• 0850 888 59 67
  • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

16UY0242-3 MAKYAJ

Bu yeterlilik Makyaj Uygulayıcısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

· Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

· Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

 · Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır

   

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Alternatif-1: A1 ve B1

 Bu alternatifte tanımlanan birimleri elde ederek Makyaj Uygulayıcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişiler, standart makyaj uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir.

 

Alternatif-2: A1 ve B2

Bu alternatifte tanımlanan birimleri elde ederek Makyaj Uygulayıcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişiler, kalıcı makyaj uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir

 

Alternatif-3: A1, B1 ve B2

Bu alternatifte tanımlanan birimleri elde ederek Makyaj Uygulayıcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişiler, hem standart makyaj hem de kalıcı makyaj uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir.

 

Herhangi bir alternatifte belge almış adaylar, başarılı oldukları birimlerin geçerlilik süresi içerisinde diğerine başvurdukları takdirde, ulusal yeterlilikte herhangi bir değişiklik yapılmamış ise belgelendikleri alternatif(ler) ile başvurdukları alternatif(ler)de ortak olan birim(ler)deki başarıları geçerli sayılarak, bu birim(ler)den muaf tutulurlar

   

Zorunlu Birimler

 

16UY0242-3/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon

 

Seçmeli Birimler

 

16UY0242-3/B1 Standart Makyaj Uygulamaları

16UY0242-3/B2 Kalıcı Makyaj Uygulamaları

 

   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Makyaj Uygulayıcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için yeterlilik birimlerinde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” kısmında belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16UY0242-3/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon

BG.1 Tehlike ve risk terimlerinin anlamsal olarak farkını ayırt eder.

BG.2 Çalışma süreçlerinde ve alanlarındaki iş ekipmanları ve malzemelerden (kesici ve delici iş aletleri, elektrikli cihazlar, aydınlatma donanımları, yanıcı, oksitleyici, patlayıcı kozmetik ve diğer malzemeler, vb.) kaynaklanabilecek tehlike ve riskleri ile bunlara uygun önlemleri ayırt eder

BG.3 Çalışma alanlarında çevre açısından riskli durum, malzeme, materyalleri ayırt eder.

BG.4 Çalışma alanlarında, oluşan atıkların (kimyasal atıklar, diğer dönüşümlü-dönüşümsüz atıklar, vb.) kontrolü, tasnifi ve bertarafına ilişkin kuralları gerekçeleri ile açıklar.

BG.5 Hijyen, dezenfeksiyon, sterilizasyon, sanitasyon terimlerinin anlamsal olarak farklarını ayırt eder.

BG.6 İş ekipmanlarının temizlik ve dezenfeksiyonuna dair işlemleri ve yöntemlerini açıklar.

BG.7 Çalışma süreçlerinde kişisel bakım uygulamaları ile kullanılması gereken KKD’leri ve kullanım gerekçelerini açıklar

BG.8 Standart makyaj bölgesinde (yüz ve dekolte bölgesi), makyaj için sakınca oluşturacak durumları (açık yara, sivilce, et beni, vb. cilt sorunları) ayırt eder.

BG.9 Alerjik cilt hastalıklarının belirtilerini ve makyaj uygulamalarında ortaya çıktığında uygulanacak ilk önlemleri (yıkama vb.) ayırt eder.

BG.10 Cilt sağlığı ve bakımı için günlük uygulanması gereken önlemleri açıklar

BG.11 Bulaşıcı deri hastalıklarından korunma yollarını ayırt eder

BG.12 İlkyardımın temel ilke ve kurallarını açıklar

BG.13 Periyodik sağlık muayenelerinin gerekçesini ve yasal kuralını açıklar

BG.14 Bir iş yerinin acil durum planlamasında yer alması gereken temel önlemleri açıklar.

BG.15 Yangın tüplerinin dolum ve kullanım özelliklerini açıklar.

BG.16 İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanlarının ve malzemelerin (kesici ve delici iş aletleri, elektrikli cihazlar, aydınlatma donanımları, yanıcı, oksitleyici, patlayıcı kozmetik ve diğer malzemeler, vb. ) niteliksel ve niceliksel olarak kullanıma uygunluk özelliklerini açıklar.

BG.17 İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanlarının ve malzemelerin (makyaj kalemleri, farlar, rujlar, cilt makyajı malzemeleri, göz ve dudak kalemleri, ıslak mendil, pamuk, kulak çubuğu, vb.) özelliklerine göre, muhafaza koşullarını açıklar.

BG.18 İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanlarının işlevsellik kontrollerini ve günlük, genel bakım uygulamalarını teknik talimatlarına göre açıklar.

BG.19 İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanlarının hata ve arıza tespiti ve önlemlerini açıklar

BG.20 Mesleki uygulamalarda, müşteri ilişkilerinin temel ilkelerini ve müşteri psikolojisine uygun davranma, zor müşteri ile baş etme yöntemlerini açıklar.

BG.21 İş süreçleri ve yapılacak işlemle ile ilgili alınması (kimlik, iletişim, zaman-randevu, sağlık, yapılan uygulamalar vb.) ve verilmesi (uygulanacak işlem ve basamakları, yüz-makyaj uyumu, makyajın kullanım amacına bağlı bilgi ve öneriler vb.) gereken kritik müşteri bilgilerini ayırt eder.

BG.22 Müşteriye satılacak ürünler için; tanıtım, satış ve satış kapatma uygulamalarının temel tekniklerini açıklar

BG.23 Makyaj uygulama süreçlerinde kaliteyi belirleyen temel unsurları (sağlık ve hijyen, müşteri memnuniyeti, tekniklerde ustalık ve hata giderme vb.) ve önemini açıklar.

BG.24 Makyaj uygulamaları ile ilgili olası müşteri şikâyetlerinin nedenlerini ve önlemlerini belirler

 

16UY0242-3/B1 Standart Makyaj Uygulamaları

BG.1 Yüzün kas, kemik, oransal yapısı ve yüz şekilleri olarak temel anatomik ve fizyolojik özelliklerini açıklar.

BG.2 Cildin yapısı, cilt tipleri olarak temel anatomik ve fizyolojik özelliklerini açıklar

BG.3 Makyaj uygulamaları kapsamında renk gruplarını (ana, ara, sıcak, soğuk, tamamlayıcı, zıt renkler) ve uyumlarını açıklar

BG.4 Işığın renkler üzerinde ve makyajdaki etkisini açıklar.

