• 0850 888 59 67
  • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

Öğrenci ve çocukların taşınma iş ve işlemlerini düzenlemek ve güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 30221 sayılı Resmi Gazete ile yürülüğe girmiştir. Buna göre 03.09.2020 tarihinden itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin MYK Servis Aracı Şoförü Seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu kılınmıştır.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Servis Aracı Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Belgesi sadece sınava girilerek ve sınavdan başarılı olmak şartıyla alınır. Sınava yönelik bir hazırlık eğitimi alma şartı yoktur.

YENİ: Teşvikli olarak (AB Hibe Teşviki) belge başvurusu yapma imkanı başladı! Sınavda başarılı olan adayların sınav ücretlerinin tamamı teşvik kapsamında iade edilecektir. Hemen bilgi alın! 0850 888 59 67

YENİ: Teşvik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız!
 

Sınav Başvuru Evrakları

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri -
AB Hibe Teşvikinden yararlanmak içi AB Hibe hesabına ödeme yapınız.
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )
4. Sürücü Ehliyeti (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesi)
5. SRC 2 mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi
6. Psikoteknik Raporu (Yetkili merkezden alınmış ve süresi dolmamış “Psikoteknik Test Raporu”)
7. Adli Sicil Kaydı (Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir)

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir

Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Sınav Zorunlu Birimler

17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0328-3/A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

SINAV ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

TEST Sınavı konu başlıkları :17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite 

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı sıralar.

BG.2 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür ve talimatları açıklar.

BG.3 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanını sıralar.

BG.4 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

BG.5 Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.

BG.6 Yolcu kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.

BG.7 Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.

BG.8 Kaza halinde alınması gereken tedbiri açıklar.

BG.9 Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemlerini sıralar.

BG.10 Kullanılan yakıtların çevreye etkilerini açıklar

BG.11 Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemleri açıklar

BG.12 Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirleri açıklar

BG.13 Ekonomik sürüş tekniklerini sıralar

BG.14 İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kurallarını sıralar

BG.15 Yolcu memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

BG.16 İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kurallarını açıklar.

BG.17 İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri açıklar.

17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

BG.1 Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanları sıralar

BG.2 Günlük sefer planlaması yaparken dikkate aldığı unsurları açıklar.

BG.3 Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.

BG.4 Güzergah belirlerken yapılacak işlemleri sıralar.

BG.5 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar

BG.6 Araçta unutulan, yolcuya ait herhangi bir malzeme ile ilgili alınması gereken tedbiri açıklar.

BG.7 Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.

BG.8 Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.

BG.9 Aracın fonksiyonel kontrollerinin nasıl yapılacağını açıklar.

BG.10 Yolcuyu servise alma ile ilgili aşamaları sıralar.

BG.11 Öğrenciyi servise oturtma ile ilgili aşamaları sıralar.

BG.12 Öğrenci güvenliği ile ilgili tedbirleri açıklar.

BG.13 Yolcunun güven içinde servisten indirilmesiyle ilgili aşamaları sıralar.

BG.14 Yolcuların dönüş servisini sağlamak için yapılacak işlemleri açıklar.

BG.15 Yolcu servisi sonrası yapılacak işlemleri açıklar.

BG.16 İş süreci içerisinde aniden oluşabilecek yolcu rahatsızlıkları durumunda izlenecek prosedürü açıklar

UYGULAMA SINAVI ADIMLARI: BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Rehber personele günlük iş planı çerçevesinde gerekli talimatları verir.

BY.2 Yolcu adreslerine göre güzergah planlaması yapar.

BY.3 Yolcuyu indirme ve bindirme noktalarını belirler.

BY.4 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, vergi levhası, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, LPG sızdırmazlık belgesi, SRC belgesi ve benzeri) kontrol eder

BY.5 Aracın dış temizliğini sağlar

BY.6 Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, stepne, kriko, reflektör, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder.

*BY.7 Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.

BY.8 Motor yağ seviyesini kontrol eder

BY.9 Soğutma sıvısı seviyesini kontrol eder

BY.10 Aracın içini uygun malzeme ile silerek temizler

*BY.11 Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.

BY.12 Lastik hava basıncını kontrol eder.

BY.13 Lastik diş derinliğinin mevzuata uygunluğunu kontrol eder

BY.14 Aracın iç ve dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

*BY.15 Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, araç içi lambaları, dönüş ışığı ve benzeri kontrolü yapar.

BY.16 Sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

BY.17 Silecek suyu olup olmadığını kontrol eder

BY.18 Kapı ikaz lambalarını kontrol eder

BY.19 Güzergah tabelalarını kontrol eder.

*BY.20 Fren ve el freni kontrolü yapar.

BY.21 Korna, koltuk ve ayna kontrolü yapar

BY.22 Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

BY.23 Yolun ve trafiğin durumuna göre rehber personeli daha önce belirlenmiş noktadan alır.

BY.24 Güzergaha göre ilk yolcunun alınacağı adrese hareket eder.

BY.25 Yolcunun güvenli bir şekilde araca alınmasını sağlar

BY.26 Öğrencinin rehber personel yardımıyla, araca alınmasını sağlar.

BY.27 Öğrencilerin yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine uygun şekilde oturmalarını sağlar.

*BY.28 Öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri alır

*BY.29 Trafik kurallarına uygun güvenli sürüş gerçekleştirerek yolcuyu belirlenen adrese ulaştırır.

*BY.30 Yolcunun güvenli bir şekilde araçtan inmesini sağlar

BY.31 Öğrencinin rehber personel yardımıyla araçtan indirilmesini sağlar.

BY.32 Önceden planlanan zamanda okul/kurum tarafından belirlenen yerde bekler.

*BY.33 Öğrenciyi servis aracına alarak mevcut listeye göre öğrenci sayısının tam olup olmadığını kontrol eder

*BY.34 Eksik öğrenci varsa ilgililere bildirir

BY.35 Araçta unutulan malzeme olup olmadığını kontrol eder.

BY.36 Araçta unutulan malzemeyi muhafaza ederek ilgiliye teslim eder.

BY.37 Aracın iç ve dış temizliğini sağlar

BY.38 Aracın yakıt ikmalini gerçekleştirir.

BY.39 Uygun bir alana aracı park eder.

BY.40 Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.

*BY.41 Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.

  • SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ
  • GÖRÜNTÜLE
  • SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ SEVİYE 3 ŞARTNAMESİ
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.