HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

12UY0055–3 Alçı Sıva Uygulayıcısı

Bu yeterlilik alçı sıva uygulayıcısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan alçı sıva uygulayıcısının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.
   

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

------

   

Zorunlu Birimler

 


A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

 

A2 Alçı Sıva Uygulaması

Seçmeli Birimler

 

 ----

   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda alçı sıva uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

12UY0055-3/A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Koruma

BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.

BG.2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

BG.3 Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler.

BG.4 Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bulundurulması gerekli olan ekipmanları listeler.

BG.5 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını listeler.

BG.6 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.

BG.7 Çalışacağı alanının İSG açısından güvenlik kontrolünün nasıl yapacağını açıklar.

BG.8 Çalışma alanında tehlikeye neden olabilecek durumları listeler.

BG.9 Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar.

BG.10 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar

 

12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması

BG.1 Projeye göre malzeme miktarlarını ve çeşitlerini açıklar.

BG.2 Basit iş iskelesinin nasıl kullanması gerektiğini açıklar.

BG.3 Yüzeyde yapışmayı engelleyecek durumların neler olduğunu sıralar.

BG.4 Uygulama yapılacak yüzeyin nasıl olması gerektiğini açıklar.

BG.5 Çok parlak yüzeylerde yapılması gerekenleri açıklar.

BG.6 Alçı levha panellerinin birleşim yerlerine yapılan derz işlemlerini sıralar.

BG.7 Alçı sıva uygulaması aşamasında karşılaşılabilecek olumsuzlukların (topaklanma, kısa sürede alçının priz alması, tozuma, uygulama yaparken çizik oluşması, çatlama, dökülme, akma, çiçeklenme vb.) neler olduğunu açıklar.

BG.8 Hazır gelen macunun uygulama gerekçe ve yöntemini açıklar.

BG.9 Perdah alçısının yüzey düzgünlük kontrolünün nasıl yapılacağını açıklar.

BG.10 Kontroller sonucunda tespit ettiği eksikliklerin nasıl giderileceğini açıklar.

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER

BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili kurallar ile ikaz ve uyarı levhalarına uyarak çalışır.*

BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, emniyet kemeri, iş gözlüğü, toz maskesi, reflektif yelek) kullanır.*

BY.3 Çalışma alanında gerekli araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlar.

BY.4 Duvar yüzeyindeki pürüzleri uygun el aleti (spatula, çelik mala ve benzeri) ile gidererek, çatlak ve/veya delik bölgelere ön dolgu yapar.

BY.5 Yüzeyde bulunan buat/priz boşluğunu uygun malzeme ile kapatır.

BY.6 Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde sıva filesini, birleşim yerini ortalayacak şekilde, alçı harcı ile yapıştırır.

BY.7 Alüminyum anoları, kullanacağı mastar boyuna uygun ölçülerde yatay/düşey terazisinde uygun alçı harcı ile sabit kalacak şekilde yapıştırır.*

BY.8 Hazırladığı alçı harcıyla projesindeki yerine gönyesinde ve terazisinde hazırladığı köşe profillerini yapıştırır.

BY.9 Profil kenarından artan alçı harcını köşe profilleri üzerinden uygun el aleti (mala, spatula ve benzeri) ile sıyırır.

BY.10 Alçıyı su yüzeyini örtecek şekilde karıştırma kabındaki suya uygun yöntemle ekler.*

BY.11 Ekleme işlemi sonrası alçının ıslanarak suyu emmesi için bekler.

BY.12 Kaba sıva harcını kıvamında hazırlar.*

BY.13 Düşük devirli mekanik karıştırıcı ile veya uygun el aleti ile homojen olana kadar alçı harcını karıştırır.

BY.14 Alçı harcını ano aralarına duvarda uygun kalınlıkta uygular.

BY.15 Bıçak mastar ile aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırıp mastarlayarak, yüzeydeki alçı harcının fazlalıklarını alır.

BY.16 İç köşeleri gönyeye alarak uygun el aleti (iç köşe malası ve benzeri) ile düzeltir

BY.17 Mastarlaması biten yüzeydeki alçı sıvanın pürüzlenme, boşluk oluşumu ve benzeri durumlarını gözle kontrol ederek, kontrol sonucunda tespit ettiği sorunları giderir.

BY.18 Ano çıtalarını çıkarır

BY.19 Çıkan ano çıtalarının boşluklarını hazırlamış olduğu alçı harcıyla doldurur.

BY.20 Çelik mala kullanarak yüzeyi düzeltir.

BY.21 Perdah alçısını su yüzeyini örtecek şekilde karıştırma kabındaki suya uygun yöntemle ekler.*

BY.22 Ekleme işlemi sonrası alçının ıslanarak suyu emmesi için bekler.

BY.23 Düşük devirli mekanik karıştırıcı ile veya uygun el aleti ile elle homojen olana kadar alçıyı karıştırır

BY.24 Perdah alçı harcını kıvamında hazırlar.*

BY.25 Perdah alçı yapılacak yüzeyin temizliğini uygun el aletleri ile yapar.

BY.26 Çelik mala üzerine alınan perdah alçı harcını, tekniğine uygun olarak uygular.

BY.27 Çelik malanın iz bırakmamasına dikkat ederek sonlama yapar

BY.28 Yüzeyin düzgünlüğünün kontrolünü mastarla yapar

BY.29 Zımpara yardımıyla son düzeltme işlemini yapar.

BY.30 Kullanılan araç ve gereçleri toplayarak temizler.

BY.31 Çalışma alanının çevre temizliğini yapar.

 

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  • ALÇI SIVA UYGULAYICISI ULUSAL YETERLİLİĞİ
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.