BG.5 Yüzün genel şekli (üçgen, kare, ters üçgen, oval vb.) ve göz, burun, alın, kaş, çene şekillerine göre yapılabilecek makyaj müdahalelerini belirler

BG.6 Cilt tiplerine ve özelliklerine göre makyaj uygulamalarında ve malzeme belirlemede dikkat edilmesi gereken konuları açıklar.

 

16UY0242-3/B1 Standart Makyaj Uygulamaları

BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Çalışma alanında kullanımda olmayan kesici ve delici iş ekipmanlarını, yanıcı, oksitleyici, patlayıcı vb. kozmetikleri muhafaza altına alır.

BY.2 Elektrikli cihazları ve aydınlatma donanımlarını güvenlik talimatlarına uygun şekilde kullanır.

BY.3 Alkol içeren dezenfektan maddeleri güvenli şekilde kullanır.

*BY.4 Çalışma sürecinde temiz önlük kullanır.

BY.5 Çalışma sürecinde maske kullanır.

*BY.6 İş elbisesinin, (varsa) aksesuarlarının ve saçlarının uygulama bölgesine/bölgelerine temas etmeyecek şekilde olmasını sağlar.

*BY.7 Ellerini dezenfektan madde ile dezenfekte eder

BY.8 Çalışma ortamını ve iş ekipmanını (uygulama koltuğu/yatağı, uzman taburesi vb.) işe uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir

*BY.9 Uygulama öncesi çalışma alanı ile iş ekipmanlarının temizlik/hijyen durumunu, özelliklerine uygun yöntemlerle kontrol ederek, uygunsuzlukları giderir.

BY.10 İş ekipmanları ve malzemeleri (kaş alma araç gereçleri, kalemtıraş, ayna, makyaj kalemleri, farlar, rujlar, cilt makyajı malzemeleri, ıslak mendil, pamuklu çubuk, saç bandı, temizleme sütü, tonik, nemlendirici, göz makyajı temizleyicileri, fondötenler ve süngerler, fırçalar, pudralartransparan, allıklar, rujlar, kaş, göz ve dudak kalemleri, rimeller, kirpik şekillendirme araçları vb.), yapılacak işlemlere uygun konumda, miktarda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler.

BY.11 Müşteriyi güler yüzlü selamlayarak ve “siz” hitabı ile konuşarak, karşılayıp yönlendirir

BY.12 Müşteriye ikramda bulunur (teklif eder).

BY.13 Çalışma koltuğunu, müşterinin rahat edebileceği ve kendisinin rahat çalışılabileceği seviyeye getirir.

BY.14 İşlemin türüne uygun malzemeleri müşteriyi rahatsız etmeyecek şekilde müşteriye takar veya giydirir.

*BY.15 Makyaj uygulamasında müşteriden müşteriye bulaşmaya neden olabilecek sağlık risklerini önleyici tedbirleri alır

BY.16 İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye zarar vermeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alır veya çıkarır.

*BY.17 Aydınlatmanın gece veya gündüz makyajına uygun olup olmadığını kontrol eder, uygun değil ise ayarlar

BY.18 Ten rengine uygun fondöten renk(ler)ini seçer.

BY.19 Göz şekline ve rengine uygun far, gölgeleme ve eye liner, rimel renk(ler)ini seçer.

BY.20 Ten ve göz makyajına uygun ruj ve allık renklerini seçer.

*BY.21 Seçtiği renklerin makyajın kullanılacağı ortamın ışıklandırma (gece-gündüz ve ortamın olası) durumuna uygunluğunu sağlar.

*BY.22 Müşterinin (modelin) yüz ve cilt özelliklerine göre, yapılması gereken makyaj müdahalelerini belirler.

BY.23 Müşterinin (modelin) yüz ve cilt özelliklerini yapısal olarak değerlendirerek, kullanacağı uygun makyaj malzemelerini seçer.

*BY.24 Makyajın tarzı ve renklerinin, müşterinin karakteri, yaşı, giyim tarzı/kostümü ve renklerine uygunluğunu sağlar.

BY.25 Makyaj öncesi modelin/müşterinin cildine temizlik, arındırma, hafif bakım işlemi ve gerekli nemi kazandırarak makyaja hazır hale getirir.

BY.26 Uygulanacak makyajın gerektirdiği renkteki fondöteni; kas yönüne uygun şekilde, tüyün çıkış yönüne doğru ve ters yönde olmak üzere, fazla bastırmadan, cildi tahriş etmeden, eliyle veya süngerfırça yardımıyla ya da hava tabancası (air brush) kullanarak ince bir tabaka halinde tüm bölgeye eşit şekilde sürer.

BY.27 Yüzde ön plana çıkarılmak istenen yerlere açık renk, geri planda kalması istenen yerlere koyu renk fondöteni uygular.

*BY.28 Yüzde fondöten ile yapacağı gölgelendirme ve aydınlatmaları yüzün ve gözlerin anatomik yapısına uygun olarak yapar.

*BY.29 Baz makyajı uygulamasında, ciltte örtülmesi gereken kusurlara (varsa) kamuflaj tekniklerini uygular.

BY.30 Transparan toz pudrayı; fırça veya pudra süngeri yardımıyla tüm dekolte bölgesine, kas yönüne uygun şekilde, fazla bastırmadan, cildi tahriş etmeden, ince bir tabaka halinde ve eşit yayılacak şekilde uygular

BY.31 Allığı yanak bölgesine, yüzün şekline uygun olarak, şakaklara veya kulaklara doğru, fırça yardımıyla, fazla bastırmadan uygular.

BY.32 Makyaj sonrasında, ihtiyaç duyulması halinde sabitleyici sprey ürünü, gözler kapalı durumda iken yüz, boyun ve dekolteye eşit yayılacak şekilde uygular.

BY.33 İhtiyaç duyulması halinde kaşın başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyerek, bu noktaların dışındaki kaş tüylerini cımbız ve kaş makası yardımıyla alır.

BY.34 Kaşa cımbız ve kaş makası kullanarak kaş ve göz yapısına uygun şekli verir.

BY.35 Kaş kalemi, toz far veya su bazlı boya kullanarak kaşı belirginleştirir, varsa eksikliklerini doldurur

BY.36 Toz farla çalışıyorsa, transparan toz pudrayı, kalın bir tabaka halinde fırça veya pudra süngeri yardımıyla gözaltına uygular

BY.37 Açık renk farı kaşa kadar, göz kapağının tümüne, renk farkı olmayacak ve eşit dağılacak şekilde, elle ya da sünger veya fırça yardımıyla uygular.

