HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Bu ulusal yeterlilik, üretim yapan işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;


•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 BELGELENDİRME ŞARTLARI

 BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-   SEVİYESİ-ADI

 14UY0202-4  NC/CNC Tezgah İşçisi

 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

 ISCO 08: 8121

                                   AMAÇ

 Bu ulusal yeterlilik, üretim yapan işletme/kurumlara nitelikli   personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve   nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve   çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve   yetkinlikleri tanımlamak,

 •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini   kanıtlamasına olanak vermek,

 •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans   ve kaynak oluşturmaktır.

 BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ /   REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

 17.12.2014/00/-

 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK   STANDARTLARI

 11UMS0147-4 NC/CNC Tezgah İşçisi

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

-

 EĞİTİM SÜRESİ

                                               -

 BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Kimlik fotokopisi
 • Belgelendirme ücreti makbuzu
 • Aday başvuru formu

 ZORUNLU BİRİMLER

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri

 A2 Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak

 A3 Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek

 SEÇMELİ BİRİMLER 

                                              -

                                              -

 SINAV ŞARTLARI

 SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

BİRİM BAŞLIKLARI

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI    (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği,   Çevre ve Kalite Yönetim   Sistemleri

10

% 70

10 dk.

-

-

-

-

% 80

30 dk.

 A2 Tezgah, Takım ve İş   Parçasını Üretime   Hazırlamak

10

% 70

10 dk.

-

-

-

-

% 80

60 dk.

 A3 Talaşlı Üretim İşlemlerini   Gerçekleştirmek

10

% 70

10 dk.

-

-

-

-

% 80

150 dk.

 GRUPLANDIRMA

 Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı   olması gereklidir.

 NOT:

 - Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara   tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı   olmaları şartı vardır.

 - Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de   yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

 - Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir   yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

 BELGE GEÇERLİLİK   SÜRESİ

 Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 BELGE ÜCRETİ

 

 450,00  TL

 Not: Belge ücreti nakit veya kredi kartıyla ödenebilir veya havale yapılabilir.

 IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

 Ödenen belge ücreti ile bir yıl içerisinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.

 GÖZETİM KRİTERLERİ

 GÖZETİM YÖNTEMİ

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge alınma tarihinden itibaren en az bir yıl sonra bir (1) kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

 GÖZETİM ZAMAN   ARALIĞI

Belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında

 YENİDEN   BELGELENDİRME   YÖNTEMİ

 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;

 a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl   çalıştığına dair resmi kayıt veya

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı   sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.   Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

 TALİMATLAR

 SINAV TALİMATI

 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır.
 • Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözlem Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir.
 • Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 •  Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
 • Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.

 

 BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ

 • Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.

 MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME YOLLARI

 -

 • NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 ŞARTNAMESİ
 • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.