• 0850 888 59 67
 • info@kaynes.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin !
HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Vinç Kullanan Personeller için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan dördüncü Tebliğ ile başladı.

MYK Köprülü Vinç Operatörü Belgesi Kapsamı

Köprülü Vinç Operatörünün kapsamına giren vinç türleri;

 • Çift kirişli köprülü vinçler
 • Tek kirişli köprülü vinçler
 • Monoray vinçler
 • Portal vinçler
 • Pergel vinçler vb şeklindedir.

Kumanda tipleri ise;

 • Kablolu kumandalı,
 • Kablosuz uzaktan kumandalı,
 • Kabinden kumandalı şeklindedir.

Kumanda aracı ise;

 • Butonlu,
 • Joy-stick,
 • Levyeli vb. şekilde olabilirler.

Hareket eksen ve yönleri açısından ise 3 eksen 6 altı yönde olabileceği gibi tek eksende sınırlar ve kısıtlar çerçevesinde 2 eksende 4 yönde hareket ederler.

Bu kapsamda:

a) Köprülü Vinç türünden olan sınırlandırılmış ve kısıtlanmış tip tek kiriş köprülü vinçlerde 6 yönlü hareket bulunmaması belgelendirme açısında sorun teşkil etmemektedir.

b) Sınırlandırılmış ve kısıtlanmış tip tek kiriş köprülü vinçlerde olduğu gibi monoray vinçlerde hareket kısıtlılığı doğaldır. İki eksende ve yönlerinde hareket edecektir. Köprüde hareket olmayacaktır.

c) Sınırlandırılmış ve kısıtlanmış tek kiriş veya çift kiriş köprülü vinçlerde kısıt tipine göre Köprü veya vinç arabasının hareketinden birinde kısıtlamalar olabilir.

Tüm bu çeşitli kısıtları olan vinçler köprülü vinç çeşitleri arasındadır.

Bu vinçlerde iki eksende 4 yönlü hareket söz konusudur. İlgili yeterlilikte beceri ve yetkinlik ifadesi aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Bu ifade 6 yönde hareket ettirileceği anlamında değil vincin yapabileceği her eksende ve yönde hareketin kontrolünün test edilmesidir.

Sanayide Köprülü Vinçler, tavan vinci, gezer vinç ve benzeri isimlerle de anılmaktadır. Vinç türleriyle ilgili olarak tereddüt edilmesi veya özel vinç türlerinin kapsama girip girmedeği hususunda detaylı bilgi için Makina Mühendislerimizle görüşme sağlayabilir, keşif isteyebilirsiniz.

İşletmenizde vinç kullanan personellerin MYK belge zorunluluğu kapsamına girip girmediğinden emin değilseniz, belgelendirme danışmanlarımızın yerinizde keşif yapması için Kaynes'le iletişime geçiniz.

DİKKAT:
Köprülü Vinç Operatörü ulusal yeterliliğinde yer alan “Yeterlilik Sınavına Giriş Şart(lar)ı” bölümünde tadil kapsamında yapılan düzenleme ile sınavlara giriş şartı olarak bireylerin yeterlilikte yer alan öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını tamamlaması ya da ilgili mesleği 2 yıl icra ettiğini kanıtlaması gerekmektedir." ifadesi eklenmiştir.

Bahse konu eğitim içeriğinin tadil kapsamında yer verildiği üzere ilgili yeterlilikte yer alan öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içermesi esas olup;

 • Üniversiteler ya da üniversitelere bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim programları kabul edilecektir.
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın (hayat boyu öğrenme) ve özel öğretim kurum ve kuruluşları tarafından sunulan eğitim programları,
 • Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde sunulan eğitim programları,
 • İŞKUR tarafından sunulan eğitim programları,

Deneyim şartına ilişkin kontrol edilecek husus ile ilgili olarak meslekte çalıştığına ilişkin SGK kaydı olması gerekmekte olup, SGK kaydının çalıştığı alan dışında farklı bir iş kolunda olması durumunda ise çalıştığı yerden ilgili yeterlilikte çalıştığına ilişkin alacağı referans mektubu ya da bonservis ek kanıt olarak talep edilecektir.

