• 0850 888 59 67
  • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

   

BELGELENDİRME ŞARTLARI

  -

   

Zorunlu Birimler

 

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

 

11UY0016-4/B1 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Kaynak Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 14732’ye uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

11UY0010-3/ A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

BG.1 İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri ve alınması gereken önlemleri sıralar.

BG.2 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları açıklar

BG.3 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.4 Yapılan çalışmaya ait iş alanının güvenliğini nasıl sağlayacağını açıklar.

BG.5 Gaz kaçağı, elektrik kaçağı ve elektriksel tehlikenin yüksek olduğu çalışma alanlarında alınacak güvenlik önlemlerini tanımlar.

BG.6 Kaynak gazı ile dumanlarının ve ışımalarının zararlarını ve bunlardan korunma yöntemlerini açıklar

BG.7 Çalışma ortamının havalandırılmasının önemini ve nasıl yapılacağını açıklar

BG.8 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarında yapacağı faaliyetleri tarif eder.

BG.9 Kaynak makinasına ait özel acil durum prosedürlerini açıklar

BG.10 Acil durumlarda ilgili görevlilere bildirimde bulunma yöntemlerini açıklar.

 

11UY0016-4/B1 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)

BG.1 Doğru tel seçimini tanımlar.

BG.2 Doğru nozul ve kaynak torçlarını nasıl seçeceğini açıklar

BG.3 Kaynak işleminde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.4 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.5 Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını açıklar

BG.6 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.7 Kaynak makinesinin özelliklerini tanımlar

BG.8 Kaynak ark üflemesinin nedenlerini ve önleme yöntemlerini açıklar.

BG.9 Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

BG.10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar

BG.11 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer

BY.2 Temel elemanların montajını yapar.

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer

BY.4 Tel elektrotların temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder.

BY.5 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.6 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

BY.7 Kaynak dikişi ölçü aletlerini kullanır.

BY.8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.

*BY.9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.11 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur

*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar

 

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

BG.1 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.2 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar

BG.3 Doğru tel boyutlarını nasıl seçeceğini açıklar.

BG.4 Doğru nozul ve kaynak torçlarını nasıl seçeceğini açıklar.

BG.5 Tel sürme mekanizmasını tanımlar

BG.6 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.7 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.8 Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar.

BG.9 Kaynak makinesinin özelliklerini tanımlar

BG.10 Sürece uygun koruyucu gazı nasıl belirleyeceğini tarif eder.

BG.11 Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

BG.12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.

BY.2 Torç, soğutma sistemi, kaynak memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri yapar.

BY.3 Temel elemanların montajını yapar.

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer

BY.5 Tel elektrotların temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder

*BY.6 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.7 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

*BY.8 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar

*BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

BG.1 Doğru tel boyutlarını nasıl seçeceğini açıklar

BG.2 Doğru nozul ve kaynak torçlarını nasıl seçeceğini açıklar

BG.3 Tel sürme mekanizmasını tanımlar.

BG.4 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.5 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.6 Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar.

BG.7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.8 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar

BG.9 Kaynak makinesinin özelliklerini tanımlar.

BG.10 Sürece uygun koruyucu gazı nasıl belirleyeceğini tarif eder.

BG.11 Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

BG.12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer. 

BY.2 Torç, soğutma sistemi, kaynak memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri yapar.

BY.3 Temel elemanların montajını yapar.

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer

BY.5 Tel elektrotların temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder

*BY.6 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

*BY.7 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

*BY.8 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar

11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel MetalArk Kaynağı (136)

BG.1 Doğru tel boyutlarını nasıl seçeceğini açıklar.

BG.2 Doğru nozul ve kaynak torçlarını nasıl seçeceğini açıklar

BG.3 Tel sürme mekanizmasını tanımlar

BG.4 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar

BG.5 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.6 Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar.

BG.7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.8 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar

BG.9 Kaynak makinesinin özelliklerini tanımlar

BG.10 Sürece uygun koruyucu gazı nasıl belirleyeceğini tarif eder.

BG.11 Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

BG.12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.

BY.2 Torç, soğutma sistemi, kaynak memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri yapar.

BY.3 Temel elemanların montajını yapar.

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

BY.5 Tel elektrotların temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder

*BY.6 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.7 Sürece uygun koruyucu gazı belirler

*BY.8 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

*BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/ B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (Tıg Kaynağı) (141)

a) BİLGİLER

BG.1 Doğru elektrot tip ve boyutlarını nasıl seçeceğini açıklar

BG.2 Doğru nozul ve kaynak torçlarını nasıl seçeceğini açıklar

BG.3 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.4 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.5 Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar

BG.6 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

BG.7 Kaynak makinesinin özelliklerini tanımlar

BG.8 Sürece uygun koruyucu gazı nasıl belirleyeceğini tarif eder

BG.9 Kaynak ark üflemesinin nedenlerini ve önleme yöntemlerini açıklar.

BG.10 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar

G.11 Toryum oksit katkılı tungsten elektrot ucunun sivriltilerek hazırlanması esnasında toryum oksit parçacıklarının ortama yayılmasının nasıl önleneceğini açıklar

BG.12 Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

BG.13 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.

BY.2 Temel elemanların montajını yapar

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer

BY.4 Tellerin temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder.

*BY.5 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.6 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

BY.7 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

*BY.8 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır

*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.