HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-ADI

13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzencisi

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 7231

AMAÇ

Otomotiv Ön Düzencisi (Seviye 3) mesleğinin verimli, kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve sürdürülebilmesi için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, -Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ / REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

22.03.2013 /01/ 12.09.2018

01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

11UMS0118-3 Otomotiv Ön Düzencisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

-

EĞİTİM SÜRESİ

-

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

  • Kimlik fotokopisi
  • Belgelendirme ücreti makbuzu
  • Aday başvuru formu

ZORUNLU BİRİMLER

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A2 Ön Düzen İşlemleri

SEÇMELİ BİRİMLER

B1 Yol Testi

-

SINAV ŞARTLARI

SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

BİRİM BAŞLIKLARI

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI    (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

25

%60

40 dk.

-

-

-

-

-

-.

A2: Ön Düzen İşlemleri

20

%60

30 dk.

-

-

-

-

%80

60 dk..

B1 Yol Testi

10

%60

15 dk.

-

-

-

-

%80

60 dk..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPLANDIRMA

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur. İsteyen adaylar ayrıca seçmeli birimi de alabilirler.

1. Alternatif: A1, A2

2. Alternatif: A1, A2, B1

Otomotiv Ön Düzenci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

SINAV ÜCRETİ

myk.gov.tr deki güncel fiyat uygulanır

Not: Belge ücreti aşağıdaki IBAN’a  HAVALE ve/veya EFT ile yapılabilir.

IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

Ödenen belge ücreti ile; Teşvik kapsamındaki adaylara bir yıl içerisinde 3 kez sınav hakkı, teşvik kapsamında olmayan adaylara ise bir yıl içinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.

GÖZETİM KRİTERLERİ

GÖZETİM YÖNTEMİ

-

GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI

-

YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  • OTOMOTİV ÖN DÜZENCİSİ SEVİYE 3 ŞARTNAMESİ
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.