İletişim bilgilerimiz: 0850 888 59 67 ve info@kaynes.com.tr

Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu ( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

Zorunlu Birimler

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

15UY0205-3/A1İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri -

Teorik Sınav Soru Başlıkları BG maddeleridir.

BG.1 İSG ile ilgili tanımları ve kuralları ifade eder.

BG.2 Elleçleme işlemleri sırasında köprülü vincin kullanılması, bakımı ve sapanlama işlemlerine yönelik İSG kurallarını açıklar.

BG.3 Elleçleme işlemine uygun uyarı işaret ve levhaları talimatlara göre yerleştirir.

BG.4 Elleçleme işlemlerindeki riskleri tanır

BG.5 Çevrenin ve elleçleme işlemlerinin güvenliğini etkileyecek riskleri sıralar.

BG.6 İşletmede/elleçleme işlemleri sırasında ortaya çıkan acil durumlarda uygulayacağı kuralları sıralar.

BG.7 Acil durumlarda işletmenin acil çıkış kurallarını ve vinci emniyete alma prosedürlerini açıklar.

BG.8 Çevre koruma kurallarını ifade eder.

BG.9 Çevreye tehlike riski oluşturan madde/kimyasalların elleçleme yöntemlerini açıklar.

BG.10 Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli madde/kimyasalların güvenli bir şekilde elleçleme işlemlerinde bilgi sahibidir.

BG.11 Elleçleme işlemlerinin kalitesini kontrol altında tutar.

BG.12 Kaldırma ataşman ve ekipmanlarının düzen ve istif ya da depolanma metotlarını açıklar.

BG.13 İşlemle ilgili kalite ve hata formlarını doldurur.

BG.14 Elleçleme sırasında ortaya çıkan hata ve arızaların belirlenmesi ve ortadan kaldırılma yöntemlerini açıklar.

 

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

BG.1 Yük ve elleçleme alanı özellikleri ve tehlikelerini bilir.

BG.2 Elleçleme alanı özelliklerine göre ekipman ve araç gereçlerin düzenini açıklar.

BG.3 Elleçleme alanında yük, engel ve diğer kısıtlara göre iyileştirmenin nasıl yapılacağını açıklar.

BG.4 Elleçleme işleminde kullanılan vinç, ataşman, ekipman ve yardımcı malzemeleri tanır.

BG.5 Köprülü vinç, ataşman ve ekipmanlarının temizlik ve kontrol yöntemlerini sıralar.

BG.6 Elleçleme, taşıma ve sabitleme ile ilgili mesleki terimleri açıklar.

BG.7 Yüke uygun sapan, halat, zincir ve kaldırma araçlarını açıklar.

BG.8 Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini mukayese eder.

BG.9 Halat, zincir ve sapanların uzama, kopma, yırtılma, ezilme hesap ve kontrol yöntemlerini açıklar.

BG.10 Yasal mevzuata göre halat, zincir ve sapanların durumlarını kontrol ederek karşılaştırır.

BG.11 Köprülü vinç, ataşman ve ekipmanlarının periyodik bakım aralıklarını açıklar.

BG.12 Kaldırma halat ve sapanlama elamanlarının yasal güvenlik ve uygunluk sınırlarını açıklar.

BG.13 Kaldırma halat ve sapanlama elemanlarının kontrol ve bakım yöntemlerini sıralar.

BG.14 Köprülü vinç hareket, sınırlayıcı ve güvenlik elemanlarının kontrolünün nasıl olacağını açıklar.

BG.15 Sesli ve görsel uyarı ikaz işaretlerini tanır.

BG.16 Kaldırma ataşmanlarının yük için güvenli, dengeli ve uygun olup olmadığını açıklar.

BG.17 Kaldırma ataşmanlarının kontrol ve bakım metotlarını bilir.

BG.18 Köprülü vinç periyodik bakım noktalarını açıklar.

BG.19 Boyutsal ölçü aletlerini ve kullanımını bilir.

BG.20 Sapan, halat ve kaldırma araçlarının depolanmasını bilir.

BG.21 Sapan, halat ve kaldırma araçlarının düzenlemesini bilir.

BG.22 Köprülü vinç bakım noktaları ve bölgelerini sıralar.

BG.23 Yaptığı işle ilgili formları doldurur, ilgilileri ve amirleri bilgilendirir.

BG.24 Bakım ve kontrol işlemlerini kayıt altına alır.

BG.25 Elleçleme sahasının fiziki yapısı ve insan yoğunluğunun uygun olup olmadığını açıklar.

BG.26 Taşıma rotasını yük çeşit, ebadına ve/veya yükleme aracına göre ölçerek kontrol eder.

BG.27 Köprülü vinç hareket sınır limitleri içerisinde emniyetli rota ve güzergah belirlemeyi bilir.

BG.28 Kumanda ünitesindeki butonların/levyelerin fonksiyonlarını bilir

BG.29 Sapancı ve işaretçi ile işaret ve iletişim araçlarını ve yöntemlerini bilir.

BG.30 Sapancı, işaretçi ve diğer operatörle senkron ve güvenli çalışma prosedürlerini açıklar.

BG.31 Yük ağırlık merkezi hesaplarını yapar/tablolardan okur.

BG.32 Sapanlama teknik ve yöntemlerini bilir.

BG.33 Sapanlama halat ve elemanlarını tanır.

BG.34 Yüke göre halat ve sapanların yırtılma ya da kopmalara karşı alınacak önlemlerini sıralar.

BG.35 Halat ve yük emniyeti için sapanların kaldırma açısını açıklar.

BG.36 Yük ve elleçleme alanı özelliğine göre taşıma hızı ve hareketlerini bilir

BG.37 Yük özelliğine göre salınım ve dengeyi bozmadan frenleme tekniklerini ve yöntemlerini açıklar

BG.38 Kayma ya da düşmeyi önleyici yardımcı ekipman ve malzemeleri tanır.

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER 

UYGULAMA PERFORMANS SINAVINDA AŞAĞIDAKİ BY ADIMLARI İZLENİR. YANINDA * OLAN ADIMLAR KRİTİKTİR. TAMAMI BAŞARILMAZSA ADAY BAŞARISIZ SAYILIR.

BY.1* Elleçleme işlemleri öncesi iş güvenliği tedbirlerini alarak kişisel koruyucu donanımlarını kullanır.

BY.2 Elleçleme işlemlerinde çevre koruma tedbirlerine uygun çalışır.

BY.3 Elleçleme işlemlerinin kalitesini kontrol altında tutar.

BY.4 Elleçleme sahasında kaldırma ataşmanları ve ekipmanlarının özelliklerine göre düzen ve depolanmasını yapar.

BY.5* Yüke göre kullanılacak kaldırma ataşmanlarını ve ekipmanlarını belirler/onaylar.

BY.6* Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini kontrol ederek uygunluğuna karar verir.

BY.7 Köprülü vinç, ataşman ya da ekipmanlarını yük çeşit, ebat, ağırlık ve özelliğine göre hazırlar.

BY.8 Elleçleme sahasını temizlik ve düzen durumunu kaldırma taşıma işlemlerine kısıt oluşturmaması için kontrol ederek gereken düzenlemeleri yapar.

BY.9 Elleçleme sahasını iş bitiminde kontrol ederek çalışmaya hazır halde bırakır.

BY.10* Kaldırma elemanlarının çatlama, ezilme, deformasyon vs. durumlarını gereken güvenlik ve uygunluk şartlarını yüke göre kontrol eder.

BY.11 Köprülü vinç halatlarının tambur, makara düzeneğine sarım durumunu kontrol eder.

BY.12* Köprülü vinç kumanda ederek frenleme, tutma ya da kaçırma durumlarını kontrol eder.

