HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.
Haber Galerisi
 • Kuyumcular için Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı Yönetmelikle Yayınlandı

 • Kuyumcular için Mesleki yeterlilik belgesi şartı yönetmelikle yayınlandı.
 • 21 Mart 2022, Perşembe 02:05
 • Ticaret Bakanlığınca, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı.

  Kuyumculuk ticareti yapılabilmesi için "işletme adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olma" şartına, bu belgenin alınabilmesi için kuyumculuk yapan kişinin veya kuyumcu işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ustalık belgesi olması gerekiyordu. Yapılan güncelleme ile, mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kuyumcularadaTicaret Bakanlığınca kuyumculuk yetki belgesi verilmesinin önü açıldı.

  Yönetmeliğe göre kuyumculuk faaliyeti için aranan şartlar arasına Kuyumcu Seviye 4 Belgesi eklendi.

  Getirilen şartlara sahip olunduğunu gösteren belgelerden birini 31 Aralık'a kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi'ne yüklenmemesi veya il ticaret müdürlüğüne ibraz edilmemesi durumunda bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecektir.

  KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1- 14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

  “s) Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olanlar için düzenlenen ve bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden perakende kuyumcu ulusal yeterliliğine dayalı belgeyi,”

  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “belgesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya mesleki yeterlilik belgesine” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(2) Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz. Bu şarttan muafiyet sağlayan alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilir.”

  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ustalık belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki yeterlilik belgesi” ibaresi eklenmiş, “belgenin” ibaresi “belgelerden birinin” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.