*BY.38 Göz yapısının gerektirmesi halinde, gözün yapısına uygun gölgelendirmeyi, farı göz kapağı çukuruna, renk farkı olmayacak ve eşit dağılacak şekilde aplikatör veya fırça yardımıyla uygulayarak yapar.

*BY.39 Makyajda kullanılacak ana renk farı, kirpik dibinden başlayarak ve göz şekline uygun şekilde göz kapağının içine doğru uygular

*BY.40 Eye liner veya göz kalemini; gözün yapısına uygun şekilde ince ya da kalın bir hat halinde alt ve üst kirpik diplerine uygular

BY.41 İhtiyaç duyulması halinde müşterinin kirpiğini, deriyi sıkıştırmadan, diplerden başlayarak, kirpik kıvırma makinesini uçlara doğru hafif hareketlerle kaydırarak ve kirpikleri aşırı sıkıştırmadan kıvırır

BY.42 Rimeli; içten ve dıştan olmak üzere kirpik dibinden yukarıya doğru, kirpikleri belirginleştirecek şekilde ve kirpik dışına taşırmadan uygular

*BY.43 Göz far(lar)ı, eye-liner ve kalemlerini, gözler için belirlediği/belirlenen makyaj müdahalesini gerçekleştirecek yöntemlerle uygular

BY.44 Kirpik şekillendirme (perma, boyama dâhil) işlemlerini gerçekleştirir (gerekmesi halinde).

BY.45 Eğer sürülmüşse göz altına sürülen transparan pudrayı bir fırça yardımıyla göz makyajını bozmadan temizler.

BY.46 Müşterinin talebi ile kirpik rengi ve yapısı doğrultusunda, uygun renk ve uzunlukta takma kirpiği belirleyerek hazır hale getirir

BY.47 Müşterinin göz çevresini yağ içermeyen temizleyici kozmetik ürün kullanarak kaşların ve kirpiklerin üzerinde far veya pudra atığı kalmayacak şekilde temizler.

BY.48 Üst kirpikleri özel fırça ile tarayarak ayrıştırır.

*BY.49 Göz kapalı durumda iken takma kirpikleri cımbızla tek tek alarak uygun yapıştırıcıya bular, asıl kirpiklerin arasındaki uygun boşluklara, asıl kirpiğin ortasından eklenecek şekilde yapıştırır

BY.50 İlave kirpik takılması uygulamasında, göz kapalı durumda iken, asıl kirpikler ile takmalar arasında mesafe-boşluk kalmayacak şekilde ilave kirpiği asıl kirpiğe dipten yapıştırır.

BY.51 Rujun kalıcılığını sağlamak için, transparan pudrayı sünger yardımıyla, eşit yayılacak şekilde dudağa sürer.

BY.52 Dudak kalemini, dudağı istenilen inceliğe veya kalınlığa getirecek şekilde dudağa uygular

BY.53 Ruju, dudak çizgisini dikkate alarak, taşırmadan, ruj fırçası yardımıyla dudağa eşit şekilde sürer.

*BY.54 Dudak kalemi ve ruju dudaklar için belirlediği/belirlenen makyaj müdahalesini gerçekleştirecek şekilde uygular.

16UY0242-3/B2 Kalıcı Makyaj Uygulamaları

BG.1 Kalıcı makyaj uygulamalarında kullanılan iş ekipmanı ve malzemelerin (kalıcı makyaj cihazı, tek kullanımlık kartuşlar, tek kullanımlık boya kapları, boyalar (pigmentler), vazelin, uygulama öncesi ve sonrasında kullanılan ürünler, lateks eldiven, vb.) özelliklerini ve işlevlerini ayırt eder

BG.2 Kalıcı makyaj uygulamalarında kullanılan iş ekipmanı ve malzemelerin (kalıcı makyaj cihazı, tek kullanımlık kartuşlar, tek kullanımlık boya kapları, boyalar (pigmentler), vazelin, uygulama öncesi ve sonrasında kullanılan ürünler, lateks eldiven vb.) kullanım, kontrol ve muhafaza koşullarını açıklar.

BG.3 Kalıcı makyaj uygulaması için sakınca oluşturacak sağlık sorunlarını (enfeksiyon, uçuk, hamilelik, alerji, açık yara, ilgili hastalıklar vb.) ayırt eder.

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Müşterinin (modelin) yüz yapısını; kaş şekli ve ölçüsü, üst ve alt dudak, göz şekli, cilt rengi vb. özelliklerine göre değerlendirir.

BY.2 Değerlendirmelerine göre, silinebilir makyaj kalemiyle; işlem yapılmak istenilen bölgeye, kaş şekilleri ve ölçüsü, üst ve alt dudak dengeleme, göz şekline göre eye-liner çizgisi, renkler, vb. olarak farklı taslak modelleri çizer.

*BY.3 Oluşturduğu model(ler)in renk, şekil, dengeleme ve oransal olarak müşterinin (modelin) yüz şekli ve yapısı, karakteri, mesleği, yaşı, saçı, gözü ve ten rengi gibi kişisel özellikleri ile uyumunu sağlar.

*BY.4 Model(ler)i müşteriye, özellikleri ve tekniklerle ilişkilendirip yorumlayarak görüş ve onayına göre, uygulanacak modeli ve tekniği belirler.

*BY.5 Kullanılacak rengi sağlayacak boyayı/boyaları tek kullanımlık boya kabında, karıştırıcı çubuk yardımıyla homojen renk elde edinceye kadar karıştırarak hazırlar

BY.6 Uygulama bölgesine ve tekniğe uygun kartuş seçer.

BY.7 Tek kullanımlık başlık ve ucu müşterinin yanında açarak cihaza monte eder

BY.8 İşlem yapılacak bölgede hassasiyeti giderecek önlemleri alır.

*BY.9 Silinebilir kalemle çizilen ve uygulanmasına karar verilen kaş modelini noktalama tekniği ile kalıcı makyaj makinesini kullanarak sabitler.

BY.10 Sabitlenen kaş hattının dışında kalan fazla tüyleri temizler.

*BY.11 Kalıcı makyaj cihazı ile seçilen tekniğe göre, sabitlenen kaş hattının dışına taşırmadan, simetriye özen göstererek sabitlenen kaş hattının içini uygun tekniklerle (çizgi, noktalama, doğu) boyar.

