HIZLI MENÜ
KAYNES’E SOR !
 • Lütfen aşağıdaki formu doldurun.
  Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

Bu yeterlilik Seramik Karo Kaplamacısının iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alması, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapması, hazırlık işlemlerinin gerçekleştirmesi, yatay, düşey ve eğrisel yüzey ve elemanlar üzerine seramik karoları, hazır yapıştırma harçlarıyla ve/veya çimento harcıyla kaplama işlemlerini teknik kaideler çerçevesinde yapması, kaplama sonrası işlemleri gerçekleştirmesi ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmesi amacıyla hazırlanmıştır.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Bu kapsamda Seramik Karo Kaplamacısının mesleki bilgi, beceri ve davranışlarının belirlenmesinde kullanılacak sınav ve belgelendirme detayları tanımlanmıştır. 

 BELGELENDİRME ŞARTLARI

 BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-   ADI

 12UY0051–3 Seramik Karo Kaplamacısı

 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

 ISCO 08: 7122

AMAÇ

 Bu yeterlilik Seramik Karo Kaplamacısının iş sağlığı ve   güvenliği ile çevresel önlemleri alması, kalite sistemleri   çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapması,   hazırlık işlemlerinin gerçekleştirmesi, yatay, düşey ve eğrisel   yüzey ve elemanlar üzerine seramik karoları, hazır yapıştırma   harçlarıyla ve/veya çimento harcıyla kaplama işlemlerini   teknik  kaideler çerçevesinde yapması, kaplama sonrası   işlemleri gerçekleştirmesi ve mesleki gelişime ilişkin   faaliyetleri yürütmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda   Seramik Karo Kaplamacısının mesleki bilgi, beceri ve   davranışlarının belirlenmesinde kullanılacak sınav ve   belgelendirme detayları tanımlanmıştır.

 BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ /   REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

 30.05.2012 /00/-

 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK   STANDARTLARI

 11UMS0177–3 Seramik Karo Kaplamacısı

 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

                                           -

 EĞİTİM SÜRESİ

                                           -

 BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Kimlik fotokopisi
 • Belgelendirme ücreti makbuzu
 • Aday başvuru formu

 ZORUNLU BİRİMLER

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

 A2 Seramik Karo Kaplamacılığı

 SEÇMELİ BİRİMLER

                                            -

                                            -

                                            -

 SINAV ŞARTLARI

SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

 BİRİM BAŞLIKLARI

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI    (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

8

%60

15 dk.

-

-

-

-

%80

30 dk.

 A2 Seramik Karo Kaplamacılığı

44

%60

75 dk.

-

-

-

-

%80

270 dk.

GRUPLANDIRMA

 Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamında başarılı   olmak zorundadır.

 NOT:

 - Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve   değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma   sahalarında,  teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi   halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

 A2-P1 birimi için belirtilen süreye A1-P1 birimi süresi de dahildir.

 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 BELGE ÜCRETİ

 830,00 TL

 Not: Belge ücreti nakit veya kredi kartıyla ödenebilir veya havale yapılabilir.

 IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

 Ödenen belge ücreti ile bir yıl içerisinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.

 GÖZETİM KRİTERLERİ

 GÖZETİM YÖNTEMİ

 Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin   geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

 GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI

 Belge alındığı tarihten itibaren 2. ve 3. yıllar arasında

 YENİDEN BELGELENDİRME     YÖNTEMİ

 Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi   boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet   gelmemiş olması durumunda seramik karo kaplamacısı fiili olarak toplam 18 ay   çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

 Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan   adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

 Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik   ve  uygulamalı sınav yapılır.

 TALİMATLAR

 SINAV TALİMATI

 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır.
 • Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözetmen Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir.
 • Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 •  Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
 • Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.

 BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ

 • Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.

 MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME YOLLARI

 • 12uy0051-3-rev-01-seramik-karo-kaplamacisi.pdf
 • GÖRÜNTÜLE
E-Posta Listemize Katılın! Kaynes'e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun.