• 0850 888 59 67
  • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

19UY0387-3 Vale Görevlisi (Seviye 3)

 Vale Görevlisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 -Adayların sahip olması gereken nitelikleri,bilgi,beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 

 -Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 

 -Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktı.

 

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

Vale Görevlisinin (Seviye 3),

- Asgari B sınıfı ehliyete,

- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve

- Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

 

 

Zorunlu Birimler

19UY0387-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

19UY0387-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme

Seçmeli Birimler

 

19UY0387-3/B1: Otopark Teknolojilerini Kullanarak (Lift, Dönme Dolap, Yarı Otomatik) Vale Hizmeti Verme 

 

 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Vale Görevlisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

 

 

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

                                                                                                                                                  TEORİK SINAV

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu Yeterlilik Birimi

BG.1 Tehlike, risk, risk değerlendirmesi ve ramak kala terimlerinin anlamlarını ayırt eder.

BG.2 İş süreçlerinde alınması gereken İSG önlemlerini açıklar.

BG.3 Çalışma süreçlerinde ve alanlarında insan davranışlarından ve mesleki işlemlerden kaynaklanabilecek tehlike ve riskleri ayırt eder.

BG.4 Otopark alanlarında bulunması gereken uyarı işaretleri ve levhalarını açıklar.

BG.5 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılması gerektiğini açıklar.

BG.6 Çalışma alanlarında ortaya çıkabilecek risklere karşı alınması gereken önlemleri açıklar.

BG.7 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.

BG.8 Acil durum planının işlev ve önemini açıklar.

BG.9 İş süreçlerindeki olası kaza ve sağlık sorunlarında temel ilk müdahaleleri açıklar.

BG.10 Çalışma alanlarında çevre korumaya yönelik önlemleri açıklar.

BG.11 Otopark hizmeti verme süreçlerinin iş akış sürecini açıklar.

BG.12 Otopark hizmeti süreçlerinde tutulması gereken kayıt türlerini açıklar.

BG.13 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

BG.14 Müşterilerden gelen öneri ve şikâyet halinde yapılması gereken işlemleri tanımlar.

BG.15 Kalite yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramların anlamlarını ayırt eder.

A2 Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme

BG.1 Otopark alanına gelen aracın kayıt altına alınması gereken hasar durumlarını açıklar.

BG.2 Özel tertibatından dolayı kullanmaması gereken (ambulans, engelli aracı ve benzeri) araç türlerini açıklar.

BG.3 Otoparktaki peron dışı alanlara araçların park etmesini engelleyici durumları açıklar.

BG.4 Otopark hizmetinde kullanılan (otopark alanı, peron, platform, doğru parklandırma ve benzeri) terimleri açıklar.

BG.5 Diğer araçların giriş çıkışını engellemeyecek şekilde (kalış süresi, aracın boyutu ve benzeri) aracın park edeceği peronu belirler.

BG.6 Peronun park açısına (450 -900 -1800 ) göre aracın nasıl konumlanması gerektiğini açıklar.

BG.7 Yol üstü, açık ve katlı otopark alanlarını verimli kullanmak için yapılması gereken düzenlemeleri standartlarına uygun olarak açıklar.

BG.8 Araç trafikte iken uyulması gereken (şerit değiştirme, kavşaklardaki dönüşler, sollama yapma, hız kuralları gibi) trafik kurallarını açıklar.

BG.9 Aracı duraklatma, park etme ve aracın ani duruşu sırasında yapılması gerekenleri açıklar.

BG.10 Araç anahtarının güvenli muhafaza koşullarını açıklar.

                                                                                                                                         PERFORMANS SINAVI

A2 Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme

BY.1* Otopark alanlarında; aracın park etmesini engelleyici cisimleri (koni, duba ve benzeri) alandan kaldırır.

BY.2* Belirlenmiş iş kıyafetini giyerek kendisini tanıtıcı yaka kartını takar.

BY.3* Çalışma alanında kullanacağı ekipmanları (telsiz, anahtarlık, araç teslim tutanağı, numaratör ve benzeri) yanına alır.

BY.4 Verilen vardiya iletişim defterinden yapması ve takip etmesi gereken işlemleri kontrol eder.

BY.5 Vardiya teslimi için iletişim defterine not alır.

BY.6* Hizmet standardına uygun olarak yüzyüze iletişimi başlatır.

BY.7 Araçta özel bir donanım olup olmadığı konusunda müşteriden bilgi alır.

BY.8* Araç sahibinden aracı araç teslim tutanağına araç sahibinin adı-soyadı, GSM numarası, araç plakası, kabul saati, kilometresi, aracı kabul eden personel ve araçtaki hasar durumu bilgileri yazarak teslim alır.

BY.9* Aracı hareket ettirmeden önce güvenli sürüş önlemlerini (emniyet kemeri, aynaların kontrolü, koltuk ayarı ve benzeri) alır.

BY.10 Doğru viteste ve aynalardan trafiği kontrol ederek aracı hareket ettirir.

BY.11 Araçla geri giderek sağa sola dönme (L) hareketini yapar.

BY.12 Yaya geçidi, okul ve benzeri bölgelerde hızını azaltır.

BY.13 Peronun park açısına göre aracı peron çizgilerini aşmayacak şekilde park eder.

BY.14 Aracın çalışan elektrik aksamlarının (tavan lambası, radyo ve benzeri) kapalı olup olmadığını kontrol eder.

BY.15 Güvenlik önlemlerini (camları kapatma, el frenini çekme, vitesi P konumuna getirme, kapıları kilitleme ve benzeri) alarak araçtan ayrılır.

BY.16* Aracın anahtarını güvenlik kurallarına uygun şekilde (çanta, yelek, anahtar dolabı ve benzeri) muhafaza eder.

BY.17 Peronun park açısına göre aracı perondan çıkararak müşterinin bulunduğu yere getirir.

BY.18 Trafik akışını engellemeyecek şekilde aracı çıkış alanında parklandırır.

BY.19 Aracı park konumuna alıp motoru durdurmadan, araç teslim formunu alarak müşteriye teslim eder.

BY.20 Hizmet standardına uygun olarak yüzyüze iletişimle müşteriyi uğurlar.

BY.21 Müşterinin güvenli şekilde park yerinden ayrılmasını sağlar.

Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?
Teorik sınavlardan en az 70 puan performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır.

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

4. Sürücü Belgesi

5. Psikoteknik Belgesi

6. Adli Sicil Kaydı

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.