HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-   ADI

 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı

 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

 ISCO 08: 7114

AMAÇ

 Bu yeterlilik, yapılarda ısı yalıtımını yapan kişilerin sahip   olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirlemek, ölçme   değerlendirme ve belgelendirme yapmak amacıyla   hazırlanmıştır.

 BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ /   REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

 30.05.2012/01/11.02.2015

 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK   STANDARTLARI

 11UMS0132–3 Isı Yalıtımcısı

 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

-

 EĞİTİM SÜRESİ

-

 BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Kimlik fotokopisi
 • Belgelendirme ücreti makbuzu
 • Aday başvuru formu

 ZORUNLU BİRİMLER

 A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

 A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)

SEÇMELİ BİRİMLER

-

-

-

 SINAV ŞARTLARI

 SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

 BİRİM BAŞLIKLARI

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI    (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

 A1 Isı Yalıtımında İş   Organizasyonu ve İş Sağlığı ve   Güvenliği

10

%60

20 dk.

-

-

-

-

%80

-

 A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı   (Mantolama)

8

%60

15 dk.

-

-

-

-

%80

180 dk.

 GRUPLANDIRMA

  Alternatif 1: A1, A2

 NOT:

 - Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi   tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.

 Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de   yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Bütünleşik sınav yapılması durumunda, birim   kontrol  listelerinde benzerlik gösteren bilgi ifadeleri için ortak soru sorulabilir.

 Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir   yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

 A2-P1 birimi için belirtilen süreye A1-P1 birimi süresi de dahildir.

 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 BELGE ÜCRETİ

 850,00 TL

 Not: Belge ücreti nakit veya kredi kartıyla ödenebilir veya havale yapılabilir.

 IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

 Ödenen belge ücreti ile bir yıl içerisinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.

 GÖZETİM KRİTERLERİ

 GÖZETİM YÖNTEMİ

 Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin     geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

 GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI

 Belge alındığı tarihten itibaren 2. ve 3. yıllar arasında

 YENİDEN BELGELENDİRME   YÖNTEMİ

 Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda   tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en   az 18 ay yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama   (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge   geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 TALİMATLAR

 SINAV TALİMATI

 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır.
 • Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözetmen Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir.
 • Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 •  Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
 • Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.

  BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ

 • Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge  geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.

 

 • Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.

 MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME YOLLARI

 • Diğer yalıtım çeşitlerini yapma becerisi
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.