• 0850 888 59 67
  • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

16UY0246-3 MANİKÜRİST

Bu yeterlilik Manikürist (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 · Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

· Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

 · Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

   

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

-----

   

Zorunlu Birimler

 

16UY0246-3/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon

16UY0246-3/A2 Manikür ve Pedikür Uygulamaları

Seçmeli Birimler

 

-----

   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Manikürist (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için yeterlilik birimlerinde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

16UY0246-3/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon

BG.1 Tehlike ve risk terimlerinin anlamlarını ayırt eder

BG.2 Çalışma süreçlerinde ve alanlarındaki insan davranışlarından ve mesleki işlemlerden kaynaklanabilecek tehlike ve riskleri ayırt eder.

BG.3 Çalışma süreçlerinde ve alanlarında kullanılan iş ekipmanları ile malzemelerden kaynaklanabilecek tehlike ve riskler ile bunlara uygun önlemleri ayırt ede

BG.4 Çalışma alanlarında çevre açısından riskli durum ve materyalleri ayırt eder.

BG.5 Çalışma alanlarında, oluşan atıkların tasnif ve bertarafına ilişkin kuralları açıklar.

BG.6 Çevre açısından verimli kullanılması gereken doğal kaynakları ve kullanım kurallarını belirler.

BG.7 Çalışma süreçlerinde ve alanlarında kullanılması gereken KKD’leri ve kullanım gerekçelerini açıklar.

BG.8 Çalışma süreçlerinde kişisel bakım uygulamalarını gerekçeli olarak açıklar

BG.9 İlkyardımın temel ilke ve kuralları ile kesici ve delici alet yaralanmalarında doğru müdahale yöntemlerini açıklar.

BG.10 Periyodik sağlık muayenelerinin gerekçesi ve yasal kuralını açıklar

BG.11 Çalışma ortamının hijyen kurallarına uygun temizlenmesine yönelik önlem ve uygulamaları açıklar

BG.12 El ve ayak anatomisi ve fizyolojisine ilişkin (el ve ayaklar kapsamındaki kemikler, eklemler, kaslar ve el ve ayaklardaki sinir uçlarının yapısı ve işleyişi, vb.) temel bilgileri açıklar.

BG.13 Manikür, pedikür ve protez tırnak uygulamaları açısından sakıncalı sağlık sorunlarını (işlem bölgelerinde açık yara, sivilce, ilgili cilt hastalığı, vb.) ayırt eder.

BG.14 El ve ayak tırnakları ile ilgili sağlık kurallarını ve önlemleri açıklar.

BG.15 Bir iş yerinin acil durum planlamasında yer alması gereken temel önlemleri açıklar.

BG.16 Yangın tüplerinin dolum ve kullanım özelliklerini açıklar

BG.17 İş süreçlerinde kullanılan ekipmanları ve diğer malzemelerin (tırnak makasları, et makasları, törpüler, et pensleri, topuk törpüleri, portakal çubuğu, kronlar, tırnak etlerini açmakta kullanılan araç, manikür ve pedikür tas ve leğenleri, manikür ve pedikür galoşları, tek kullanımlık terlikler, sterilizasyonda kullanılan maddeler, ojeler, vb.) niteliksel ve niceliksel olarak kullanıma uygunluk özelliklerini ayırt eder.

BG.18 Kullanılan iş ekipmanlarının kontrol ve bakım uygulamalarını teknik talimatlarına göre açıklar

BG.19 İş süreçlerinde kullanılan malzemelerin (manikür ve pedikür kozmetikleri, hijyen malzemeleri, vb.) özelliklerine göre, muhafaza koşullarını ayırt eder

BG.20 İş süreçlerinin müşteri durumuna ve iş zamanlamasına göre düzenlenmesine yönelik önlem ve uygulamaları açıklar

BG.21 İş süreçleri ile ilgili kritik müşteri bilgilerini (kimlik, zaman-randevu, sağlık, vb.) ayırt eder

BG.22 Mesleki uygulamalarda, müşteri ilişkilerinin temel ilkelerini açıklar

BG.23 Maniküristlik uygulamalarında temel kalite öğelerini (sağlık ve hijyen, müşteri memnuniyeti, tekniklerde ustalık ve hata giderme vb.) açıklar.

BG.24 Maniküristlik uygulamalarında temel kalite öğelerinin önemini açıklar.

 

16UY0246-3/A2 Manikür ve Pedikür Uygulamaları

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

*BY.1 Temiz iş elbisesi/önlük ile çalışır

*BY.2 Ellerini dezenfektan madde ile dezenfekte eder.

BY.3 Saçının (uzunsa) ve aksesuarlarının (varsa) uygulama bölgesine temas etmeyecek şekilde olmasını sağlar.

*BY.4 Çalışma ortamını ve iş ekipmanını (müşteri koltuğu, ayak standı/taburesi, maniküristin oturma yeri ve malzeme düzeneği, vb.) işe uygun ve rahat çalışılabilecek şekilde yerleştirir.

BY.5 Müşteriyi güler yüzlü selamlayarak ve “siz” hitabı ile konuşarak karşılayıp yönlendirir.

BY.6 Müşteriye ikramda bulunur (teklif eder).

