HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

12UY0056–3 İskele Kurulum Elemanı

Bu yeterlilik iskele kurulum elemanı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan iskele kurulum elemanı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.
   

BELGELENDİRME ŞARTLARI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

   

Zorunlu Birimler

 

12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

Seçmeli Birimler

 

-----

   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

12UY0056–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

BG.1 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmanın ve sınıflamanın nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

BG.2 Tehlikeli ve zararlı atıkların verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırılması ve sonra gerekli önlemler alınarak geçici depolaması işlemlerini açıklar.

BG.3 Çalışacağı alandaki tehlike faktörleri,çevre güvenliği ve iskelenin oturacağı zemin hakkında bilgi edinerek güvenli iş izin formunu nasıl dolduracağını açıklar.

BG.4 İş sağlığı ve güvenliği için uygun KKD’lerin neler olduğunu açıklar.

BG.5 Kazaya sebebiyet verecek davranışları açıklar.

BG.6 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyulması gerektiğini açıklar

 BG.7 Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat edilmesi gerektiğini açıklar.

BG.8 Çalışma alanının güvenliğinin nasıl ve kim tarafından sağlanacağını açıklar.

BG.9 İletişim araçlarını ve acil durumlarda iletişime geçecek kişi ve kişilerin iletişim bilgilerini yanında bulundurması gerektiğini açıklar.

BG.10 Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş güvenliği uzmanının direktiflerine ve standartlara göre uygulanması gerektiğini açıklar. 

BG.11 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulması gerektiğini açıklar. 

BG.12 Yüksekte çalışma kurallarını listeler.

BG.13 Rüzgar ve yağmurlu havalarda kurulum yapması gerekiyorsa gerekli olabilecek diğer KKD’lerin kullanılması ve personel sayısının artırılması gerektiğini açıklar.

BG.14 Aşırı rüzgar olduğu ve aşırı yağmurlu/karlı havalarda çalışmanın durdurulması gerektiğini açıklar.

BG.15 İskele alanı ve çevresi için gerekli olan uyarı levhalarının neler olduğunu açıklar.

BG.16 Kurulacak iskele çevresinde oluşturulacak gerekli güvenlik bariyerini veya yaklaşma alanını ilgili uzmanla birlikte belirlenmesi gerektiğini açıklar

BG.17 İskelenin bulunduğu bölgeye göre güvenlik malzemelerinin bağlanacağı ankraj noktalarının, güvenlik kuralları çerçevesinde hazırlanması gerektiğini açıklar.

BG.18 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerinin uygulanması gerektiğini açıklar.

BG.19 Kendisine verilen iş ile ilgili iş programını yetkilisinden sözlü ya da yazılı alması gerektiğini açıklar.

BG.20 Üretici firma ürün kullanma kılavuzunun yetkilisinden temin edilerek incelenmesi gerektiğini açıklar.

BG.21 Projeye uygun olarak listelenen malzemelerin çalışma alanına güvenli bir şekilde getirilerek, listeye uygunluğunun, kullanılabilirliğinin, orijinalliğinin ve standartlara uygunluğunun nasıl kontrol edilmesi gerektiğini açıklar.

BG.22 Mesleği ile ilgili eğitimleri nasıl takip edeceğini açıklar.

BG.23 Mesleği ile ilgili teknolojileri nasıl ve hangi kaynaklardan takip etmesi gerektiğini açıklar.

BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 İş sağlığı ve güvenliği için uygun KKD’leri kullanır.

BY.2 Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır.

BY.3 Alanı güvenlik şeridi ile çevirir.

BY.4 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar

BY.5 Yüksekte çalışma kurallarına uyar. 

BY.6 Projeye uygun olarak listelenen malzemelerin çalışma alanına güvenli bir şekilde getirilerek, listeye uygunluğunu, kullanılabilirliğini, orijinalliğini ve standartlara uygunluğunu kontrol eder.

12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

BG.1 İskelenin kurulacağı alanın, kurulumdan önce zemin uygunluk kontrolünün yapılması gerektiğini açıklar.

 BG.2 Zeminde oturmalara ve çökmeye karşı zeminin sıkıştırılması işlemi için ne yapılması gerektiğini açıklar.

BG.3 Zemin sağlam değilse uygun metotla zemini nasıl kuvvetlendirmesi gerektiğini açıklar.

BG.4 Taban kalaslarının iskele planına göre yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.

BG.5 Ayarlı ayak millerinin (taban plakası) yerleştirilmesi gerektiğini açıklar. 

BG.6 Mobil iskele kuruyorsa, uygun tekerlek ve kilit sisteminin yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.

BG.7 Ayarlı ayak milinin üzerine başlangıç dikmesinin yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.

BG.8 İlk yatay bağlantı elemanlarını başlangıç dikmelerine bağlayarak sistemin teraziye alınması gerektiğini açıklar.

BG.9 Temel kurulum tamamlandıktan sonra köşegenlerin çaprazlama (gönye) kontrollerinin yapılması gerektiğini açıklar

 BG.10 Dikey, yatay ve çapraz elemanların uygunluğu ve sırasıyla tekniğine ve kuralına uygun olarak yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.

BG.11 Çalışma/yürüme platformlarının nasıl kurulması gerektiğini açıklar.

BG.12 Planına uygun merdivenin kurulması gerektiğini açıklar.

BG.13 Sistemin son kez terazi kontrolünün yapılması gerektiğini açıklar

 BG.14 İskelenin neden topraklanması gerektiğini açıklar.

BG.15 Topraklama yapılan yere topraklama levhasının asılması gerektiğini açıklar.

BG.16 Gerekli güvenlik önlemlerini alarak üst katlara çıkılması gerektiğini açıklar.

BG.17 Diz ve bel hizasındaki korkulukların yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.

