• 0850 888 59 67
  • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?

Sınav süreleri geçme notları vb detaylar için aday portalımızı ziyaret etmenizi rica ederiz. Aday portlı için tıklayınız.

Başvuru Evrakları
1. TC Kimlik fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu (doldurulmuş, ıslak imzalı)

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların Kaynes Genel Merkezine iletilmesi gerekmektedir.

 

16UY0247-3 Protez Tırnak Uygulayıcısı (Seviye 3)

 Bu yeterlilik Protez Tırnak Uygulayıcısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  •  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  •  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 
   

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

    -

   

Zorunlu Birimler

 

16UY0247-3/A1: İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon

16UY0247-3/A2: Protez Tırnak Uygulaması

 

Seçmeli Birimler

 

  -

   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Protez Tırnak Uygulayıcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için yeterlilik birimlerinde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

                                                                                                                                             TEORİK SINAV

A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon Yeterlilik Birimi

BG.1 Tehlike ve risk terimlerinin anlamlarını ayırt eder.

BG.2 Çalışma süreçlerinde ve alanlarındaki insan davranışlarından ve mesleki işlemlerden kaynaklanabilecek tehlike ve riskleri ayırt eder.

BG.3 Çalışma süreçlerinde ve alanlarında kullanılan araç, gereç, cihaz ve ekipmanlar ile malzemelerden kaynaklanabilecek tehlike ve riskler ile bunlara uygun önlemleri ayırt eder.

BG.4 Çalışma alanlarında çevre açısından riskli durum ve materyalleri ayırt eder.

BG.5 Çalışma alanlarında, oluşan atıkların tasnif ve bertarafına ilişkin kuralları açıklar.

BG.6 Çevre açısından verimli kullanılması gereken doğal kaynakları ve kullanım kurallarını belirler.

BG.7 Çalışma süreçlerinde ve alanlarında kullanılması gereken iş elbisesi ve temel KKD’leri (önlük, maske, eldiven vb.) ve kullanım gerekçelerini açıklar.

BG.8 Çalışma süreçlerinde kişisel bakım uygulamalarını gerekçeli olarak açıklar.

BG.9 İlkyardımın temel ilke ve kuralları ile kesici ve delici alet yaralanmalarında doğru müdahale yöntemlerini açıklar.

BG.10 Periyodik sağlık muayenelerinin gerekçesi ve yasal kuralını açıklar.

BG.11 Çalışma ortamının hijyen kurallarına uygun temizlenmesine yönelik önlem ve uygulamaları açıklar.

BG.12 El ve ayak anatomisi ve fizyolojisine ilişkin (el ve ayaklar kapsamındaki kemikler, eklemler, kaslar ve el ve ayaklardaki sinir uçlarının yapısı ve işleyişi vb.) temel bilgileri açıklar.

BG.13 Protez tırnak uygulamaları açısından sakıncalı sağlık sorunlarını (işlem bölgelerinde açık yara, tırnak/cilt hastalığı vb.) ayırt eder.

BG.14 El ve ayak tırnakları ile ilgili sağlık kurallarını ve önlemleri açıklar

BG.15 Bir iş yerinin acil durum planlamasında yer alması gereken temel önlemleri açıklar.

BG.16 Yangın tüplerinin dolum ve kullanım özelliklerini açıklar.

BG.17 Protez tırnak uygulamasında kullanılan araç, gereç, cihazların özelliklerini ve işlevlerini ayır eder.

BG.18 Kullanılan araç, gereç, cihazın kontrol ve bakım uygulamalarını teknik talimatlarına göre açıklar.

BG.19 Protez tırnak uygulamalarında kullanılan malzemeleri (protezler, solüsyonlar vb.) ve işlevlerini ayır eder.

BG.20 Protez tırnak uygulamalarında kullanılan malzemelerin kullanım, kontrol ve muhafaza koşulları ile risk ve önlemlerini tanımlar.

BG.21 Tırnağın/tırnakların özelliklerine uygun protezi ve takma tekniğini (akrilik, jel, dipping) ayırt eder.

BG.22 Mesleki uygulamalarda, müşteri ilişkilerinin temel ilkeleri ile iş süreçlerinin müşteri durumuna ve iş zamanlamasına göre düzenlenmesine yönelik önlem ve uygulamaları açıklar.

BG.23 İş süreçleri ile ilgili kritik müşteri bilgilerini (kimlik, zaman-randevu, sağlık, tırnak özellikleri, talep vb.) ayırt eder.

