• 0850 888 59 67
  • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI

Bu yeterlilik, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yeterlilikin amacı;

 •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

   

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu yeterlilik birimlerinden en az birinde başarılı olunması zorunludur.

   

Zorunlu Birimler

 

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

 

Seçmeli Birimler

 

11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde

tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-2’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir

11UY0010-3/ A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

BG.1 İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri ve alınması gereken önlemleri sıralar.

BG.2 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları açıklar.

BG.3 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.4 Yapılan çalışmaya ait iş alanının güvenliğini nasıl sağlayacağını açıklar

BG.5 Gaz kaçağı, elektrik kaçağı ve elektriksel tehlikenin yüksek olduğu çalışma alanlarında alınacak güvenlik önlemlerini tanımlar

BG.6 Kaynak gazı ile dumanlarının ve ışımalarının zararlarını ve bunlardan korunma yöntemlerini açıklar.

BG.7 Çalışma ortamının havalandırılmasının önemini ve nasıl yapılacağını açıklar.

BG.8 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarında yapacağı faaliyetleri tarif eder

BG.9 Kaynak makinasına ait özel acil durum prosedürlerini açıklar.

BG.10 Acil durumlarda ilgili görevlilere bildirimde bulunma yöntemlerini açıklar.

 

11UY0014-3/B1 Metal Ark Asal Gaz Kaynağı-Alüminyum (131)

BG.1 Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar.

BG.2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.4 Kaynak tanımlar. işleminin yapılacağı alanın özelliklerini

BG.5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar

BG.6 Kaynak sıralar. makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını

BG.7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar

BG.8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar

BG.9 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar

BG.10 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar.

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

BY.2 Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar.

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar

*BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.

BY.7 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar

*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

BY.9 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

BY.10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar

*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur

BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar

 

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Kaynağı(TIG)

BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.2 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

BG.4 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.5 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemlerini tarif eder.

BG.6 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar.

BG.7 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

BG.8 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

BG.9 Toryum oksit katkılı tungsten elektrot ucunun sivriltilerek hazırlanması esnasında toryum oksit parçacıklarının ortama yayılmasının nasıl önleneceğini açıklar.

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

*BY.2 Doğru nozulu seçer.

BY.3 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer

*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

BY.6 Kaynatılacak parçaların WPS/pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar

*BY.8 WPS/pWPS'in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.