• 0850 888 59 67
  • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

16UY0250-2 AĞDACI

Bu yeterlilik Ağdacı (Seviye 2) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; 

· Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 · Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

· Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

   

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

-----

   

Zorunlu Birimler

 

16UY0250-2/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon

16UY0250-2/A2 Depilasyon Uygulamaları

Seçmeli Birimler

 

-----

   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ağdacı (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için yeterlilik birimlerinde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16UY0250-2/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon

BG.1 Tehlike ve risk terimlerinin anlamsal olarak farkını ayırt eder.

BG.2 Çalışma süreçlerinde ve alanlarındaki iş ekipmanı ve malzemelerden (kesici ve delici iş aletleri, elektrikli cihazlar, aydınlatma donanımları, yanıcı, oksitleyici, patlayıcı kozmetik ve diğer malzemeler vb.) kaynaklanabilecek tehlike ve riskleri ayırt eder.

BG.3 Çalışma süreçlerinde ve alanlarındaki iş ekipmanı ve malzemelerden kaynaklanabilecek risklere karşı alınabilecek uygun önlemleri belirler.

BG.4 Çalışma alanlarında çevre açısından riskli durum ve malzeme, materyalleri ayırt eder.

BG.5 Çalışma alanlarında, oluşan atıkların (kimyasal atıklar, diğer dönüşümlü-dönüşümsüz atıklar vb.) kontrolü, tasnifi ve bertarafına ilişkin kuralları açıklar.

BG.6 Çalışma süreçlerinde kişisel bakım uygulamalarını gerekçeli olarak açıklar.

BG.7 Hijyen, dezenfeksiyon, sterilizasyon, sanitasyon terimlerinin anlamsal olarak farklarını ayırt eder.

BG.8 Çalışma süreçlerinde ve alanlarında kullanılması gereken KKD’leri ve kullanım gerekçelerini açıklar

BG.9 İlkyardımın temel ilke ve kurallarını açıklar.

BG.10 Periyodik sağlık muayenelerinin gerekçesi ve yasal kurallarını açıklar

BG.11 Mesleki uygulamalardan kaynaklanan alerjik etkileri, bulaşıcı hastalıkları ve alınabilecek önlemlerini ayırt eder.

BG.12 Bir iş yerinin acil durum planlamasında yer alması gereken temel önlemleri ayırt eder.

BG.13 Yangın tüplerinin dolum kontrol ve kullanım özelliklerini açıklar

BG.14 Kullanılan iş ekipmanının günlük ve genel bakımı ve işlevsellik kontrollerine dair uygulamaları teknik talimatına göre açıklar.

BG.15 İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanının (makas, cımbız, komedon/komedon pres, spatula, ağda ısıtma cihazı, sterilizasyon cihazı vb.) ve malzemelerin (ağda çeşitleri, ip, kullan-at örtüler, vücut yağları, ağda bezi ve kâğıdı, vb.) nitelik ve niceliksel olarak kullanıma uygunluk özelliklerini (kullanım süresi, üretim tarihi, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığı, vb.) ve stoklama, saklama koşullarını açıklar

BG.16 İş süreçleri ve yapılacak işlemle ile ilgili, kritik müşteri bilgilerini (kimlik, iletişim, zaman-randevu, sağlık, yapılan uygulamalar vb.) ayırt eder.

BG.17 Mesleki uygulamalarda, müşteri ilişkilerinin temel ilkelerini açıklar.

 

16UY0250-2/A2 Depilasyon Uygulamaları

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Çalışma alanında kullanımda olmayan kesici ve delici iş ekipmanını, tehlike oluşturmayacak şekilde muhafaza altına alır

BY.2 Elektrikli cihazları ve aydınlatma donanımlarını güvenlik talimatlarına uygun şekilde kullanır.

BY.3 Çalışma alanlarında oluşan atıkları (kimyasal atıklar, diğer dönüşümlü-dönüşümsüz atıklar, vb.) özelliklerine göre ayrıştırarak kurallarına uygun şekilde tasnif kutularına atar.

*BY.4 Çalışma sürecinde temiz önlük kullanır.

