HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-ADI

18UY0344-4 Epilasyon Uzmanı

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 5142 (Güzellik uzmanları ve ilgili çalışanlar)

AMAÇ

Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve

nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve

çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,

beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki

yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

 Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme

kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır

BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ / REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

17/01/2018 /00/ -

REVİZYON/TADİL TARİHİ

01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 17UMS0616-4

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

-

EĞİTİM SÜRESİ

-

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Kimlik fotokopisi

Belgelendirme ücreti makbuzu

Aday başvuru formu

ZORUNLU BİRİMLER

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

SEÇMELİ BİRİMLER

B1 Elektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması

B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması

SINAV ŞARTLARI

SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

BİRİM BAŞLIKLARI

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI    (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

20UY0423-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri

20

%70

30 dk.

-

-

-

-

-

-.

18UY0344-4/B1 Elektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması

15

%70

25 dk.

-

-

-

-

%80

60 dk..

18UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması

15

%70

25 dk.

-

-

-

-

%80

60 dk..

GRUPLANDIRMA

Alternatif 1: A1 + B1

Alternatif 2: A1 + B2

Alternatif 3: A1 + B1 + B2

Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde

tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde

tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. “Yukarıda belirtilen Gruplandırılma Alternatifleri ve

arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı

yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik

birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor

olması gerekmektedir

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

SINAV ÜCRETİ

myk.gov.tr deki güncel fiyat uygulanır

Not: Belge ücreti aşağıdaki IBAN’a  HAVALE ve/veya EFT ile yapılabilir.

IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

Ödenen belge ücreti ile; Teşvik kapsamındaki adaylara bir yıl içerisinde 3 kez sınav hakkı, teşvik kapsamında olmayan adaylara ise bir yıl içinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.

GÖZETİM KRİTERLERİ

GÖZETİM YÖNTEMİ

-

GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI

-

YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin

performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri

kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en

az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda

çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans

yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.)

sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri

için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge

geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  • EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİĞİ
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.