HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-ADI

17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3322(Ticari Satış Temsilcileri)

AMAÇ

Motorlu kara taşıtları alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ / REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

26.04.2017/00/-

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı  

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı  

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı  

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

-

EĞİTİM SÜRESİ

-

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Kimlik fotokopisi
 • Belgelendirme ücreti makbuzu
 • Aday başvuru formu

ZORUNLU BİRİMLER

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

SEÇMELİ BİRİMLER

B1 İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

B2 Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

SINAV ŞARTLARI

SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

BİRİM BAŞLIKLARI

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI    (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

15

%70

20 dk.

-

-

-

-

-

-

B1 İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

10

%70

15 dk.

-

-

-

-

%80

40 dk.

B2 Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

10

%70

20 dk.

-

-

-

-

%80

40 dk.

B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

5

%70

10 dk.

-

-

-

-

%80

40 dk.

GRUPLANDIRMA

 

A1+B1

A1+B2

A1+B1+B2

A1+B1+B3

A1+B2+B3

A1+B1+B2+B3

NOT:

-  Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Gruplandırılma maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.

-  Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

SINAV ÜCRETİ

myk.gov.tr deki güncel fiyat uygulanır

Not: Belge ücreti aşağıdaki IBAN’a  HAVALE ve/veya EFT ile yapılabilir.

IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

Ödenen belge ücreti ile; Teşvik kapsamındaki adaylara bir yıl içerisinde 3 kez sınav hakkı, teşvik kapsamında olmayan adaylara ise bir yıl içinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.

GÖZETİM KRİTERLERİ

GÖZETİM YÖNTEMİ

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge alınma tarihinden itibaren en az bir yıl sonra bir (1) kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI

Belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında

YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

TALİMATLAR

 SINAV TALİMATI

 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır.
 • Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözlem Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir.
 • Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 • Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
 • Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ

 • Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.

MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME YOLLARI

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler, meslekte dikey ilerleme yolları kapsamında, birimlerde tanımlanan ilave öğrenme çıktılarını edindikleri ve sınavlardan başarılı oldukları takdirde Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgelerine sahip olabilirler.

                         

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR

DOKÜMAN KODU

DOKÜMAN ADI

DOKÜMAN TÜRÜ

17UY0298-4

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı

Ulusal Yeterlilik

13UMS0364-4

Pazarlama Elemanı

Ulusal Meslek Standardı

16UMS0519-4

Satış Danışmanı

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0266-4

Satın Alma Elemanı

Ulusal Meslek Standardı

 

REVİZYON GEÇMİŞİ

REVİZYON NO

REVİZYON TARİHİ

SAYFA NO

REVİZYON NEDENİ

AÇIKLAMALAR

1

07.09.2017

Tüm Sayfalar

Düzeltme

DÖF:17/15’e göre

2

04.12.2017

Sayfa 1

Düzeltme

Sınav süreleri eklendi

3

     01.05.2018

Sayfa 1

Düzeltme

Sınav sürelerinde değişiklik yapıldı.

4

14.05.2018

Sayfa 2

Düzeltme

Belge Ücretinde değişiklik yapıldı.

5

07.11.2018

Sayfa 1

Düzeltme

A1 Teorik sınav süresinde değişiklik yapıldı.

6

20.01.2020

Sayfa 2

Düzeltme

Belge Ücretinde değişiklik yapıldı.

           

 

 • 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK
 • GÖRÜNTÜLE
 • OTO GALERİCİLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?
 • GÖRÜNTÜLE
 • BROŞÜR-MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI
 • GÖRÜNTÜLE
 • 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ
 • GÖRÜNTÜLE
Kaynes Katılımcı Görüşleri
 • SINAVLARIN UYGULANMASINDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER.
 • *** ****
 • ÇOK FAYDALI VE BAŞARILI BİR SINAVDI. EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM.
 • ****** ******
 • Sınava gelen gözetmen ve yetkili kişiler gayet iyilerdi. Teşekkürler
 • T**** Ö******
 • KESİNLİKLE TARAFSIZ VE KURALLARA UYGUNDUR
 • Ö**** A*****
 • TEŞEKKÜR EDERİZ.
 • N**** S***** N*******
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.