BY.7 Yapılacak işlemi, müşteri ile görüşerek isteklerine ve tekniğe göre belirler.

BY.8 Müşterinin talep ve şikâyetlerini müşteri ile iletişim ilke ve kurallarına uygun şekilde yanıtlar.

BY.9 Müşteriyi yapılacak işlemlere sağlık kurallarına uygun şekilde hazırlar.

BY.10 İşlemin türüne göre önlük, terlik vb. malzemeleri müşteriyi rahatsız etmeyecek şekilde takar/giydirir

BY.11 Müşteriyi, işlemlere uygun oturma şekli ve uygun pozisyon alması için yönlendirir

BY.12 İşlem sonrasında, müşteriye taktığı ve giydirdiği aparat ve/veya malzemeleri rahatsız etmeyecek şekilde çıkarır.

*BY.13 Yapılacak işlemlere uygun malzeme ve iş ekipmanını ortamda, güvenli şekilde uzanabileceği mesafede, kullanıma hazır halde (manikür-pedikür setlerini ve kullanılan malzemeleri tezgâhta düzenleme, koyulaşan ojeleri inceltme, vb. uygulamalar) düzenler

*BY.14 Kullanılan iş ekipmanının teknik talimatına ve hijyen kurallarına uygun şekilde temizliğini (sterilizasyon ve dezenfeksiyon dahil) ve kullanıma uygunluğunu kontrol ederek uygunsuzlukları giderir.

*BY.15 İşlem öncesi müşteri için kullanılacak manikür kâsesi ve pedikür küvetine tek kullanımlık galoş geçirir.

*BY.16 İşlem yapılacak bölgeyi, dezenfektan bir ürün kullanarak temizler.

BY.17 Uygun miktarda asetonla, tırnaklardaki ojeyi, doğru hareketlerle tamamen temizler.

*BY.18 Manikür kâsesi ve/veya pedikür küvetinde eli/ayağı yakmayacak sıcaklıktaki suda, müşterinin eli/ayağını işleme uygun sürede bekleterek yumuşatır

BY.19 Tırnağı çatlatmadan ve etli kısma zarar vermeden, tırnakları; ayak, tırnak şekline, yapısına, yönelimine ve müşterinin talebine uygun kütlükte, tırnak makası veya penseyi doğru konumda kullanarak keser

*BY.20 Tırnak şekline, yapısına ve yönelimine uygun hareketlerle, tırnakları müşterinin talep ettiği modele göre, törpüyü doğru konumda kullanarak pürüz kalmayacak şekilde törpüler.

BY.21 Tırnakların dibindeki ölü deriyi, derine inmeden geriye iterek açar

*BY.22 Tırnaklarının çevresindeki ölü deriyi tırnağın yapısına, doğal şekline göre ve zarar verecek kadar derine inmeden, doğru aleti, doğru konumda tutarak ve doğru hareketlerle alır.

BY23 Varsa şeytantırnağını; tırnağın yapısına, doğal şekline göre ve zarar verecek kadar derine inmeden, doğru aleti, doğru konumda tutarak ve doğru hareketlerle alır

BY.24 Tırnak diplerini vazelin veya uygun jelle, yöntemine göre yumuşatır.

BY.25 Tırnakların dibindeki ölü deriyi fazla derine inmeden geriye iter (müşteri talebine göre freze de kullanabilir).

BY.26 Tırnağı batık çıkarmaya uygun şekilde keser.

*BY.27 Törpüyü doğru şekilde kullanarak batık olan tırnağı etten kurtarır.

BY.28 Batık derin ise tırnak yatağına (nemlendirici ürün uygulaması sonrası) fitil yerleştirir.

BY.29 Topuklardaki ölü deriyi, uygun törpü ile doğru hareketlerle bertaraf eder.

BY.30 Gözle ve elle inceleyerek nasırın yerini, türünü ve alma tekniğini belirler.

BY.31 Nasırın yeri ve türüne uygun araç, gereç ve doğru yöntemle çıkarılmasında sakınca olmayan nasırı çıkarır.

*BY.32 Çıkarılması sakıncalı nasırları, canlı dokuya/deriye zarar vermeden, nasırın yeri ve türüne uygun araç, gereç ve doğru yöntemle inceltir.

BY.33 Manikür ve/veya pedikür işlemleri sonrası temizlenmiş bölgeye uygun nemlendirici ürün veya kaydırıcı (masaj yağı vb.) kullanarak, doğru hareketlerle masaj yapa

BY.34 Uygun ürün ve yöntemi belirleyerek el ve/veya ayağa peeling uygular.

BY.35 Manikür sonrası ve oje sürümü öncesi el ve ayak tırnaklarının yağlı kalmamasını sağlar

BY.36 Oje şişesi, fırçası ve müşterinin tırnağını uygun konumda tutarak doğru hareketlerle iz bırakmayacak şekilde ojeyi tırnaklara uygular.

BY.37 Ojenin renginin korunması ve dayanıklılığına yönelik uygulamaları gerçekleştirir.

BY.38 Tanımlanan tırnak süsleme modelini, uygun aletleri ve malzemeleri kullanarak uygular

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  • KUAFÖR-GÜZELLİK UZMANLIĞI BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.