HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Servis Aracı Şoförü Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru Evrakları

1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2.Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3.Başvuru Formu (Doldurulmuş, ıslak imzalı)
4.Sürücü Belgesi (Ehliyet)
5.Psikoteknik Test Raporu fotokopisi
6.SRC 2 Belgesi fotokopisi
7.Adli Sicil Kaydı*
Dikkat: Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Dayanak

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ 25 Ekim 2017 ÇARŞAMBA Sayı : 30221

MADDE 9 – (1) Okul servis araçlarını kullanan şoförler;

f) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Sınavı Soruları Hangi Konu Başlıklarından Çıkacaktır?

Sınav Soruları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklerdeki bilgi ifadesi başlıklarına göre hazırlanmaktadır.

Servis Aracı Şoförü Seviye 3 Sınavına Girecek Adaylar: MYK tarafından Yayınlanan 17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3 Ulusal Yeterliliği kapsamında olan aşağıdaki başlıklara çalışabilirler.

Teorik Sınav Soru Başlıkları

17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi 

BG.1    İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı sıralar. 
BG.2    İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür ve talimatları açıklar. 
BG.3    Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanını sıralar. 
BG.4    Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar. 
BG.5    Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar. 
BG.6    Yolcu kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar. 
BG.7    Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar. 
BG.8    Kaza halinde alınması gereken tedbiri açıklar. 
BG.9    Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemlerini sıralar. 
BG.10 Kullanılan yakıtların çevreye etkilerini açıklar. 
BG.11 Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemleri açıklar. 
BG.12 Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirleri açıklar. 
BG.13 Ekonomik sürüş tekniklerini sıralar. 
BG.14 İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kurallarını sıralar. 
BG.15 Yolcu memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar. 
BG.16 İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kurallarını açıklar. 
BG.17 İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri açıklar.

17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel​ Ulaşımı

BG.1    Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanları sıralar. 
BG.2    Günlük sefer planlaması yaparken dikkate aldığı unsurları açıklar. 
BG.3    Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar. 
BG.4    Güzergah belirlerken yapılacak işlemleri sıralar. 
BG.5    Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar. 
BG.6    Araçta unutulan, yolcuya ait herhangi bir malzeme ile ilgili alınması gereken tedbiri açıklar. 
BG.7    Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar. 
BG.8    Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.
BG.9    Aracın fonksiyonel kontrollerinin nasıl yapılacağını açıklar. 
BG.10 Yolcuyu servise alma ile ilgili aşamaları sıralar. 
BG.11 Öğrenciyi servise oturtma ile ilgili aşamaları sıralar. 
BG.12 Öğrenci güvenliği ile ilgili tedbirleri açıklar. 
BG.13 Yolcunun güven içinde servisten indirilmesiyle ilgili aşamaları sıralar. 
BG.14 Yolcuların dönüş servisini sağlamak için yapılacak işlemleri açıklar. 
BG.15 Yolcu servisi sonrası yapılacak işlemleri açıklar. 
BG.16 İş süreci içerisinde aniden oluşabilecek yolcu rahatsızlıkları durumunda izlenecek prosedürü açıklar.

17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel​ Ulaşımı - Performans Uygulama Sınavı

Performans Sınav Başlıkları (Başında (*) Yıldız bulunan adımlar kriktik adımlar olup başarılması zorunludur.)

BY.1     Rehber personele günlük iş planı çerçevesinde gerekli talimatları verir. 
BY.2     Yolcu adreslerine göre güzergah planlaması yapar. 
BY.3     Yolcuyu indirme ve bindirme noktalarını belirler. 
BY.4     Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, vergi levhası, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, LPG sızdırmazlık belgesi, SRC belgesi ve benzeri) kontrol eder. 
BY.5     Aracın dış temizliğini sağlar. 
BY.6     Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, stepne, kriko, reflektör, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder. 
*BY.7   Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder. 
BY.8     Motor yağ seviyesini kontrol eder. 
BY.9     Soğutma sıvısı seviyesini kontrol eder. 
BY.10   Aracın içini uygun malzeme ile silerek temizler.
*BY.11 Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder. 
BY.12   Lastik hava basıncını kontrol eder. 
BY.13   Lastik diş derinliğinin mevzuata uygunluğunu kontrol eder. 
BY.14   Aracın iç ve dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir. 
*BY.15 Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, araç içi lambaları, dönüş ışığı ve benzeri kontrolü yapar. 
BY.16   Sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. 
BY.17   Silecek suyu olup olmadığını kontrol eder. 
BY.18   Kapı ikaz lambalarını kontrol eder. 
BY.19   Güzergah tabelalarını kontrol eder. 
*BY.20 Fren ve el freni kontrolü yapar. 
BY.21   Korna, koltuk ve ayna kontrolü yapar. 
BY.22   Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir. 
BY.23   Yolun ve trafiğin durumuna göre rehber personeli daha önce belirlenmiş noktadan alır. 
BY.24   Güzergaha göre ilk yolcunun alınacağı adrese hareket eder. 
BY.25   Yolcunun güvenli bir şekilde araca alınmasını sağlar. 
BY.26   Öğrencinin rehber personel yardımıyla, araca alınmasını sağlar. 
BY.27   Öğrencilerin yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine uygun şekilde oturmalarını sağlar. 
*BY.28 Öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri alır. 
*BY.29 Trafik kurallarına uygun güvenli sürüş gerçekleştirerek yolcuyu belirlenen adrese ulaştırır. 
*BY.30 Yolcunun güvenli bir şekilde araçtan inmesini sağlar. 
BY.31   Öğrencinin rehber personel yardımıyla araçtan indirilmesini sağlar. 
BY.32   Önceden planlanan zamanda okul/kurum tarafından belirlenen yerde bekler. 
*BY.33 Öğrenciyi servis aracına alarak mevcut listeye göre öğrenci sayısının tam olup olmadığını kontrol eder. 
*BY.34 Eksik öğrenci varsa ilgililere bildirir. 
BY.35   Araçta unutulan malzeme olup olmadığını kontrol eder. 
BY.36   Araçta unutulan malzemeyi muhafaza ederek ilgiliye teslim eder. 
BY.37   Aracın iç ve dış temizliğini sağlar. 
BY.38   Aracın yakıt ikmalini gerçekleştirir. 
BY.39   Uygun bir alana aracı park eder. 
*BY.40 Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder. 
*BY.41 Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.