BY.12 Müşterinin gözünün işlem süresince kapalı olmasını sağlar

*BY.13 Çizilen modeli kalıcı makyaj cihazı ile boyayı gözün içine ve göz pınarına kaçırmadan, hattın dışına taşırmadan, iki parmak ile deriyi gerginleştirerek uygular.

*BY.14 Müşterinin talep ve göz şekli sorununa/ihtiyacına göre standart, sürme, yarım ve kirpik efekti vererek eyeliner çizgisi oluşturur.

*BY.15 Belirlenen modele göre, dudaktaki şekil bozukluklarını giderecek şekilde silinebilir bir kalemle dudağa kontur çizgisi çizer.

*BY.16 Uygun tekniği kullanarak kalıcı makyaj cihazı ile dudağın dış hattından orta kısmına doğru boyayı sabitler

*BY.17 Müşterinin talebi doğrultusunda uygun tekniği kullanarak dıştan içe doğru taşırmadan kontur hattının iç bölgesinde, çizgi ve/veya tarama/dolgu vb. şekillendirme uygulamalarını yapar

*BY.18 İşlemler sırasında kartuşun cilde/bölgeye açısını uygun konumda tutar.

BY.19 Kendi el ve kolunu müşterinin (deneğin) çalışılan bölgesine göre doğru pozisyonda tutar.

*BY.20 Cihazın hızını bölgeye göre ayarlar.

*BY.21 Müşterinin talebi doğrultusunda renk farklılığı olan bölgeyi cildin doğal rengiyle örtüşmesine özen göstererek boyar.

BY.22 Yapılacak işleme uygun makyaj malzemeleri ile yara, kesik gibi izleri boyayarak kapatır.

BY.23 Kaş-göz-dudak uygulamalarında uygulama esnasında ve bitiminde, fazla boyayı siler.

BY.24 İşlem bitiminden sonra, hassasiyet giderici ürünü bölgeye uygular.

BY.25 İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye zarar vermeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alır veya çıkarır

BY.26 Kalıcı makyaj öncesi müşteride, makyaj bölgesi ve uygulama için varsa sakınca oluşturacak sorun durumlarını (enfeksiyon, uçuk, hamilelik, açık yara, vb.) belirler

BY.27 Belirlediği sorun(ların)un gerektirmesi halinde makyaj uygulamasını durdurur.

BY.28 Uygulamada tek kullanımlık kartuş kullanır

*BY.29 Uygulama öncesi ve sonrası cildi hijyen kurallarına göre temizler

*BY.30 Kullanım sonrası/öncesi cihazı dezenfekte eder

*BY.31 Uygulamalarda çıplak elle cilde temas etmeden hijyenik eldiven kullanır.

 

16UY0245-4/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Organizasyon ve Mesleki Gelişim

 

BİLGİLER

 

BG.1 Tehlike ve risk terimlerinin anlamsal olarak farkını ayırt eder.

 

BG.2 Çalışma süreçlerinde ve alanlarındaki iş ekipmanlarından ve malzemelerden (kesici ve delici iş aletleri, elektrikli cihazlar, aydınlatma donanımları, yanıcı, oksitleyici, patlayıcı kozmetik ve diğer malzemeler vb.) kaynaklanabilecek tehlike ve riskleri ayırt eder

 

BG.3 Çalışma süreçlerinde ve alanlarındaki iş ekipmanlarından ve malzemelerden kaynaklanabilecek risklere uygun önlemleri (kesici, delici aletlerin muhafazası, elektrikli cihazların, kimyasalların güvenli kullanımı, uyarı, işaret levhalarının ve korumamüdahale araçlarının kullanımı vb.) belirler.

 

BG.4 Çalışma alanlarında çevre açısından riskli durum, malzeme ve materyalleri ayırt eder

 

BG.5 Çalışma alanlarında, oluşan atıkların (kimyasal atıklar, diğer dönüşümlü-dönüşümsüz atıklar vb.) kontrolü, tasnifi ve bertarafına ilişkin kuralları gerekçeleri ile açıklar.

 

BG.6 Çevre koruma açısından verimli kullanılması gereken doğal kaynakları ve kullanım kurallarını belirler.

 

BG.7 Saç ve saçlı derinin özellikleri ile sağlık kurallarını ve önlemlerini açıklar.

 

BG.8 Kuaförlük uygulamaları açısından sakıncalı sağlık sorunlarını (saçlı deride açık yara, sivilce, et beni, saç, cilt hastalığı, alerji vb.) ayırt eder.

 

BG.9 Çalışma süreçlerinde kişisel bakım uygulamalarını gerekçeli olarak açıklar.

 

BG.10 İlkyardımın temel ilke ve kurallarını açıklar.

 

BG.11 Periyodik sağlık muayenelerinin gerekçesi ve yasal kurallarını açıklar.

 

BG.12 Hijyen, dezenfeksiyon, sterilizasyon, sanitasyon terimlerinin anlamsal olarak farklarını ayırt eder

 

BG.13 Çalışma ortamı ile iş ekipmanlarının özelliklerine uygun temizlik ve dezenfeksiyon yöntemlerini açıklar

 

BG.14 Çalışma alanlarında ve süreçlerindeki acil durumları ve alınması gereken önlemleri açıklar

 

BG.15 Kadın ve erkek kuaförlüğünde ortak kullanılan iş ekipmanlarının (cihazlar; fön makinesi, steril cihazı, ense makinesi, maşa, araç-gereçler; makas türleri, tarak türleri, fırça türleri, ustura -saç kesimi için-, havlu vb.) teknik özelliklerini ve işlevlerini ayırt eder.

 

BG.16 Kuaförlük uygulamalarında kullanılan malzemelerin (kozmetikler: boyalar, jöleler, şampuanlar, renk açıcılar, kremler, spreyler, saç bakım maskeleri vb./ tek kullanımlık malzemeler; havlular, penuar/önlük, boyun şeridi/bandı, pudra vb) niteliksel ve niceliksel olarak kullanıma uygunluk özelliklerini açıklar.

 

BG.17 Kuaförlükte kullanılan malzemelerin (kozmetikler: boyalar, jöleler, şampuanlar, renk açıcılar, kremler, spreyler, saç bakım maskeleri vb. / tek kullanımlık malzemeler; havlular, penuar/önlük, boyun bandı, vb) özelliklerine göre, stoklama, saklama koşulları ile kozmetiklerdeki bozulma belirtilerini (renk, koku, doku değişimleri) ayırt eder.

