HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
  • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
    Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-ADI

11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 7231

AMAÇ

Bu yeterlilik Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ / REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

26.07.2011 /04/ 12.09.2018

01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

11UMS0119-4 Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

B6 yol testine girecek adayların kullanacakları araca uygun sürücü belgeleri olmalıdır.

EĞİTİM SÜRESİ

-

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Kimlik fotokopisi

Belgelendirme ücreti makbuzu

Aday başvuru formu

B6 yol testine girecek adayların kullanacakları araca uygun sürücü belgesi

ZORUNLU BİRİMLER

11UY0021-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

-

SEÇMELİ BİRİMLER

B1 Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri

B6 Yol Testi

SINAV ŞARTLARI

SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

BİRİM BAŞLIKLARI

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI    (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

25

%60

40 dk.

-

-

-

-

-

-.

B1 Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri

40

%60

60 dk.

-

-

-

-

%80

150 dk..

B6 Yol Testi

10

%60

15 dk.

-

-

-

-

%80

25 dk..

 

GRUPLANDIRMA

Alternatif 1: A1, B1

Alternatif 2: A1, B1, B6

Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

SINAV ÜCRETİ

myk.gov.tr deki güncel fiyat uygulanır

Not: Belge ücreti aşağıdaki IBAN’a  HAVALE ve/veya EFT ile yapılabilir.

IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

Ödenen belge ücreti ile; Teşvik kapsamındaki adaylara bir yıl içerisinde 3 kez sınav hakkı, teşvik kapsamında olmayan adaylara ise bir yıl içinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.

GÖZETİM KRİTERLERİ

GÖZETİM YÖNTEMİ

-

GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI

-

YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  • OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ SEVİYE 4 ŞARTNAMESİ
  • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.