İç işleri Bakanlığı tarafından hazırlanan; okul servis araçlarına ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” 25 Ekim 2017 tarihli 30311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikle zorunlulu kılınan Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgelerini vermek üzere KAYNES yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Türkiye'nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme süreçleri başlamıştır.

TÜRKAK tarafından AB-0102-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan KAYNES LTD. ŞTİ., MYK Yönetim Kurulu kararı ile;

17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleğinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0065 kodu ile yetkilendirilmiştir.

Sınav ve belgelendirme meslek birimleri şu şekildedir;

17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3

17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi 

17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel​ Ulaşımı

Belge Zorunluluğu

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre 03.09.2020 tarihinden itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

İlgili Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında;

(5) Denetim Komisyonunca ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca mülki idare amirleri vasıtasıyla ya da re’sen mahalli mülki idare amirince bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılığın tespit edilmesi halinde ilgili belediyeye bildirilmek suretiyle özel izin belgesi iptal ettirilir. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılığın tespit edilmesi halinde mahalli mülki idare amirleri eksikliğin giderilmesi için süre vererek uyarıda bulunur, üçüncü uyarıda ilgili belediyesine bildirilmek suretiyle özel izin belgeleri iptal ettirilir. İptale konu izin belgesi aynı eğitim öğretim yılında yeniden düzenlenemez. Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü servis faaliyetlerinde iptale konu izin belgesi takvim yılı içinde yeniden düzenlenemez.

Sınavlara girmek için gerekli ön şartlar nelerdir?

Sınava girecek adayların aşağıda belirtilen şartlara uygunluklarını kanıtılarını Kaynes'e sunmaları gerekmektedir.

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
- SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,
- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
- Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

Belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunluluğu?

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre 03.09.2020 tarihinden itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

Hangi mesleki yeterlilik belgesinin alınması gerekmektedir?

21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, (Servis Aracı Şoförü Seviye 3)

Kaynes Sınav belgelendirme konusunda yetkili midir?

Kaynes, ilgili iki meslekte sınav ve belgelendirme yapmak üzere TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

MEB ve diğer resmi makamlardan belge alabilir miyim?

Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği kuruluşlar dışında bu belgeleri vermeye yetkili kurum veya kuruluş bulunmamaktadır. Ayrıca bu belge ile denkliği bulunan bir belge bulunmamaktadır.

Bulunduğum ilde sınava girebilir miyim?

Kaynes Türkiye’nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme yapmaya yetkilidir. 

Bulunduğunuz ilde Kaynes tarafından belirlenen aday sayısı oluştuğunda sınav yapılabilmektedir. En az olması gereken aday sayısını Kaynes’e sorunuz.

Sınav ücretlerinde indirim yapılabilir mi?

Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi sayfasında ve Kaynes’in www.kaynes.com.tr adresinde yayınlanan ücret tarifleri geçerlidir. Bunun dışında bir tarife uygulanmamaktadır. Resmi ücretlerde indirim yapılamamaktadır.

Sınav soruları hangi konulardan çıkacak?

Sınavlarda sorulan sorular MYK tarafından yayınlanan;  

Servis Arası Şoförü Seviye 3 Ulusal yeterlilikliğinde belirtilen konulardan çıkmaktadır. 

Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?

Teorik sınavlardan en az %60 puan, 

Performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır.

Kaç sınav hakkım var ve başarısız olduğum birimlerden tekrar sınava girme şartı nedir?

Sınav başvurusu yapan tüm adayların 2 sınav hakkı bulunmaktadır. Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.

 • 17UY0328-3 SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK
 • GÖRÜNTÜLE
 • 30221 SAYILI OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ 25 Ekim 2017 Çarşamba
 • GÖRÜNTÜLE
 • 17UY0328-3 SERVİS ARACI ŞÖFÖRÜ SEVİYE 3 BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ
 • GÖRÜNTÜLE
Kaynes Katılımcı Görüşleri
 • SINAVLARIN UYGULANMASINDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER.
 • *** ****
 • ÇOK FAYDALI VE BAŞARILI BİR SINAVDI. EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM.
 • ****** ******
 • Sınava gelen gözetmen ve yetkili kişiler gayet iyilerdi. Teşekkürler
 • T**** Ö******
 • KESİNLİKLE TARAFSIZ VE KURALLARA UYGUNDUR
 • Ö**** A*****
 • TEŞEKKÜR EDERİZ.
 • N**** S***** N*******
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.