BG.24 Protez tırnak uygulamalarında temel kalite öğelerini (sağlık ve hijyen, müşteri memnuniyeti, tekniklerde ustalık ve hata giderme vb.) ve önemini açıklar.

BECERİ YETKİNLİKLERİ: -

TEORİK SINAV: -

                                                                                                                                                           BECERİ YETKİLERİ

                                                                                                                                                         PERFORMANS SINAVI

A2 Protez Tırnak Uygulaması

BY.1 Uygulama sürecinde açık renkli bir önlük ile çalışır.

*BY.2 Kendi ellerini işe uygun şekilde temiz ve bakımlı tutar ve işlem öncesi sanitize eder.

BY.3 Saçlarını müşteri ile temas etmeyecek ve işe engel olmayacak şekilde toplu tutar.

BY.4 Müşteriden protez tırnak ihtiyacının nedenleri ve istekleri hakkında bilgi alır.

BY.5 Müşterinin ihtiyacı olan protez tırnağı ve uygulama tekniğini belirleyerek, müşteriye ihtiyacına uygunluğu ve kullanım durumuna dair doğru bilgiyi verir.

BY.6 Müşteriye işlemin etapları ve süresi hakkında doğru bilgiyi verir.

BY.7 Önceden sterilize edilmiş tüm ürün, araç ve gereçleri işlem boyunca, kendisi için erişilebilir mesafede ve kullanıma hazır tutar.

*BY.8 Kendi döner protezci taburesine otururken müşterisini bel destekli bir sandalye ya da koltuğa oturtur.

BY.9 Müşterinin elini antibakteriyel temizleyici malzeme ile temizler.

BY.10 Tırnaklarda oje varsa oje çıkarıcısı ile siler.

BY.11 Ölü deri giderici bir kütikül jel ile tırnak çevresindeki derileri metal künet yardımı ile iter.

*BY.12 Tırnak üzerini sanitizasyon solüsyonu ve tüysüz ped yardımı ile arındırıp yağını temizler.

*BY.13 Uygun bir tırnak üzeri törpüsü ile tırnakları inceltmeden tırnak yüzeyini matlaştırır.

*BY.14 Tırnakların üzerindeki tozları silerek tutundurucu astar sürer.

BY.15 Tırnakta uzatma yapılacak ise; tırnak tipine uygun yapıştırıcı ile ürünü tırnak üzerine yapıştırır.

BY.16 Tırnak uzatılmayacak ise tekniğe uygun dolgu yapar.

BY.17 Dolguda tırnağa ve uygulama yöntemine uygun kurutma ve kürleme (akrilikte hava ile kurutma, jelde UV veya LED teknolojili makine ile kürleme) yapar.

BY.18 Dolgusu biten tırnağa uygun gritli törpü ile şekil vererek apex bölgesi, beşik C eğrisi ve yan foldları doğru inceliğe ve taşıyıcı yapıya getirir.

BY.19 Uygun tırnak üzeri törpüsü ile yüzeyi pürüzsüzleştirir.

BY.20 Jel ile uygulamada son kat parlatıcı katmanı sürüp makinede kürler.

BY.21 Akrilik ile uygulamada makinesiz bir yüzey parlatıcı ya da oje ile tamamlar.

BY.22 İşlem bittiğinde steril edilmiş bir pens yardımı ile tırnak çevresi derideki çıkıntılar ya da varsa şeytan tırnağını temizler.

BY.23 Tırnağın içinde kalan kalıntıları giderecek şekilde ellerin yıkanmasını sağlar.

*BY.24 Tırnak çevresine uygun ve besleyici tırnak yağı damlatarak masaj yapar.

BY.25 Ellere ve bileklere dirseğe kadar ince bir losyon yardımı ile masaj yapar.

*BY.26 Müşteriye uygun periyotta haftalık/aylık bakıma gelmesi ve protez tırnak kullanımı ile ilgili dikkat edilecek önlemler hakkında bilgi verir.

BY.27 Kullanılmakta olan protez tırnağın periyodik bakımında, dipten kalkan ya da hava alan yeri olan protezi törpü ile temizleyerek aşağı doğru kalan eski protez kısmı bir kat inceltir.

BY.28 Dipte uzayan kısma aynı ilk set uygulamasında kullanılan yöntemler ile dolgu yapar

BY.29 Bakımı yapılan protez tırnakları, birbiri ile şekilsel bütünlüğe getirir.

 

 

  • 16uy0247-3-rev-00-protez-tirnak-uygulayicisi.pdf
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.