• 0850 888 59 67
 • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

13.02.2018 tarihli 30331 sayılı “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendileri, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru Evrakları

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3.Başvuru Formu ( Doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Sınavı Soruları Hangi Konu Başlıklarından Çıkacaktır?

Sınav Soruları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklerdeki bilgi ifadesi başlıklarına göre hazırlanmaktadır.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Sınavına Girecek Adaylar: MYK tarafından Yayınlanan 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği kapsamında olan aşağıdaki başlıklara çalışabilirler.

Teorik Sınav Soru Başlıkları

17UY0299-5 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Yeterlilik Birimi 

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar. 

BG.2 Çalışma ortamı, malzeme ve iş ekipmanına yönelik olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar. 

BG.3 Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

BG.4 Acil durum kavramını açıklar. 

BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

BG.6 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar. 

BG.7 İş süreçleri işlemlerinin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar. 

BG.8 İş süreçleri işlemlerinde alınması gereken tedbirleri açıklar. 

BG.9 Kullanılan iş ekipmanının çevresel etkilerini ve risklerini açıklar. 

BG.10 Kullanılan iş ekipmanı ile ilgili alınması gereken tedbirleri açıklar. 

BG.11 Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar. 

BG.12 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar. 

BG.13 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

BG.14 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.       

BG.15 Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gerekliliklerini sıralar. 

17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri 

BG.1 Çalışma alanında yapılması gereken genel temizlik ve bakım işlemlerini açıklar. 

BG.2 Motorlu araç tamir ve oto kuaför işlemlerini sıralar.            

BG.3 Sektörel pazar araştırması usullerini açıklar. 

BG.4 Motorlu araçların çalışma şekillerini ve genel yapılarını açıklar.      

BG.5 Değer belirlemede dikkat edilecek hususları sıralar. 

BG.6 Motorlu araç alım işlerindeki idari işlemleri sıralar. 

BG.7 Araçların satışa çıkartılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 

BG.8 Müşteri ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususları sıralar. 

BG.9 Araç satım işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecini açıklar. 

BG.10 Motorlu araç satım işlerindeki idari işlemleri sıralar. 

Performans Sınav Başlıkları (Başında (*) Yıldız bulunan adımlar kriktik adımlar olup başarılması zorunludur.)

17UY0299-5 /A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım – Satım İşlemleri

BY.1 Çalışma alanının çalışmaya başlamadan önce işyeri talimatları doğrultusunda hazır hale getirilmesini sağlar. 

BY.2 İş ekipmanın kontrolünü yaparak bakımının yapılmasını sağlar. 

BY.3 Motorlu araçların bakımının yapılarak satış öncesi hazırlıklarının tamamlanmasını sağlar. BY.4    Alım yapılabilecek araçlara ilişkin araştırma yaptırır. 

BY.5 Alım yapmaya uygun potansiyel araçların durumunun tespit edilmesi için satıcılar ile irtibata geçilmesini sağlar. 

*BY.6 Aracın durumu hakkında resmi sorgulama yapar. 

*BY.7 Satın alma sürecini değerlendirerek araç bedelini onaylar. 

BY.8 Satın almaya ilişkin mali ve idari işlemleri takip edilmesini sağlar. 

*BY.9 Ödemenin gerçekleştirilmesini takip eder. 

BY.10 Aracın teslim alınarak işyeri kuralları doğrultusunda satış için hazırlanmasını sağlar. 

*BY.11 Satışa çıkartılacak motorlu araçların fiyatını onaylar. 

BY.12 Motorlu araçların satış öncesi hazırlık işlemlerinin tamamlanmasını sağlar. 

BY.13 Müşterinin ihtiyacının tespit edilmesini sağlar. 

BY.14 Müşteriye ihtiyacına uygun bilgi verilmesini sağlar. 

*BY.15 Satış sürecini değerlendirerek satış işlemini onaylar. 