 

BG.18 Kullanılan iş ekipmanlarının işlevsellik kontrollerini, günlük ve genel bakımları ile arıza tespit ve önlemeye dair uygulamalarını teknik talimatlarına göre açıklar

 

BG.19 Kuaförlük uygulamaları ile ilgili kritik müşteri bilgilerinin (kimlik, iletişim, zaman-randevu, sağlık, saç/sakalın durumu, kullanılan ürünler, yapılan uygulamalar vb.) ve kayıtlarının işlevini belirler.

 

BG.20 Mesleki uygulamalarda, müşteri ilişkilerinin temel ilkelerini ve müşteri psikolojisine uygun davranma, zor müşteri ile baş etme yöntemlerini açıklar.

 

BG.21 Kuaförlük uygulamaları süreçlerinde kaliteyi belirleyen temel unsurları (sağlık ve hijyen, müşteri memnuniyeti, tekniklerde ustalık ve hata giderme vb.) açıklar

 

BG.22 Kuaförlük uygulamaları süreçlerinde kaliteyi belirleyen temel unsurların önemini açıklar.

 

BG.23 Ekip çalışmasının önemine, faydalarına, başarılı ekip özelliklerine ve ekip sorunlarının çözümüne dair temel bilgileri açıklar.

 

BG.24 Kuaförlük uygulamaları ile ilgili süreçlerin aşamalarını, eşzamanlı ve eşgüdümlü gerçekleşmesi gereken işlemleri açıklar

 

BG.25 Kuaförlükte temel moda akımlarını ve uygulama yöntemlerini açıklar

 

BG.26 Kuaförlükte temel moda akımlarının uygulamalarında kullanılan malzemeler ve iş ekipmanlarının gelişimine dair temel bilgileri açıklar.

 

BG.27 Mesleğin iş başında yetişme aşamalarını (yeni başlayanlar için hazırlık ve başlangıç mahiyetindeki uygulamalar, işlemlerin zorluk derecesi ve teknik özelliklerine uygun basitten karmaşığa doğru iş verme ve yetiştirme süreci vb.) açıklar

 

 

 

16UY0245-4/B1 Kadın Saç Kesimi

 

 

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

*BY.1 Çalışma ortamını İSG, çevre ve kalite koşullarına göre düzenler.

 

BY.2 Çalışma ortamındaki iş ekipmanı ve malzemenin gerçekleştirilecek işleme göre uygunluğunu kontrol eder

 

*BY.3 Kişisel hazırlığını işe, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde yapar.

 

BY.4 Müşteriyi karşılayarak talebini alır

 

*BY.5 Müşteriye saç durumu hakkında bilgi verir

 

*BY.6 Ellerini dezenfektan madde ile dezenfekte eder.

 

BY.7 Saçı, uygun şekilde tekniğine göre ıslatır.

 

BY.8 Islatılmış saçın fazla suyunu temiz havlu kullanarak saçı yıpratmadan saçın ıslaklığını/suyunu alır.

 

BY.9 Elbisesinin temiz; giysi, aksesuar ve saçlarının (uzunsa toplar) uygulama bölgesine temas etmeyecek şekilde olmasını sağlar.

 

BY.10 Müşterinin koltuğunu ve gerekli ise aydınlatmaları, güvenliğe, kesime uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir.

 

*BY.11 Kesim ile ilgili iş ekipmanını işe ve güvenliğe uygun konumda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler.

 

BY.12 Kesim önlüğünü ve (varsa) koruyucu aparatları müşteriyi rahatsız etmeyecek gevşeklikte/sıkılıkta takar /giydirir

 

*BY.13 Modelin/müşterinin beden, yüz ve saç yapısı ile talebine uygun kesim modelini belirler.

 

BY.14 Islak kesim halinde, saçı müşterinin kulağına, gözüne ve kıyafetine su/kozmetik kaçmamasına dikkat ederek kesime uygun hale gelene kadar eşit şekilde ıslatır.

 

*BY.15 Model/müşterinin, üstüne, ensesine saçın, kılın bulaşıp yayılmayacağı önlemleri alır

 

*BY.16 Belirlenen saç kesim tekniğine ve modeline göre saçı, eşit, düzgün bölümlere ayırır

 

*BY.17 Müşteriye kesimi rahat yapabileceği ve yaptığı kesimi rahat görebileceği bir mesafede durur.

 

*BY.18 Saçı tanımlanan modele göre, uygun iş ekipmanlarıyla doğru teknikleri uygulayarak keser

 

BY.19 Müşteriyi, kesim süresince sözlü olarak ve parmak uçlarıyla kesime uygun pozisyona yönlendirir.

 

*BY.20 Kesim sırasında tepe, ön ve ensede bulunan helezonlara, sivilce, et beni ve yaralara dikkat eder.

 

BY.21 Kesim sırasında, saçın modele uygunluğunu ve simetrisini, modelin/müşterinin değişik profil açılarından, aynada kontrol eder.

 

*BY.22 Kesim sonrasında, kesim yapılan bölgeleri ve saçı aynadan yararlanarak ve saçları eşleştirerek kontrol eder

 

BY.23 Hatalı kesimlerde (varsa), modele ve tekniğe uygun olarak hatayı giderir.

 

BY.24 Kesim sonrasında aynayı uygun açılara getirip modelin/müşterinin saç kesimini görmesini sağlayarak talebe göre saçta gereken değişiklikleri yapar.

 

BY.25 Kesim sonrasında modelin/müşterinin üzerine dökülen kesilmiş saçları, saçına ve kıyafetine zarar vermeden temizleyerek kesim önlüğünü çıkarır

 

 

 

16UY0245-4/B2 Kadın Saçına Geçici Şekil Verme

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

BY.1 Modelin/müşterinin talebi ve belirlenen modele göre saça şekil vereceği tekniği belirler.

 

BY.2 Damlamayacak/akmayacak ölçüde su veya uygun kozmetik ürün kullanarak ve model/müşteriyi rahatsız etmeden saçı eşit şekilde nemlendirir/ıslatır.

 

*BY.3 Uygulanacak modele göre, saçı eşit ve simetrik bölümlere ayırır.

 

*BY.4 Saç kurutma/fön makinesini saç ve saçlı deriye zarar vermeyecek ısıda ve mesafede tutar.