BY.5 Saçının (uzunsa) ve aksesuarlarının (varsa) uygulama bölgesine temas etmeyecek şekilde olmasını sağlar

*BY.6 Ellerini dezenfektan madde ile dezenfekte eder

BY.7 Çalışma ortamını ve donanımı (uygulama koltuğu/yatağı, uzman taburesi, vb.) işe uygun ve rahat çalışılabilecek hale getirir

BY.8 Müşteriyi güler yüzle karşılayarak işletme kurallarına göre ağırlar.

BY.9 Müşteriyle ön görüşme yaparak müşterinin talebini belirler

BY.10 İşlemin türüne uygun malzemeleri müşteriyi rahatsız etmeyecek şekilde müşteriye takar/giydirir.

BY.11 İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye zarar vermeden koruyucu malzemeleri müşterinin üzerinden alır/çıkarır

BY.12 İş ekipmanı ve malzemeleri, güvenlik önlemleri alınmış, yapılacak işlemlere uygun konumda, miktarda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler.

*BY.13 Uygulama öncesi iş ekipmanının temizlik/hijyen durumunu kontrol ederek uygunsuzlukları giderir.

BY.14 Kılın yapısına, kalınlığına, derinliğine göre kılı tutabilecek ve çıkarabilecek şekilde depilasyon yöntemini belirler.

*BY.15 Depilasyon işlemi yapılacak bölgeyi, dezenfektan ürünlerle pamuk, gazlı bez, sprey gibi steril malzemeler kullanarak siler.

*BY.16 Müşteri ile görüşme yapılarak ağda yapılacak bölgeyi, tekniği ve malzemeyi/türü belirler.

*BY.17 Ağda ısıtıcısının cihaz ve ısı ayarını, ağda türüne uygun, akışkanlık sağlayacak ve teni yakmayacak şekilde yapar

*BY.18 Ağdayı işlem yapılacak bölgeye, spatula veya roll – on yardımıyla kılın çıkış yönüne doğru, ince bir tabaka halinde ve eşit yayılacak şekilde sürer.

*BY.19 Ağda kâğıdını çektiğinde, bir çekişte asgari % 80 kıl alınacak şekilde, geniş yüzeylerde uygular.

*BY.22 Ağda kâğıdını ağdanın uygulandığı bölgeye yapıştırarak ve elle sıvazlayarak kâğıdın ağdaya tam olarak yapışmasını sağlar.

*BY.21 Ağda kâğıdını, kılın çıkış yönüne ters yönde, eliyle yana doğru tek seferde çeker.

*BY.22 Ağdayı kalın bir tabaka halinde işlem yapılacak bölgeye sürer.

*BY.23 Ağdayı bir çekişte asgari % 75-80 kıl alınacak şekilde, dar/uzunlamasına yüzeylerde uygular

BY.24 Ağdayı soğuyana kadar bekletir

*BY.25 Ağdayı kılın çıkış yönünün tersi yönde, elle yavaş yavaş toparlayarak yana doğru çeker.

BY.26 Ağda yapılan bölgeyi ağdanın türüne göre ağda temizleme yağı veya su ile temizler

BY.27 Dezenfektan bir ürün ile ciltte kalan fazla ağda temizleme yağını temizler.

BY.28 Dezenfekte edilen bölgeye hassasiyet giderici pomadı eşit yayılacak şekilde ince bir tabaka halinde sürer.

BY.29 Cımbız ve ip kullanarak dudak üstü (bıyık bölgesi) ve/veya çenedeki kılları alır.

*BY.30 Kılın çıkış yönüne doğru gerektiğinde deriyi gerdirerek, deriyi sıkıştırmadan, zarar vermeden ip/cımbız yardımıyla kılları alır/çeker

*BY.31 Müşterinin talebine, yüz–göz şekli ve kaş yapısına göre kaşın şeklini tasarlar veya belirler.

BY.32 Tasarıma uygun olarak kaş(lar)ı iple/cımbızla depilasyon işlemi uygulayarak şekillendirir.

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  • KUAFÖR-GÜZELLİK UZMANLIĞI BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ
  • GÖRÜNTÜLE
  • Ağdacı Seviye 2 Ulusal Yeterliliği İçin Tıklayın
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.