BY.13* Köprülü vinci her eksende kumanda ederek test eder.

BY.14* Köprülü vinci kumanda ederek sesli ya da görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder

BY.15 Köprülü vinci periyodik aralıklarda sınır noktalara hareket ettirerek ve aşırı yükle sensör ve sınırlayıcıları kontrol eder.

BY.16 Yük ağırlık, özellik ve ebatlarına göre kaldırma ataşmanı kontrol eder/belirler.

BY.17 Yüke göre kaldırma ataşmanlarının denge ve uygunluk durumunu kontrol eder.

BY.18 Halat, zincir ve sapanlardaki deformasyonu ölçü aletleri ile kontrol ederek kayıt altına alır.

BY.19* Kaldırma elemanları ve kanca güvenlik mandalı ve bağlantılarını kontrol eder.

BY.20 Talimatlarda yer alan köprülü vinç ve ekipmanlarının bakımlarını yapar.

BY.21 Periyodik bakım, muayene ve kontrol kayıt altına alır.

BY.22 Elleçleme sahasının yük taşıma, kaldırma ve istifleme için düzen, temizlik ve fiziki kontrollerini yapar.

BY.23 Elleçleme sahası ve güzergahına göre taşıma rotasını belirler/belirlenen rotayı kontrol eder.

BY.24* Elleçleme işlemlerinde verilen işaret ve komutlara uyar.

BY.25 Yük ağırlık merkezi ve sapanlama noktalarını belirler/sapanlama noktalarını onaylar.

BY.26 Yük özelliğine göre halat ya da sapanlarda deformasyon oluşturacaksa uygun araç gereçle önlem alır

BY.27 Yük ağırlık, ebat, çeşit ve taşıma alanının fiziki şartlarına göre sapanlama elemanlarını belirler.

BY.28 Köprülü vinci (kanca/ataşmanını) çeşitli yönlerde hareket ettirerek yüke göre seri ve hızlı bir şekilde konumlandırır.

BY.29* Yükü emniyetli bir şekilde açısı ve denge durumunu gözeterek teknolojik kurallara göre sapanlar/sapancıdan onay alır.

BY.30 Sapanlamanın taşıma sahasının kısıtlarına göre gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.

BY.31 Köprülü vinci yüke göre uygun yüksekliğe indirerek kanca/kaldırma ataşmanı sapan bağlantısını yapar.

BY.32 Köprülü vinç ataşman çeşidine göre yükü kavrar/manyetizmayı çalıştırır.

BY.33* Vinci ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak güvenlik, sapanlama ve frenlemeyi kontrol eder.

BY.34* Yükü, belirlenmiş yüksekliğe kaldırır.

BY.35* Sınırlandırılmış alan içerisinde yükü kaldırır ve indirir/asansör yapar.

BY.36* Yükü belirlenen ve sınırlandırılan rotada taşır.

BY.37* Yükü zemine göre sınırlı yüksekliğe kaldırarak taşır.

BY.38* Yükü yeri ve yüksekliği rotada belirlenmiş engeller üzerinden aşırarak sınırlı yükseklikte taşır.

BY.39* Kaldırma, taşıma, boşaltma/istifleme işlemlerini zamanında, gerektiğinde yardımcı ekipmanlarla seri ve güvenli olarak gerçekleştirir.

BY.40* Yük özelliğine göre elleçleme işlemlerinde limit, hız, salınım, fren ve fiziksel şartları kontrol altında tutar.

BY.41* Yüke göre belirlenen veya sınırlandırılan indirme/boşaltma alanına yükü indirir/boşaltır.

BY.42* Yükü rota ya da elleçleme alanı özelliğine göre kısıtlayan sınırlandıran engellere çarpma/temas etmeden kaldırır, taşır ve indirir/boşaltır.

Sınav detayları için tıklayınız.

 • KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ
 • GÖRÜNTÜLE
 • 15UY0205-3 ULUSAL YETERLİLİK KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ
 • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.