HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontuÖdeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3.Başvuru Formu (doldurulmuş, ıslak imzalı )

 

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Sınavı Soruları Hangi Konu Başlıklarından Çıkacaktır.

Sınav Soruları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklerdeki bilgi ifadesi başlıklarına göre hazırlanmaktadır.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Sınavına Girecek Adaylar: MYK tarafından Yayınlanan 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliğindeki aşağıdaki başlıklara çalışabilirler.

17UY0298-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite  

BG.1    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar. 

BG.2    Çalışma ortamı, malzeme ve iş ekipmanına yönelik olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar. 

BG.3    Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

BG.4    Acil durum kavramını açıklar. 

BG.5    Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

BG.6    Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar. 

BG.7    İş süreçleri işlemlerinin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar. 

BG.8    İş süreçleri işlemlerinde alınması gereken tedbirleri açıklar. 

BG.9    Kullanılan iş ekipmanının çevresel etkilerini ve risklerini açıklar. 

BG.10 Kullanılan iş ekipmanı ile ilgili alınması gereken tedbirleri açıklar. 

BG.11 Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar. 

BG.12 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar. 

BG.13 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

BG.14 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar. 

BG.15 Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gerekliliklerini sıralar. 

            

17UY0298-4/B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

BG.1    Çalışma alanında kullanılan araç ve gereçlerin kullanım özelliklerini açıklar. 

BG.2    Çalışma alanının çalışmaya hazırlanması sırasında yapılması gereken düzenlemeleri sıralar. 

BG.3    Karayolu taşımacılığı araçlarının tamir ihtiyaçlarını ayırt eder. 

BG.4    Karayolu taşımacılığı araçları oto kuaför işlemlerini sıralar. 

BG.5    Karayolu taşımacılığı araçları temizliğinde yapılması gerekenleri sıralar. 

BG.6    Karayolu taşımacılığı araçları durum tespitinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 

BG.7    Değer belirlemede dikkat edilecek hususları tanımlar. 

BG.8    Karayolu taşımacılığı araçlarının teslim alınmasında takip edilen süreçleri sıralar. 

BG.9    Karayolu taşımacılığı araçlarının satış işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecini açıklar. 

BG.10 Karayolu taşımacılığı araçlarının tesliminde takip edilen idari süreçleri sıralar. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikle zorunlulu kılınan  Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgelerini vermek üzere KAYNES yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Türkiye'nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme süreçleri başlamıştır.

TÜRKAK tarafından AB-0102-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan KAYNES LTD. ŞTİ., MYK Yönetim Kurulu kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0065 kodu ile yetkilendirilmiştir.

Sınav ve belgelendirme meslek birimleri şu şekildedir;

17UY0298-4/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

17UY0298-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite    

17UY0298-4/B1 İş Makineleri Alım - Satım İşlemleri

17UY0298-4/B2 Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım - Satım İşlemleri

17UY0298-4/B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Oto Alım Satım Galeri işi yapanlara Belge Zorunluluğu Getiriyor. Yönetmelik kapsamında gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendileri, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir.

İlgili ulusal yeterliliklerin içeriğinde zorunlu birimlerin yanı sıra seçmeli birimler de bulunmakta olup belge zorunluluğu aranan kişilerin hangi seçmeli birimlere sahip olması gerektiği ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gereken asgari personel sayısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecektir.

İlgili Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlığın talebi üzerine yetkili idarelerce uygulanacaktır.

Sınavlara girmek için gerekli ön şartlar nelerdir?
Sınavlara giriş için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunluluğu?
13 Şubat 2018 tarihinde 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çıkardığı “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşan kişilerin bakanlıktan yetki belgesi almadan önce alt şart olarak kaynes yetkisi kapsamındaki iki mesleğe ait mesleki yeterlilik belgelerinden birini alması talep edilmektedir. 

Hangi mesleki yeterlilik belgesinin alınması gerekmektedir?
Seviye 4 veya Seviye 5 belgelerinden herhangi birinden mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak yeterlidir. İşletmelerdeki yönetici/müdür/sorumlular vb Seviye 5, satış danışmanları/elemanları vb Seviye 4 alabilir.

Kaynes Sınav belgelendirme konusunda yetkili midir?
Kaynes, ilgili iki meslekte sınav ve belgelendirme yapmak üzere TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

MEB ve diğer resmi makamlardan belge alabilir miyim?
Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği kuruluşlar dışında bu belgeleri vermeye yetkili kurum veya kuruluş bulunmamaktadır. Ayrıca bu belge ile denkliği bulunan bir belge bulunmamaktadır.

Bulunduğum ilde sınava girebilir miyim?
Kaynes Türkiye’nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme yapmaya yetkilidir. 
Bulunduğunuz ilde Kaynes tarafından belirlenen aday sayısı oluştuğunda sınav yapılabilmektedir. En az olması gereken aday sayısını Kaynes’e sorunuz.

Sınav ücretlerinde indirim yapılabilir mi?
Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi sayfasında ve Kaynes’in www.kaynes.com.tr adresinde yayınlanan ücret tarifleri geçerlidir. Bunun dışında bir tarif uygulanmamaktadır. Resmi ücretlerde indirim yapılamamaktadır.

Sınav soruları hangi konulardan çıkacak?
Sınavlarda sorulan sorular MYK tarafından yayınlanan;  
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5
Ulusal yeterliliklerinde belirtilen konulardan çıkmaktadır. 

Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?
Teorik sınavlardan en az 70 puan performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır.

 

 • MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4
 • GÖRÜNTÜLE
 • 17UY0298-4 ULUSAL YETERLİLİK MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI
 • GÖRÜNTÜLE
 • OTO GALERİCİLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?
 • GÖRÜNTÜLE
 • BROŞÜR-MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI
 • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.