 

*BY.5 Saç fırçası yardımıyla dairesel hareketlerle fön çekerek saça belirlenen modeli uygular.

 

*BY.6 Topuz modeline ve saçın özelliğine göre fön çekilmiş ya da maşa yapılmış saçı, üzerinde kalmış izleri gidererek hazır hale getirir

 

*BY.7 Belirlenen modeli, saç derisine zarar vermeyecek ve kullanılan malzeme görünmeyecek biçimde saça uygular.

 

BY.8 Maşayı saça zarar vermeyecek, ancak şekillendirmek için yeterli ısı seviyesine getirir.

 

*BY.9 Maşayı saç derisine yakın tutmadan, saçı yakmadan ve dipten uca doğru çekerek saçı şekillendirir

 

BY.10 Modelin/müşterinin kendi saç rengine uygun, doğal duracak peruk/postiş/çıt çıtı belirler.

 

BY.11 Peruk/postiş/çıtçıtı belirlenen yere saç derisine zarar vermeden, düşmesini, çıkmasını engelleyecek ve doğal görünecek biçimde takar

 

BY.12 Müşterinin (modelin) saç yapısına uygun kaynak yapılacak saçı belirler

 

*BY.13 Saçı enseden başlayarak küçük, eşit tutamlara ayırır

 

*BY.14 Kaynak saçı, saç dibinden 1-1,5 cm geriden asıl saça uygun yöntemle ve eşit aralıklarla düzgün şekilde tutturur

 

BY.15 Uygulama bölge(ler/s)ine temas etmeyecek şekilde temiz iş elbisesi ve aksesuar ile bakımlı ve (varsa) saçı toplu olarak çalışır.

 

*BY.16 Ellerini dezenfektan madde ile dezenfekte eder

 

BY.17 Müşterinin koltuğunu ve gerekli ise aydınlatmaları, güvenliğe, şekillendirmeye uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir.

 

BY.18 Şekillendirme ile ilgili iş ekipmanını işe ve güvenliğe uygun konumda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler.

 

BY.19 Koruyucu önlüğü (penuar) müşteriyi rahatsız etmeyecek gevşeklikte/sıkılıkta takma veya giydirme ile gerekmesi halinde işlemler için risk oluşturabilecek takılarını (toka, küpe gibi) çıkartma önlemlerini alır.

 

BY.20 Saçın belirlenen modele uygunluğunu, müşterinin (modelin) de fikrini alarak yöntemine göre kontrol eder

 

*BY.21 Uygunsuz kısımları tekniğine göre düzeltir.

 

BY.22 Müşterinin (modelin) isteği doğrultusunda gereken değişiklikleri yapar

 

BY.23 Sabitleyici kozmetik ürünü müşteriye yüz koruyucu aparatı kullanarak saçı ıslatmayacak ve eşit dağılacak şekilde uygular

 

BY.24 Şekillendirme sonrasında modelin/müşterinin saçına ve kıyafetine zarar vermeden koruyucu önlüğü ve varsa gereçleri çıkarır.

 

BY.25 İşlem sonrasında aynayı uygun açılara getirerek müşterinin (modelin) saçın son halini başın tüm açılarından görmesini sağlar.

 

 

 

16UY0245-4/B3 Erkek Saç Kesimi, Şekil Verme ve Tıraş

 

 

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

BY.1 Elbisesinin temiz; giysi, aksesuar ve saçlarının (uzunsa toplar) uygulama bölgesine temas etmeyecek şekilde olmasını sağlar.

 

*BY.2 Dezenfektan madde ile ellerini dezenfekte eder

 

BY.3 Müşterinin koltuğunu ve gerekli ise aydınlatmaları, kesime uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir

 

BY.4 Kesim ile ilgili iş ekipmanını, işe ve güvenliğe uygun konumda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler

 

*BY.5 Model/müşterinin, üstüne, ensesine saç, kılbulaşıp yayılmaması için koruyucu önlük takma vb. önlemleri alır

 

*BY.6 Müşteri ile kendi konumunu kesimi rahat yapabileceği ve yaptığı kesimi rahat görebileceği pozisyonda ayarlar.

 

*BY.7 Modelin/müşterinin sosyal özellikleri, yaş, yüz ve saç yapısı ile talebine uygun kesim modelini belirler

 

BY.8 Islak kesim halinde saçı, model/müşterinin kulağına, gözüne ve kıyafetine su/kozmetik kaçmamasına dikkat ederek kesime uygun hale gelene kadar eşit şekilde ıslatır.

 

BY.9 Belirlenen saç kesim tekniğine ve modele göre saçı (uzunsa), eşit, düzgün bölümlere ayırır.

 

*BY.10 Saçı tanımlanan modele göre, elektrikli saç kesme makinesi kullanarak ve doğru teknikleri uygulayarak keser

 

*BY.11 Saçı tanımlanan modele göre, makas kullanarak ve doğru teknikleri uygulayarak keser.

 

BY.12 Müşteriyi, kesim süresince sözlü olarak ve parmak uçlarıyla kesime uygun pozisyona yönlendirir.

 

*BY.13 Kesim sırasında saç dönüklerini, tekniğine uygun şekilde keser.

 

*BY.14 Kesim sırasında tarak ve saç kesim aletini uyum içinde kullanır.

 

BY.15 Kesim sırasında müşterinin/modelin değişik profil açılarını aynadan kontrol eder.

 

*BY.16 Saçı sınır çizgilerinin simetrik, düzgün olmasını ve makas izi bulunmamasını sağlayarak keser.

 

BY.17 Ense kesimi öncesi müşterinin ensesinin kesime uygun derecede kuru olup olmadığını kontrol eder.

 

BY.18 Ensede ter, ıslaklık varsa, kurutma makinesi/pudra kullanarak enseyi, ense makinesinin işlevsel kullanılabileceği kuruluğa getirir.

 

*BY.19 Müşteriyi/modeli uygun pozisyona getirerek ense makinesi ile ense kıllarını keser/tıraş eder.

 

BY.20 Ense kesimi sonrasında kesim yapılan bölgelerin ve saçın, ayna kullanarak ve saçları eşleştirerek uygunluğunu kontrol eder.

 

BY.21 Hatalı kesimlerde (varsa), modele ve tekniğe uygun olarak hatayı giderir.

