40 Kılın çıkış yönüne doğru gerektiğinde deriyi gerdirerek, deriyi sıkıştırmadan ve zarar vermeden kılları alır/çeker

BY.41 Tasarıma uygun olarak kaşı depilasyon işlemi uygulayarak şekillendirir.

 

16UY0244-4 Güzellik Uzmanı (Seviye 4)

BG.1 Yüzün kas, kemik, oransal yapısı ve yüz şekilleri olarak temel anatomik ve fizyolojik özelliklerini açıklar

BG.2 Cildin yapısı, cilt tipleri olarak temel anatomik ve fizyolojik özelliklerini açıklar.

BG.3 Makyaj uygulamaları kapsamında renk gruplarını (ana, ara, sıcak, soğuk, tamamlayıcı, zıt renkler) ve uyumlarını açıklar.

BG.4 Işığın renkler üzerinde ve makyajdaki etkisini açıklar

BG.5 Yüzün genel şekli (üçgen, kare, ters üçgen, oval, vb.) ve göz, burun, alın, kaş, çene şekillerine göre yapılabilecek makyaj müdahalelerini belirler.

BG.6 Cilt tiplerine ve özelliklerine göre makyaj uygulamalarında ve malzeme belirlemede dikkat edilmesi gereken konuları belirler

BG.7 Kamuflaj makyajının kullanıldığı durumları belirler.

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Çalışma ortamını ve iş ekipmanını (uygulama koltuğu/yatağı, uzman taburesi, aydınlatmalar vb.) işe uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir.

*BY.2 Uygulama öncesi çalışma alanı ve iş ekipmanlarının temizlik/hijyen ve çalışırlık durumunu kontrol ederek, uygunsuzlukları giderir.

BY.3 İş ekipmanlarını ve malzemeleri yapılacak işlemlere uygun konumda, miktarda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler

*BY.4 Temiz iş elbisesi (forma/önlük) giyer.

BY.5 Aksesuarlarının (varsa), saçının (uzunsa) ve iş elbisesinin uygulama bölgesine temas etmemesini sağlar.

*BY.6 Ellerini dezenfektan madde ile dezenfekte eder.

BY.7 Çalışma yatağını ve koltuğunu, müşterinin rahat edebileceği ve kendisinin rahat çalışılabileceği seviyeye getirir

BY. 8 İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye zarar vermeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alır veya çıkarır

BY.9 Müşterinin (modelin) yüz, göz, dudak, kaş, burun şekli, cilt rengi ve kişisel özelliklerini değerlendirir.

*BY.10 Müşterinin (modelin) yüz, göz, dudak, kaş, burun şekli, cilt rengi ve kişisel özelliklerine göre makyaj türünü ve kullanılacak kozmetik ürünleri belirler.

BY.11 Kapatıcı kozmetik ürünü, yara izi, sivilce, gözaltı morlukları gibi sorunlu bölgelere; cildi tahriş etmeden ince bir tabaka halinde sürer.

BY.12 Cildin doğal rengine uyumlu fondöteni; kas yönüne uygun şekilde, fazla bastırmadan, cildi tahriş etmeden ince bir tabaka halinde tüm bölgeye eşit şekilde sürer

*BY.13 Yüzde ön plana çıkarılmak istenen yerlere 2-3 ton açık renk, geri planda kalması istenen yerlere 2-3 ton koyu renk fondöteni uygular.

BY.14 Transparan toz pudrayı tüm bölgeye, tüyün çıkış yönüne doğru, ince bir tabaka halinde ve eşit yayılacak şekilde uygular

BY.15 Allığı yüzün şekline göre elmacık kemiklerinin hemen altından başlayarak şakaklara/kulaklara doğru fazla bastırmadan ve eşit yayılacak şekilde uygular

BY.16 Sabitleyici sprey ürünü, özelliğine göre, ihtiyaç duyulması halinde baz öncesi ve makyaj sonrası, gözler kapalı durumda iken, yüz, boyun ve dekolteye eşit yayılacak şekilde uygular.

BY.17 Transparan toz pudrayı, kalın bir tabaka halinde gözaltına uygular

BY.18 Beyaz, kemik rengi gibi açık renk farı kaşa kadar göz kapağının tümüne, renk farkı olmayacak ve eşit dağılacak şekilde uygular.

*BY.19 Makyajda kullanılacak ana tonun 1-2 ton açığı ara ton farı göz kapağı çukuruna, renk farkı olmayacak ve eşit dağılacak şekilde uygular

*BY.20 Makyajda kullanılacak ana renk farı, gerektiğinde iki parmak arasında deriyi hafifçe gerdirerek, kirpik dibinden başlayarak ve göz şekline uygun şekilde göz kapağının içine doğru uygular.

*BY.21 Eye liner/göz kalemini, gözün yapısına uygun şekilde, göz ortasından başlayarak önce kirpik dibine daha sonra göz pınarına doğru, gerekirse deriyi gerdirerek ve ince bir hat halinde alt ve üst kirpik diplerine uygular.

BY.22 Müşterinin kirpiğini, deriyi sıkıştırmadan, diplerden başlayarak, kirpik kıvırma makinesini uçlara doğru hafif hareketlerle kaydırarak ve kirpikleri aşırı sıkıştırmadan kıvırır

*BY.23 Rimeli, içten ve dıştan olmak üzere kirpik dibinden yukarıya doğru, kirpikleri belirginleştirecek şekilde ve kirpik dışına taşırmadan eşit miktarda uygular

BY.24 Gözün altına sürülen transparan pudrayı göz makyajını bozmadan temizler.

*BY.25 Dudak kalemini, dudak çizgisinin dışına taşırmadan, dudağı istenilen incelik ve kalınlığa getirecek şekilde uygular.

*BY.26 Rujun kalıcılığını sağlamak için, transparan pudrayı eşit yayılacak şekilde dudağa sürer

*BY.27 Ruju, dudak çizgisini dikkate alarak, taşırmadan, altüst dudağın ortası boşta kalacak şekilde eşit şekilde sürer

BY.28 Alt-üst dudağın ortasına, diğer kısımlara taşırmadan, parlatıcı özelliği olan ruju sürer.

*BY.29 Müşterinin talebi, kirpik rengi ve yapısı doğrultusunda, uygun renk ve uzunlukta protez/ilave kirpiği belirleyerek hazır hale getirir

*BY.30 Müşterinin göz çevresini uygun, yağ içermeyen temizleyici kozmetik ürün kullanarak temizler.

BY.31 Alt göz kapağına, göze girmeyecek ve kirpikler bant altında kalacak şekilde, uygun ölçüde kesilmiş koruma bandını yapıştırır.

BY.32 Üst kirpikleri özel fırça ile tarayarak ayrıştırır.

*BY.33 Göz kapalı durumda iken, protez/ipek kirpikleri cımbızla tek tek alarak uygun yapıştırıcıya bular ve göz kapağını gerdirerek asıl kirpiklerin arasına uygun boşluklara asıl kirpiğin ortasından eklenecek şekilde yapıştırır.

BY.34 İlave kirpik takılması uygulamasında, göz kapalı durumda iken, ilave kirpiği asıl kirpiğe dipten yapıştırır.

 

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

 SINAV TALİMATI

 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır.
 • Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözlem Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir.
 • Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 •  Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
 • Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.
 • KUAFÖR-GÜZELLİK UZMANLIĞI BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ
 • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.