BG.18 Süpürgeliklerin (topuklukları) yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.

BG.19 İskele planına göre çaprazların bağlanması gerektiğini açıklar.

BG.20 Kurulum planında varsa payandaların montajının yapılması gerektiğini açıklar.

BG.21 İskele elemanlarının bir üst kata taşınması için gerekliyse uygun kaldırma araçlarının kurulumunun yapılması gerektiğini açıklar.

BG.22 İskele planında dış cephe filesi vb. kaplama varsa rüzgar yükünü de dikkate alarak montajının yapılması gerektiğini açıklar

BG.23 Planına ve standartlara uygun şekilde ankrajlamanın yapılması gerektiğini açıklar

BG.24 Hazırlanan kontrol formuna göre şantiye yetkilisi ile birlikte iskelenin kontrolünün yapılması ve varsa eksikliklerin giderilmesi gerektiğini açıklar.

BG.25 İskelenin kullanıma uygunluk levhasının iskele üzerinde uygun bir yere asılması gerektiğini açıklar.

BG.26 Periyodik olarak denetlediği iskelenin kontrol formu ile kayıt altına alınması gerektiğini açıklar.

BG.27 Şiddetli hava muhalefeti durumunda periyodik kontrol sürelerini beklemeden kontrollerin yapılması gerektiğini açıklar. 

BG.28 Her vardiya başında iskelenin çalışma koşullarına uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğini açıklar.

BG.29 Söküme başlamadan önce kurulum-söküm kılavuzuna uygun olarak şantiye yetkilisi tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini açıklar.

BG.30 “İskele kullanım dışıdır” levhasının asılması gerektiğini açıklar.

BG.31 Sadece söküm yaptığı kattaki file vb. kaplama malzemesinin sökülmesi gerektiğini açıklar.

BG.32 Yüksekte çalışma güvenlik önlemlerini alarak kurulum-söküm kılavuzuna uygun olarak söküm işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğini açıklar.

BG.33 Bulunduğu kattaki ankrajın sökülmesi gerektiğini açıklar.

BG.34 Kısa kenardan başlayarak yatay elemanların sökülmesi gerektiğini açıklar

BG.35 Dikey elemanların sökülmesi gerektiğini açıklar.

BG.36 Gerekliyse malzemeleri uygun yardımcı elemanlar kullanarak zemine indirilmesi gerektiğini açıklar.

BG.37 Çalışma/yürüme platformunun sökümünün bir alt kattan yapılması gerektiğini açıklar

BG.38 Zemine kadar aynı işlemi tekrarlanması gerektiğini açıklar.

BG.39 Payanda varsa en son onun sökülmesi gerektiğini açıklar.

BG.40 Ayarlı ayakların taban kalaslarından sökülmesi gerektiğini açıklar.

BG.41 Taban kalaslarının stok sahasına kaldırılması gerektiğini açıklar.

BG.42 Kullanım esnasında hasar alan malzemelerin ayırılması gerektiğini açıklar

BG.43 İskele elemanlarının temizliğinin yapılması gerektiğini açıklar.

BG.44 İskele elemanlarının türlerine ve boyutlarına göre istiflenmesi gerektiğini açıklar.

BG.45 İskele elemanlarının stok sahasına taşınması gerektiğini açıklar.

BG.46 Yüksekte çalışırken kullanılan malzemelerin bakım ve kontrolünün yapılması gerektiğini açıklar.

BG.47 İskele çalışma sahasındaki işaret ve levhaların kaldırılması gerektiğini açıklar.

BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 İskelenin kurulacağı alanın kurulumdan önce zeminin uygunluğunun kontrolünü yapar

BY.2 Taban kalaslarını iskele planına göre yerleştirir.

BY.3 Ayarlı ayak millerini (taban plakası) taban kalasına çivileyerek sabitler.

BY.4 Ayarlı ayak milinin üzerine başlangıç dikmesini yerleştirir.

 BY.5 İlk yatay bağlantı elemanlarını başlangıç dikmelerine bağlayarak sistemi teraziye alır

BY.6 Temel kurulum tamamlandıktan sonra köşegenlerin çaprazlama (gönye) kontrollerini yapar

BY.7 Dikey, yatay ve çapraz elemanları sırasıyla tekniğine ve kuralına uygun olarak yerleştirir.

BY.8 Çalışma/yürüme platformlarını kurar.

BY.9 Planına uygun merdiveni kurar.

BY.10 Sistemin son kez terazi kontrolünü yapar.

BY.11 Gerekli güvenlik önlemlerini alarak üst katlara çıkar.

BY.12 Diz ve bel hizasındaki korkulukları yerleştirir.

BY.13 Süpürgelikleri (topuklukları) yerleştirir.

BY.14 İskele planına göre çaprazları bağlar. BY.15 İskele planına göre payandaları monte eder.

BY.16 İskelenin genel kontrolünü yapar.

BY.17 Yetkili ile birlikte genel kontrolü yapar, eksik varsa giderir yoksa iskele kullanıma uygundur levhasını asar.

BY.18 “İskele kullanım dışıdır” levhasını asar

 BY.19 Kısa kenardan başlayarak yatay elemanları söker.

BY.20 Dikey elemanları söker.

BY.21 Çalışma/yürüme platformunun sökümünü bir alt kattan yapar.

BY.22 Ayarlı ayakları taban kalaslarından söker.

BY.23 İskele elemanlarını türlerine ve boyutlarına göre ayırır.

BY.24 İskele elemanlarının stok sahasına taşınmasını sağlar.

BY.25 İskele çalışma sahasındaki işaret ve levhaları kaldırır.

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  • 12uy0056-3-rev-01-iskele-kurulum-elemani-1.pdf
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.