HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Bu yeterlilik İnşaat İşçisinin (Seviye 2) iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

   BELGELENDİRME ŞARTLARI

   BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-   ADI

   16UY0253-2 İnşaat İşçisi

   ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

   ISCO 08: 9313 ve 9312

  AMAÇ

   Bu yeterlilik İnşaat İşçisinin (Seviye 2) iş sağlığı güvenliği   konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt   yapıya kavuşması için;

   Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve   yetkinlikleri tanımlamak,

   Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini   kanıtlamasına olanak vermek,

   Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına   referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

   BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ /   REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

   28.01.2016/00/-

   YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK   STANDARTLARI

   15UMS0463-2 İnşaat İşçisi  

   YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

                                                -

   EĞİTİM SÜRESİ

                                                -

   BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

  • Kimlik fotokopisi
  • Belgelendirme ücreti makbuzu
  • Aday başvuru formu

   

   ZORUNLU BİRİMLER

   A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

   A2 Genel İnşaat İşleri

   SEÇMELİ BİRİMLER

                                                -

                                                -

                                                -

   SINAV ŞARTLARI

   SINAV TÜRÜ

  TEORİK

  MÜLAKAT

  PERFORMANS

  BİRİM BAŞLIKLARI

  EN AZ

  SORU (AD)

  BAŞARI    (%)

  SÜRE (DK)

  EN AZ

  SORU (AD)

  BAŞARI (%)

  SÜRE (DK)

  EN AZ

  SORU (AD)

  BAŞARI (%)

  SÜRE (DK)

   A1 İnşaat İşlerinde İş   Organizasyonu ve İş Sağlığı ve   Güvenliği

  -

  -

  -

  10

  %60

  20 dk.

  -

  -

  -

  A2 Genel İnşaat İşleri

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  %60

  90 dk.

  GRUPLANDIRMA

   Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı   olunması gerekir.

   NOT:

   - İnşaat İşçisi (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi   tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.

   Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin   değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

   Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir   yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

   A2-P1 birimi için belirtilen süreye A1-P1 birimi süresi de dahildir.

   BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

   İnşaat İşçisi (Seviye 2) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

   BELGE ÜCRETİ

   500,00 TL

   Not: Belge ücreti nakit veya kredi kartıyla ödenebilir veya havale yapılabilir.

   IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

   Ödenen belge ücreti ile bir yıl içerisinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.

   GÖZETİM KRİTERLERİ

   GÖZETİM YÖNTEMİ

   Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin   geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

   GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI

   Belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında

   YENİDEN BELGELENDİRME   YÖNTEMİ

   Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda   tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

   a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en   az 1 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

   b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa   dayalı sınavların (P1) yapılması.

   Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha   uzatılır.

   TALİMATLAR

   SINAV TALİMATI

  • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır.
  • Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
  • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözetmen Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
  • Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir.
  • Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
  •  Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
  • Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.

   BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ

  • Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
  • Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
  • Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
  • Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
  • MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
  • Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.

   MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME YOLLARI

  İnşaat İşçisi (Seviye 2)” mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler, meslekte dikey ilerleme yolları kapsamında, birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı oldukları takdirde “Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)”, “Betonarme Demircisi (Seviye 3)”, “Betoncu (Seviye 3)”, “Duvarcı (Seviye 3)” ve “Sıvacı (Seviye 3)” mesleki yeterlilik belgesine sahip olabilirler.

E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.