 

BY.22 Kesim sonrasında ense aynasını uygun açılara getirip modelin/müşterinin saç kesimini görmesini sağlayarak talebe göre saçta gereken değişiklikleri yapar

 

BY.23 Kesim sonunda, müşterinin ense, boyun, yüz bölgesi ile üzerine dökülen kılları, yöntemine uygun temizler

 

BY.24 Müşterinin talebi ve belirlenen modele göre saça şekil vereceği tekniği belirler.

 

BY.25 Damlamayacak/akmayacak ölçüde su veya uygun kozmetik ürün kullanarak ve müşterinin/modelin kulağına, gözüne, kıyafetine bulaştırmadan, saçı eşit şekilde nemlendirir/ıslatır.

 

BY.26 Uygulanacak modele göre, saçı eşit ve simetrik bölümlere ayırır.

 

*BY.27 Saç kurutma/fön makinesini saç ve saçlı deriye zarar vermeyecek ısıda ve mesafede tutar.

 

*BY.28 Saç fırçası yardımıyla dairesel hareketlerle fön çekerek saça belirlenen modeli uygular.

 

BY.29 Sabitleyici kozmetik ürünü müşteriye yüz koruyucu aparat kullanarak saçı ıslatmayacak ve eşit dağılacak şekilde uygular.

 

BY.30 Şekillendirme sonrasında saçın, istenilen modele uygun olup olmadığını ve simetrisini kontrol ederek müşterinin teyidini alır.

 

BY.31 Şekillendirme sırasında ve sonrasında, aynayı uygun açılara getirip modelin/müşterinin saçı görmesini sağlayarak talebe göre saçta gereken değişiklikleri yapar.

 

*BY.32 Elektrikli saç kesme makinesinin kesme taraklarının numaralarını, uygulanacak model ve uzunluğa uygun olarak seçer.

 

BY.33 Kesme tarağını, elektrikli saç kesme makinesinin ucuna, düzgün, tıraş sırasında yerinden çıkmayacak şekilde takar.

 

*BY.34 Elektrikli tıraş makinesinin ayarını, sakal/bıyık için belirlenen modele uygun olarak yapar

 

*BY.35 Elektrikli tıraş makinesini ve saç kesme makinesini; deride sivilce, et beni oluşumlarını kesmeyecek, cilt tahrişine ve saç/sakal boylarında eşitsizliğe neden olmayacak şekilde kullanır.

 

*BY.36 Jiletleri her müşteri için tek seferlik kullanır

 

BY.37 Çalışma koltuğunu ve koltuk başlarını, müşterinin rahat edebileceği ve rahat çalışılabilecek konuma getirir.

 

BY.38 Müşteriye koruyucu önlüğü rahatsızlık vermeyecek şekilde takar

 

*BY.39 Sakal uzunluğunu kontrol ederek, usturayla kesim için uygun uzunluğu geçmişse saç kesme makinesi ve/veya jiletle kesilebilecek kısalığa getirir.

 

BY.40 Sakalın özelliğine göre, havluyla sıcak kompres yaparak veya buhar makinesi ve/veya yumuşatıcı kozmetik kullanarak ön yumuşatma yapar.

 

*BY.41 Cildi yakmayacak sıcaklıktaki su ve sabunla tekniğine uygun tıraş köpüğü elde eder.

 

BY.42 Köpüklü fırça ile köpüğü, müşterinin/modelin çenesinden başlayarak dairesel hareketlerle sakal görünmeyinceye kadar yüze ve boyuna eşit şekilde yayar.

 

*BY.43 Fırça ile yayma işleminde köpüğün, müşterinin/modelin üzerine bulaşmamasını, ağza, göze ve kulağa kaçmamasını sağla

 

*BY.44 Usturayı bilekten hareketlerle, normal ve ters yönde doğru pozisyonda tutarak kullanır.

 

*BY.45 Tıraş edilecek bölgeyi, sakal çıkış yönünün tersine doğru eliyle gerdirir

 

*BY.46 Ustura ve elin hareketleri doğru pozisyonda iken favoriden aşağıya doğru tıraşa başlar.

 

*BY.47 Sakal/bıyık çıkış yönüne göre, tüm yüz ve boyun bölgesi bitinceye dek tıraşı sürdürür.

 

BY.48 Sakalın/bıyığın alınma durumuna göre, gerek varsa işlemi tekrarlar

 

BY.49 Ustura ağzında biriken köpük ve kesilmiş sakal/bıyık kıllarını, her kesme işlemi sonrasında, temiz peçete/kâğıt havluyla siler

 

BY.50 Yüz ve boyundaki batık kılları belirler

 

BY.51 Dezenfekte edilmiş iğne veya komedon aleti ile deri tahrişine neden olmadan kılın ucunu deri dışına çıkarır.

 

BY.52 Çıkardığı kılı ustura ile keser

 

BY.53 Uygulama bölgesine dezenfektan madde ile tampon yapar.

 

BY.54 İstenilen modele göre, sakal/bıyık ile enseyi/favoriyi, ustura ve/veya saç kesim makinesi ile düzeltir

 

BY.55 Kulak, burun, kaş bölgelerindeki istenmeyen tüy/kılları müşteriyi rahatsız etmeden tespit eder

 

BY.56 Tespit edilen kıl ve tüyleri, işleme uygun iş ekipmanı ve teknikle alır/keser

 

BY.57 Suyu cildi yakmayacak sıcaklıkta ayarlayarak tıraşlı yüzü lavaboda el ve su yardımıyla, suyu üstüne sıçratmayacak şekilde, kozmetik ürün artıklarını yıkar.

 

BY.58 Kompres kazanına elini yakmayacak sıcaklıkta temiz su doldurur.

 

BY.59 Temiz ve uygun boyutta bir kompres havlusunu kazanda ıslatarak sulu kalmayacak şekilde iyice sıkar.

 

BY.60 Sıcak havluyu kısa aralıklarla ve yüzü tamamen kavrayacak şekilde yüze uygular.

 

BY.61 Soğuk kompreste buz kalıpları içeren torbaları kısa aralıklarla gezdirerek yüze uygular

 

BY.62 Cildin özelliğine göre uygun hassasiyet giderici, rahatlatıcı kozmetik ürününü seçerek yeterli miktarda ürünü ağız ve göze gelmeyecek şekilde ve sakalın çıkış yönüne göre elle yedirerek tıraş yapılmış bölgeye sürer.

