HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Kaynes Makina Bakımcı Sınav Başvurusu için Gerekli Evraklar
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

 BELGELENDİRME ŞARTLARI

 BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-   ADI

 10UY0002-3 Makine Bakımcı

 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

 ISCO 08: 7233

 AMAÇ 

 

 Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım   kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan   vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki   makine bakımcılarla mümkün olmaktadır. Bu yeterlilik, makine   bakımcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi   amacıyla hazırlanmıştır.

 

 BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ /   REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

 28.09.2010/02/17.02.2016

 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK   STANDARTLARI

 09UMS0010-3 Makine Bakımcı  

 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

          -

 EĞİTİM SÜRESİ

          -

 BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Kimlik fotokopisi
 • Belgelendirme ücreti makbuzu
 • Aday başvuru formu

 ZORUNLU BİRİMLER

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

 A2 Kalite Yönetim Sistemi

 SEÇMELİ BİRİMLER

 B1 Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar

 B2 Rutin/Periyodik Bakımlar

 B3 Arıza Bakım/Onarımları

 SINAV ŞARTLARI

 SINAV TÜRÜ

             YAZILI

            MÜLAKAT

           PERFORMANS

 BİRİM BAŞLIKLARI

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI    (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre   Yönetim Sistemleri

10

%60

15 dk.

-

-

-

-

-

-

 A2 Kalite Yönetim Sistemi

5

%60

7 dk.

-

-

-

-

-

-

 B1 Planlı Bakımlar, Koruyucu/   Önleyici Bakımlar

9

%70

13 dk.

-

-

-

-

%70

60 dk.

 B2 Rutin/Periyodik Bakımlar

12

%70

18 dk.

-

-

-

-

%70

60 dk.

 B3 Arıza Bakım/Onarımları

9

%70

13 dk.

-

-

-

-

%70

60 dk.

 GRUPLANDIRMA

 

 I. Alternatif: A1, A2, B1, B2, B3

 II. Alternatif: A1, A2, B1, B2

 III. Alternatif: A1, A2, B3.

 NOT:

 - Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve   uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Gruplandırılma maddesinde belirtilen alternatifler   arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.

 - Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6   ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar.   Belge, makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara   vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

 BELGE ÜCRETİ

 

  425,00 TL

 Not: Belge ücreti nakit veya kredi kartıyla ödenebilir veya havale yapılabilir.

 IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

 Ödenen belge ücreti ile bir yıl içerisinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.

 GÖZETİM KRİTERLERİ

 GÖZETİM YÖNTEMİ

 Belge geçerlilik süresince 1 defa olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu   istenir.

 GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI

 Belge aldığı tarihten itibaren 2. Yıl ile 3. Yıl arasında

 YENİDEN BELGELENDİRME   YÖNTEMİ

 Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece   uygulamalı sınav yapılır. İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel   bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

 TALİMATLAR

 SINAV TALİMATI

 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır.
 • Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözlem Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir.
 • Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 •  Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
 • Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.

 

 BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ

 • Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.

 MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME YOLLARI

 • 10UY0002-3 Makine Bakımcısı (Seviye 3) belgesine sahip aday, yeterlilik sınavına giriş ek şartlarını yerine getirdiği ve sınavından başarılı olduğu takdirde: 10UY0002-4 Makine Bakımcısı (Seviye 4) belgesini alabilir.

 

E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.