BY.16 Satışa ilişkin mali ve idari işlemlerin takip edilmesini sağlar. 

*BY.17 Tahsilatın gerçekleştirilmesini takip eder. 

BY.17 Aracın teslim edilmesini sağlar.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikle zorunlulu kılınan Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgelerini vermek üzere KAYNES yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Türkiye'nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme süreçleri başlamıştır.

TÜRKAK tarafından AB-0102-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan KAYNES LTD. ŞTİ., MYK Yönetim Kurulu kararı ile;

17UY0299-5/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) mesleklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0065 kodu ile yetkilendirilmiştir.

Sınav ve belgelendirme meslek birimleri şu şekildedir;

17UY0299-5/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)

17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

17UY0299-5/B1 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

Belge Zorunluluğu

Yönetmelik kapsamında gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendileri, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir.

İlgili ulusal yeterliliklerin içeriğinde zorunlu birimlerin yanı sıra seçmeli birimler de bulunmakta olup belge zorunluluğu aranan kişilerin hangi seçmeli birimlere sahip olması gerektiği ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gereken asgari personel sayısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecektir.

İlgili Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlığın talebi üzerine yetkili idarelerce uygulanacaktır.

Sınavlara girmek için gerekli ön şartlar nelerdir?

Sınavlara giriş için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunluluğu?

13 Şubat 2018 tarihinde 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çıkardığı “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşan kişilerin bakanlıktan yetki belgesi almadan önce alt şart olarak kaynes yetkisi kapsamındaki iki mesleğe ait mesleki yeterlilik belgelerinden birini alması talep edilmektedir. 

Hangi mesleki yeterlilik belgesinin alınması gerekmektedir?

Seviye 4 veya Seviye 5 belgelerinden herhangi birinden mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak yeterlidir. İşletmelerdeki yönetici/müdür/sorumlular vb Seviye 5, satış danışmanları/elemanları vb Seviye 4 alabilir.

Kaynes Sınav belgelendirme konusunda yetkili midir?

Kaynes, ilgili iki meslekte sınav ve belgelendirme yapmak üzere TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

MEB ve diğer resmi makamlardan belge alabilir miyim?

Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği kuruluşlar dışında bu belgeleri vermeye yetkili kurum veya kuruluş bulunmamaktadır. Ayrıca bu belge ile denkliği bulunan bir belge bulunmamaktadır.

Bulunduğum ilde sınava girebilir miyim?

Kaynes Türkiye’nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme yapmaya yetkilidir. 

Bulunduğunuz ilde Kaynes tarafından belirlenen aday sayısı oluştuğunda sınav yapılabilmektedir. En az olması gereken aday sayısını Kaynes’e sorunuz.

Sınav ücretlerinde indirim yapılabilir mi?

Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi sayfasında ve Kaynes’in www.kaynes.com.tr adresinde yayınlanan ücret tarifleri geçerlidir. Bunun dışında bir tarif uygulanmamaktadır. Resmi ücretlerde indirim yapılamamaktadır.

Sınav soruları hangi konulardan çıkacak?

Sınavlarda sorulan sorular MYK tarafından yayınlanan;  

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5

Ulusal yeterliliklerinde belirtilen konulardan çıkmaktadır. 

Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?

Teorik sınavlardan en az 70 puan 

Performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır.

Kaç sınav hakkım var ve başarısız olduğum birimlerden tekrar sınava girme şartı nedir?

Sınav başvurusu yapan tüm adayların 2 sınav hakkı bulunmaktadır. Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.

 • BROŞÜR-MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5
 • GÖRÜNTÜLE
 • OTO GALERİCİLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?
 • GÖRÜNTÜLE
 • MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE ŞARTNAMESİ
 • GÖRÜNTÜLE
 • 17UY0299-5 ULUSAL YETERLİLİK MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU
 • GÖRÜNTÜLE
 • İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.8.2023
 • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.