 

 

 

16UY0245-4/B4 Saç Rengini Değiştirme

 

 

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

*BY.1 Çalışma ortamını İSG, çevre ve kalite koşullarına göre düzenler.

 

BY.2 Çalışma ortamındaki iş ekipmanı ve malzemenin gerçekleştirilecek işleme göre uygunluğunu kontrol eder

 

*BY.3 Kişisel hazırlığını işe, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde yapar.

 

BY.4 Çalışma ortamını ve iş ekipmanını (uygulama koltuğu, aydınlatmalar vb.) işe uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir.

 

BY.5 Müşteriye saçının durumu hakkında bilgi veriri

 

*BY.6 Uygulama bölge(ler/s)ine temas etmeyecek şekildeki temiz iş elbisesi ve aksesuar ile bakımlı ve saçı toplu olarak çalışır.

 

*BY.7 Ellerini dezenfektan madde ile dezenfekte eder

 

BY.8 Müşteriyi karşılayarak talebini alır.

 

*BY.9 Müşteriyle talebini, tip, yaş, saç yapısı vb. etmenlere göre değerlendirerek uygulanacak renk, işlem ve tekniği belirler.

 

BY.10 İş ekipmanını ve malzemeleri yapılacak işlemlere uygun konumda, miktarda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler

 

*BY.11 İşlemin türüne göre koruyucu aparatları müşteriyi rahatsız etmeyecek gevşeklikte/sıkılıkta takar veya giydirir.

 

BY.12 Koruyucu kozmetik ürünü saç sınır çizgisine, boya yapılacak saçlı bölgeye ve gözlere taşırmayacak şekilde ve ince bir tabaka halinde sürer/yayar.

 

*BY.13 Müşterinin saç yapısına, uzunluğuna ve belirlenen renge göre renk açıcı ve/veya boya ile diğer malzemelerin oranını, miktarını ve yoğunluğunu belirler.

 

*BY.14 Belirlediği malzemeleri, KKD (eldiven vb.) kullanarak, plastik/porselen/cam bir kapta, pütür kalmayıncaya, kıvamı tutturuncaya kadar ve kabın dışına taşırmadan karıştırır.

 

*BY.15 Renk açıcı ürünü, KKD (eldiven vb.) kullanarak, saç diplerine değdirmeden enseden başlayarak saça sürer

 

BY.16 Havalandırmak amacıyla saç tutamlarının yönünü sık sık değiştirir.

 

BY.17 İstenilen renge ulaşıldıktan sonra ürünü saç diplerine de uygulayarak kısa bir süre daha bekletir.

 

BY.18 KKD (eldiven vb.) kullanarak, boyayı, saçın ön kısmından başlayarak, saçsız deriye temas etmeyecek ve saçın tümünü kaplayacak şekilde hızlıca sürer.

 

BY.19 Boyalı saçı, gerek duyulması halinde saça bone geçirerek, oda sıcaklığında saçın özelliğine göre uygun sürede bekletir.

 

BY.20 Boyayı zor tutan beyaz, kalın telli saçlarda ihtiyaç duyulması halinde saça ön pigmentasyon yapar.

 

BY.21 Havalandırmak amacıyla saç tutamlarının yönünü sık sık değiştirir.

 

BY.22 İstenilen renge ulaşıldıktan sonra ürünü saç diplerine de uygulayarak kısa bir süre daha bekletir.

 

*BY.23 Bekleme süresinin sonunda, sürülme zamanına göre birkaç farklı bölgedeki saçın boyasını tarağın sırtıyla sıyırarak istenilen renge ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder.

 

*BY.24 Boya uygulaması sonucunda, saça belirlenen renk tonunu verir.

 

BY.25 Saç istenilen renge ulaşmamış ise boyalı saçı belirli aralıklarla kontrol ederek bir süre daha bekletir.

 

BY.26 İstenilen renge ulaşılamaması halinde saçı yıkamadan yeniden boyama işlemi yapar

 

BY.27 Boya bitiminde, boya esnasında saç sınır çizgisinin dışındaki bölgeye akan boyaları uygun temizleme malzemesi ile cilde zarar vermeden ve saç dibine girmeden temizler.

 

*BY.28 İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve kıyafetine/saçına zarar vermeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alır/çıkarır.

 

 

 

16UY0245-4/B5 Saça Kalıcı Şekil Verme

 

 

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

*BY.1 Çalışma ortamını İSG, çevre ve kalite koşullarına göre düzenler.

 

BY.2 Çalışma ortamındaki iş ekipmanı ve malzemenin gerçekleştirilecek işleme göre uygunluğunu kontrol eder

 

*BY.3 Kişisel hazırlığını işe, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde yapar

 

BY.4 Çalışma ortamını ve iş ekipmanını (uygulama koltuğu, aydınlatmalar vb.) işe uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir.

 

BY.5 Uygulama bölge(ler/s)ine temas etmeyecek şekildeki temiz iş elbisesi ve (varsa) aksesuar ile bakımlı ve (varsa) saçı toplu olarak çalışır.

 

BY.6 Ellerini dezenfektan madde ile dezenfekte eder

 

*BY.7 Müşteriyle talebini, tip, yaş, saç yapısı vb. etmenlere göre değerlendirerek uygulanacak kalıcı şekillendirme işlem ve tekniği belirler.

 

BY.8 İş ekipmanını ve malzemeleri yapılacak işlemlere uygun konumda, miktarda ve uzanabileceği mesafede tezgâhta düzenler.

 

BY.9 İşlemin türüne göre koruyucu aparatları müşteriyi rahatsız etmeyecek gevşeklikte/sıkılıkta takar veya giydirir

 

BY.10 Yapılacak/belirlenen modele göre bigudi boyutunu belirler

 

*BY.11 Belirlenen modele göre saçtan eşit ve bigudiden taşmayacak kalınlıkta tutamlar alır.

 

*BY.12 Başta aldığı tutamların sıralı ve simetrik şekilde dizilimini sağlar.

 

*BY.13 Perma bigudisiyle (asgari 3 bigudi) su ile tekniğine uygun sarım işlemi yapar.

 

BY.14 Bigudilere sarılmış saça, tüm bigudileri içine alacak ve müşteriyi rahatsız etmeyecek şekilde bone takar

 

BY.15 Bone takılmış saçı, doğal, boyalı, kınalı olma durumuna göre oda sıcaklığında uygun sürede bekletir.

 

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  • KUAFÖR-GÜZELLİK UZMANLIĞI BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.